×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

9.3x53R Finnish


Yleistä

Kaliiperi 9.3x53R suunniteltiin metsästyskaliiperiksi 1930-luvulla, Suomen armeijan käyttämästä 7.62x53R palveluskiväärin kaliiperista. Taustalla oli asetus 221/1933, jonka mukaan hirvenmetsästyksessä käytettävän kiväärin minimiväljyys oli 8mm. Tällä asetuksella karsittiin pois Suomen runsaslukuisin asekanta, eli armeijan ja Suojeluskuntien 7.62x53R palveluskiväärien käyttö hirvenmetsästyksessä.

Sako 9.3x53R patruuna (SP-luoti)
Sako 9.3x53R/L patruuna (SP-luoti)

9.3x53R

Uuden metsästysaseita koskevan asetuksen (221/1933) myötä Suomessa alettiin kehittämään asetukset täyttäviä kaliipereja, jotka olivat suoraan muutettavissa vanhasta 7.62x53R-kaliiperista. Tarkoituksena oli käyttää samaa perushylsyä, jonka suuaukko on avarrettu uuteen kaliiperiin sopivaksi ja johon on istutettu väljyydeltään suurempi luoti. Näin syntyivät kaliiperit 8.2x53R ja 9.3x53R. Kaliiperi 9.3x53R esiteltiin CIP-standardiin vuonna 1995.

Kaliiperi 9.3x53R ei ole ballistisilta ominaisuuksiltaan mikään erityisen hyvä. Sen ballistinen kerroin on vain 0.257. Se on kuitenkin hyvinkin riittävä siihen mihin se alun perin suunniteltiin, eli hirvenmetsästykseen.

Kiväärit uusille kaliipereille saatiin muutostyön kautta, poraamalla vanhan 7,62 mm kiväärin väljyys suuremmaksi. Ase- ja kyläsepät muunsivat tuhansia 7.62x53R-kaliiperin kiväärejä, koska piipun vaihto oli kallis ratkaisu.

Tällaisia muutostöitä teki mm. Viitasen asepaja ja Harjan asepaja, sekä myöhemmin Lahdessa sijaitseva invalidien työkeskus. Muunnettavista aseista suurin osa oli Mosin-Nagant pulttilukkokiväärin eri versioista. Usein myös harvinaisemmat Tsaarin armeijan, ensimmäisen maailmansodan aikana tilatut Winchester Model 1895 -vipulukkokiväärit kokivat saman kohtalon. Nykyaikana 9.3x53R-kaliiperille on tehty aseseppien toimesta ainakin muutama kaksoisluodikko.

Kaliiperin 9.3x53R-patruunoita on valmistanut ainakin Oy Sako Ab Riihimäellä vuodesta 1942 alkaen, ladaten patruunaa edelleen. Lapuan patruunatehdas aloitti 9.3x53R tuotannon heti toisen maailmansodan jälkeen, mutta tuotanto lopetettiin jo 1950-luvulla.

Sakon patruunoiden tietoja

  Luoti Koodi Nopeus (m/s) Energia (J)
  (paino/tyyppi) 0 m 100 m 200 m 300 m 0 m 100 m
- Gamehead SP 16,6 g 102S 685 578 483 403 3 877 2 760
               
Sako 9,3x53 R/L patruunarasia

9x53R ja 9.3x53R Finnish

Venäläistä 9x53R ei pidä sekoittaa suomalaiseen 9.3x53R kaliiperiin, joka on yksi 7.62x53R kaliiperin muunnoskaliipereista. Suomalaisen ja venäläisen kaliiperin mitoitukset ainakin luodin, kokonaispituuden ja maksimipaineen osalta ovat hieman erilaiset.

Tässä kohtaa asia muuttuukin hieman monimutkaisemmaksi, sillä vanhat tiedot venäläisestä patruunasta poikkeavat nykyisen kaliiperia koskevan C.I.P.-standardin tiedoista. Kaliiperi on siis määritelty C.I.P.-standardiin ja siellä sen maksimipaine onkin 340 MPa, eli sama kuin suomalaisen 9.3x53R. Aiemmin patruunan maksimipaineeksi oli ilmoitettu 254 MPa. Noin selkeä maksimipaineen muutos, asettaa kyllä aseen kestävyydelle omat haasteensa. Patruunan kokonaispituudessa on kuitenkin selkeä ero, 9x53R – 67,00 mm ja 9.3x53R – 76,00 mm.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty tiedot suomalaisesta 9.3x53R kaliiperista ja venäläisestä 9x53R kaliiperista. Taulukossa on eritelty kaliiperin 9x53R vanhat tiedot ja C.I.P.-standardiin viedyt tiedot toisistaan, selkeiden poikkeamien vuoksi. Voi olla, että venäläisen 9x53R kaliiperin tiedot poikkeavat 1962–1977 valmistettujen osalta, verrattuna 1990-luvulla aloitettuun tuotantoon.

  9.3x53R (C.I.P.) 9x53R 9x53R (C.I.P.)
- kokonaispituus 76,00 mm 67,80 mm 67,00 mm
- hylsyn pituus 53,30 mm 53,00 mm 53,00 mm
- luodin halkaisija 9,30 mm 9,22 mm 9,27 mm
- maksimipaine 340 MPa 254,8 MPa 340 MPa
- lähtönopeus 680–760 m/s 640 m/s -
       

Suomalainen 9x53R

Sakolta tilattiin jossakin vaiheessa 9,3 mm kaliiperin luoteja (9,3 mm tyyppi 102D) 9.3x53R kaliiperin patruunoita varten, mutta ilmeisesti tilauksessa tuli virhe ja tilattiinkin 9 mm luoteja. Sako valmisti yli 200 000 luotia, 9 mm halkaisijalla. Kun vahinko huomattiin, ladattiin luodit 9x57 mm patruunoiksi, mutta myös 7.62x53R kaliiperin hylsyihin. Näitä 7.62x53R kaliiperin hylsyihin ladattuja 9x53R patruunoita latasi Urheiluase niminen pieni yhtiö Helsingissä. Tästä johtuen on olemassa myös suomalaisia 9x53R leimattuja patruunoita. Näiden patruunoiden ballistiset ominaisuudet olivat hyvin lähellä 9,3x53R kaliiperin ominaisuuksia. Nykyisin Suomessa valmistetut 9x53R patruunat ovat harvinaisia.

VPT 9x53R

Patruunoiden lataaminen, ilman niille sopivaa asetta ei olisi ollut mielekästä, joten niitä varten porattiin tuntematon määrä tarkoitukseen sopivia 7.62x53R -kaliiperisia kivääreitä 9x53R patruunoille sopiviksi. Urheiluase oy teetätti 9x53R kaliiperille sopivia aseita Viitasen asepajalla Kauhajoella. Tiettävästi Tikkakoski oy valmisti suojeluskuntalaisille ja ainakin päämajan kenraaleille hirviaseeksi 9 mm kivääreitä.


Lähdeluettelo

  • Kaliberi 1/2009, 9.3x53R Finnish ja sen johdannaiset, Hannu Takala
  • Sako Rifle Cartridges 2013
  • Sako Collectors Club, url: http://www.sakocollectors.com, 2.1.2014
  • 9.3x53R Finnish, url: http://www.municion.org, 2.1.2014
  • 9.3 mm, url: http://forums.gunborads.com, 2.1.2014
  • Messinkihylsyisten keskisytytyspatruunoiden jälleenlataus, Esa Paananen, 2002
  • Arma Fennica 10 - Patruunat ja kaliiperit 2, Harri Hyytinen, 2010
  • 9,3x53R Finnish, url: http://www.cip-bobp.org, 20.4.2018

★ 2.1.2014 (✪ 22.6.2018)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.