×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website

FAQ - Usein kysyttyä...Sivuston lukijoilta on ylläpidolle saapunut muutamia kysymyksiä. Tällä sivulla niihin vastataan.

Vastaus: Emme myy, koska tämä ei ole ase/nettikauppa. Tämä vastaa samalla kysymykseen, miksi sivustolla ei ole aseiden hintoja esillä.

Vastaus: Ei ole, eikä todennäköisesti koskaan tulekaan. Syy tähän on teoksen päivitettävyys. Sivusto on aihealueen laajuudesta johtuen tuskin koskaan valmis...

Vastaus: ei saa, ei ainakaan ilman erillistä lupaa. Lue kohta Copyright.

Vastaus: Otamme vastaan ilmoituksia asia/kirjoitus/toiminta -virheistä sähköpostiosoitteeseen waffenlager.net@gmail.com. Kaikki löydetyt virheet pyritään tietenkin korjaamaan mahdollisimman pikaisesti.

FAQ - Frequently Asked QuestionsA few questions have been received from readers of the site. This page answers a few of the most common questions.

Answer: We do not sell because this is not a weapon- or webshop. This is similar to the question of why the site does not have any weapons prices on display.

Answer: There is not one, and probably never will. The reason for this is the refreshability of the book. Magnitude of the site is the reason why the site will not be ever finished...

Answer: No, at least not without a separate permission. Read the section Copyright.

Answer: We are happy to accept notices of case/write/action errors to the email address waffenlager.net@gmail.com. Of course, all the errors found will be corrected as soon as possible.

Tuetut selaimet

Sivusto on valmistettu HTML5+CCS3 koodilla, jota kaikki internetselaimet eivät vielä täysin kaikilta koodin ominaisuuksiltaan tue. Suosittelemme siksi katselemaan sivuja Google Crome, Safari tai Opera -selaimilla, sillä ne näyttävät sivuston sellaisena kuin pitäisi. Internet Explorer ja Firefox -selainten yhteensopimattomuus on lähinnä pieni visuaalinen ongelma, joka näkyy muutamalla valikkosivulla, tekstien asemointi ongelmana.

Supported browsers

This website is made with HTML5 + CCS3 code, which is not fully supported by all Internet browsers. Therefore, we recommend that you look at the pages in Google Crome, Safari, or Opera browsers, as they display the site as it should be.

Internet Explorer and Firefox browser incompatibility is essentially a small visual issue that appears on a few menu pages, with text positioning as a problem.


Team WaffenlagerWaffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.