×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Kaliiperi 20 (Gauge 20)


Yleistä

Haulikon kaliiperi ilmoitetaan kaksiosaista numerosarjaa käyttämällä. Ensimmäinen numero tarkoittaa piipun sisähalkaisijaa ja toinen numero patruunapesän mittaa. Numeroarvojen määräytyminen kaliipereittain on aika erikoinen. Kaliiperi määräytyy sen mukaan kuinka monta piipun sisäpinnan halkaisijan kokoista pyöreää lyijypalloa saadaan paunasta (453,6 g) lyijyä.

20-kaliiperisen haulikon piipun sisämitta on 15,6 mm. Paunasta lyijyä siis saadaan 20 kappaletta 15,6 mm halkaisijalta olevaa lyijypalloa. Kaliiperimerkinnän toinen numero, jolla ilmoitetaan patruunapesän mitta, on patruunan avoimen hylsyn pituus millimetreinä. 20-kaliiperin patruunoita on mitoissa 20/70 ja 20/76 mm.

Haulikon patruunoita ammutaan yleensä rihlaamattoman piipun läpi. Aseen osumakuvioon pyritään vaikuttamaan piipun supistuksilla. Useimpien haulikoiden piippuihin on olemassa vaihdettavia supistajia, jolla säädetään hauliparven tiheyttä sen jättäessä piipun.

Haulikon patruuna itsessään koostuu patruunan metallista valmistetusta kannasta, hylsystä (nykyään muovia, ennen pahvia), nallista, ruutipanoksesta, välitulpasta ja hauleista.

20/70 patruunoita


20/70 Baschieri & Pellagri Super Magnum
20/70 Baschieri & Pellagri Mythos Valle
20/70 Eley (Bishmuth)
20/70 Federal Premium Wing-Shok
20/70 Hubertus Spezial (Lapua GmbH)
20/70 Pegoraro CP T3
20/70 RIO Top Target C20
20/70 Rottweil Waidmannsheil (HV)
20/70 Rottweil Steel Game HV
20/70 Winchester Super Speed Gen 2
20/70 Pegoraro Baby Magnum (1370 bar)

20/76 patruunoita

20/76 Clever Mirage Magnum 360 (1050 bar)
20/76 Federal Prairie Storm
20/76 RWS Rottweil Premium Line Magnum (1050 bar)
20/76 Pegoraro Magnum (1370 bar)
20/76 Sellier & Bellot Magnum
20/76 Sellier & Bellot Favorit
20/76 Tunet Magnum 610 (1370 bar)
20/76 Winchester XX-Magnum (Double-X)
20/76 Winchester Double-X (2016)

Vanhoja patruunoita

20/70 Geco Express 70
20/76 Eagle (Pawam Pionki)
20/76 Eagle (Pawam Pionki) toiselta puolelta
20/70 Vihtavuori
20/70 Vihtavuori toiselta puolelta
20/70 Fiocchi (hylsy)
20/70 Hasloch am Main "Jagd König"
20/70 Nobel Glasgow messinkihylsy (sisällä pahvi lieriö)
20/70 Eley Kynoch

20/70 ja 20/76

20-kaliiperin haulipatruuna sopii hyvin linnunmetsästykseen. Joidenkin metsästäjien mielestä pienempi lyijymäärä tuhoaa vähemmän riistaeläimen lihaa, mutta toisaalta vaatimattomampi lataus on samalla tehottomampi ja tämä korostuu peitteisessä maastossa, eikä anna niin paljon anteeksi tähtäysvirheitä.

Toisaalta 20/76-kaliiperisen Magnum-patruunan lyijymäärä (33–36 g) on suurin piirtein sama, kuin tavallisessa 12/70-kaliiperisessa patruunassakin. Tietenkin 12/76-kaliiperinen Magnum-patruuna on puolestaan tehokkaampi, mutta erot eivät kuitenkaan välttämättä ole valtavan suuria.

20-kaliiperin patruunoille on periaatteessa varattu keltainen väri, jotta tunnistaminen olisi helppoa. Käytännössä 20-kaliiperisia patruunoita on useissa eri väreissä (vielä nykyisinkin ainakin keltaisia ja mustia) ja mm. 12-kaliiperin patruunoita puolestaan valmistetaan keltaisella värillä.

Haulit

Haulipatruunoiden haulit ovat yleensä pyöreitä, läpimitaltaan 2–9 mm. Hauleja valmistetaan useista eri metalleista ja metalliseoksista. Haulien valmistusmateriaaleja ovat mm. lyijy (ominaispaino 11,34 g/cm3), rauta, teräs (7,86 g/cm3), sinkki (7,14 g/cm3), kupari (8,93 g/cm3) vismutti (9,78 g/cm3), molybdeeni (10,0 g/cm3), tina (7,26 g/cm3) ja volframi (19,25 g/cm3). Poliisin käyttöön on lisäksi suunniteltu erilaisia mellakkapatruunoita, joissa käytetään kumihauleja.

Lyijyhaulit ovat yleensä muodoltaan pyöreitä ja sileitä. Toisin lyijyhaulit ovat usein volframihauleja epäsäännöllisempiä, riippuen toki valmistajasta, joiden välillä on melkoisia laatueroja. UnA-haulit ovat yleensä todella säännöllisen pyöreitä ja Dispersante-patruunoiden haulit ovat yleensä kuutiomaisia.

Haulien lähtönopeus on yleensä latauksesta riippuen 300–480 m/s. Saatavissa on kuitenkin patruunoita, joiden haulien nopeus on luokkaa 500 m/s. Patruuna sisältää tyypillisesti 100–400 haulia, riippuen tietenkin haulikoosta ja patruunan kaliiperista.

Teräshaulipatruunan ja normaalin lyijyhaulipatruunan maksimipaine on 740 Bar ja lähtönopeus luokkaa 300–400 m/s. Suuremman Magnum teräshaulipatruunan maksimipaine on 1050 Bar ja lähtönopeus on usein luokkaa 370–430 m/s.

Antimoni pinnoitetut lyijyhaulit

Lyijyhaulin kovuuden määrää siinä olevan antimonin pitoisuus. Antimoni (Sb) on lyijyä muistuttava, hopeanhohtoinen kova ja samalla hauras puolimetalli. Mitä enemmän on antimonia, sitä kovempi hauli on. Minimi antimoni pitoisuus pitäisi olla haulikoosta riippuen noin 3–6 %. Normaalissa haulissa on noin 96,5 % lyijyä, 3 % antimonia ja 0,5 % arseenia. Arseeni puolestaan tekee lyijystä liukkaamman, estäen näin hauleja tarttumasta toisiinsa.

RWS-lyijyhauleja

Kuparoidut lyijyhaulit (Copperplated Lead Shot)

Lyijyä kovempaa kuparia (ominaispaino 8,93 g/cm3) käytetään lyijyhaulien pinnoitemateriaalina. Kuparoidut lyijyhaulit säilyttävät paremmin muotonsa ja omaavat paremman läpäisykyvyn kuin tavalliset lyijyhaulit.

Federal kuparipinnoitettuja hauleja muovirouheessa

Yllä olevassa kuvassa on Federal Premium line Wing-Shok patruunan kuparoituja lyijyhauleja valkoisessa muovirouheessa. Halkaisijaltaan 2,8 mm hauleja (koko 6) on sekoitettu patruunan haulikupissa muovirouheeseen. Muovirouhe estää hauleja kolhiintumasta ja tarttumasta toisiinsa. Näin haulit säilyttävät paremmin muotonsa, mikä samalla parantaa osumakuviota. Muovirouhe myös pitää hauliparvea kasassa, joten patruunalla voi ampua kauemmas, suppeamman osumakuvion ansiosta.

Teräshaulit

Teräshaulit kehitettiin korvaamaan vesilinnustuksessa kielletyt lyijyhaulit. Teräs on lyijyä halvempaa, mutta sen ominaispaino on pienempi (rauta 7,86 g/cm3, lyijy 11,34 g/cm3), joten se on lyijyä keveämpää. Teräksen kovuus aiheuttaa vaatimuksia haulikon piipun ja mahdollisten supistajien laadulle. Kaikki vanhat haulikot eivät kestä teräshaulipatruunoiden ampumista. Teräshaulit myös kimpoavat kovasta pinnasta lyijyhauleja helpommin.

Rottweil Steel Game HV (∅ 3,25 mm) teräshauleja

Haulien painolla on metsästyskäytössä suuri merkitys, sillä mitä painavampi samalla nopeudella lentävä hauli on, sitä parempi on sen iskuenergia. Keveitä hauleja käytettäessä on päästävä lähemmäksi riistaeläintä, sillä niiden tehokas kantama on pienempi. Kevyt hauli menettää nopeammin lentonopeuttansa ja samalla iskuenergiaansa.

Suomessa vuoden 1993 metsästyslaki kielsi lyijyhaulien käytön vesilinnustuksessa elokuusta 1996 alkaen, niiden myrkyllisyyden vuoksi. Tällöin käyttöön otettiin korvaavia materiaaleja kuten teräs, vismutti, sinkki, tina ja molybdeeni.

Haulikokojen merkinnät

Haulikon patruunoiden haulikokoja osoittavat merkinnät vaihtelevat maittain ja maanosittain. Merkintä menetelmätkin ovat ajan kuluessa vaihdelleet. Vanha suomalainen haulikoko systeemi käsitti koot 5 = 2,75 mm aina kokoon 14 = 5,2 mm. Eroja on myös maiden välillä, esimerkiksi nykyisin Suomessa ja Yhdysvalloissa 4,75 mm haulikoko ilmoitetaan merkinnällä BBB, mutta Ranskassa sama asia kerrotaan merkinnällä 000.

  Haulikoot
- O 5,00 mm - 4 3,25 mm
- BBB 4,75 mm - 5 3,00 mm
- BB 4,50 mm - 6 2,80 mm
- 1 4,00 mm - 7 2,50 mm
- 2 3,75 mm - 8 2,25 mm
- 3 3,50 mm - 9 2,00 mm

Valmistajat

20-kaliiperisia (20/70 ja 20/76) haulikon patruunoita valmistaa mm. Armusa, Baschieri & Pellagri, Brenneke, Clever, DDupleks, FAM-Pionki, Federal, Eley, Fiocchi, Hornady, Lapua GmbH, Pegoraro, Remington, RWS Rottweil, Sellier & Bellot, Tunet ja Winchester.

Patruunoita on saatavana useita eri vaihtoehtoja; skeet, trap, perinteiset metsästyspatruunat ja täyteiset patruunat.

Valmistajien ilmoittamia tietoja

  Valmistaja Kal. Lataus Koko Nopeus Energia
  (malli/tyyppi)   (g) (mm) Vo (m/s) Eo (J)
- Armusa Magnum PLA-1 20/76 32 3,00 - -
- Baschieri & Pellagri Mythos Valle 20/70 32 3,25 390 -
- Baschieri & Pellagri Super Magnum 20/70 35 3,10 375 -
- Baschieri & Pellagri Tungsten 20/70 28 - 410 -
- Clever Mirage T3 20/70 28 3,0 - .
- Clever Mirage T3 Magnum 20/76 36 3,0 - -
- FAM-Pionki 20/70 24 3,0 385 -
- FAM-Pionki Magnum 20/76 32 3,0 380 -
- Federal Premium Magnum 20/76 - 3,3 - -
- Federal Wing-Shok Magnum 20/76 35,4 3,0 396 -
- Hornady Heavy Magnum 20/76 - 3,0 365 -
- Pegoraro Baby Magnum 20/70 30 3,1 410 -
- Pegoraro Magnum 20/76 36 3,1 410 -
- Rottweil Waidmannsheil HV 20/70 28 3,0 385 -
- Rottweil Magnum 20/76 33 3,0 370 -
- Sellier & Bellot Magnum 20/76 33.5 3,0 370 -
- Winchester Super Speed 20/70 32 3,1 - -
- Winchester Duoble X (XX Magnum) 20/76 36 3,25 362 -
20/70 RWS Rottweil Premium line Waidmannsheil HV

Federal Prairie Storm

Alla olevassa kuvassa on Federal Prairie Storm patruunan hauleja. Patruunan hauleista 30% (59 kpl) on nikkelipinnoitettuja lyijyhauleja ja 70% (127 kpl) kuparoituja lyijyhauleja. 20-kaliiperiseen (20/76) patruunaan on siis sijoitettu yhteensä 186 kappaletta (paino 36 g), halkaisijaltaan 3,25 mm hauleja (koko 4). Hauleissa on ymäpärillä vyörengas, eli ne ovat muodoltaan samanlaisia kuin esimerkiksi Bashieri & Pellagri Saturn haulit.

20/76 Federal Prairie Storm, ∅ 3,25 mm nikkelöityjä ja kuparoituja "vyöllä" varustettuja lyijyhauleja
Federal Prairie Storm 20/76

Winchester XX Magnum (Extra Long Range)

Alla olevassa kuvassa on Winchester Double X Magnum (XX Magnum) pitkän kantaman patruunan (Extra Long Range) kuparoituja lyijyhauleja. 20-kaliiperiseen (20/76) patruunaan on sijoitettu halkaisijaltaan 3,25 mm hauleja (koko 4) 149 kappaletta, muovirouheeseen sekoitettuna.

20/76 Winchester XX Magnum, ∅ 3,25 mm kuparoituja lyijyhauleja

Muovirouhe estää hauleja kolhiintumasta ja tarttumasta toisiinsa. Näin haulit säilyttävät paremmin muotonsa, mikä samalla parantaa osumakuviota. Muovirouhe myös pitää hauliparvea kasassa, joten patruunalla voi ampua kauemmas, suppeamman osumakuvion ansiosta.

20/76 Winchester Double-X

Täyteiset (Slug)

Täyteisissä haulikonpatruunoissa on haulien sijasta vain yksi iso luoti. Tällaisen luodin kantama on tyypillisesti noin 50–75 metriä, tosin sen osumatarkkuus ei ole kiväärin veroinen.

Täyteisiä haulikonpatruunoita ammutaan haulikon sylinteripiipulla, supistajien käyttö aiheuttaa vahinkoa aseelle ja vaaratilanteen käyttäjälleen. Täyteisiä käytetään yleisesti esimerkiksi villisikajahdissa.


20/76 RWS Rottweil Exact Magnum (1050 bar)
Gualandi-tyyppinen lyijyluoti ja muovitulppa yhdistelmä (26 g)

Valmistajien ilmoittamia tietoja (Slug)

  Valmistaja Kal. Paino Nopeus Energia
  (malli/tyyppi)   (g) Vo (m/s) Eo (J)
- Baschieri & Pellagri Thrill Shock Slug 20/70 25,0 445 -
- Brenneke Classic 20/70 24,0 430 2219
- Brenneke Super Magnum 20/76 28,49 450 2874
- DDupleks Monolit 21 20/70 19,5 470 2150
- DDupleks Dupo 20 20/70 19,5 450 1975
- FAM-Pionki Atut 20/70 25,0 445 -
- FAM-Pionki Atut Magnum 20/76 25,5 450 -
- Fiocchi Nova Slug 20/70 26,0 420 -
- Hornady SST Slug 20/70 16,2 548 2437
- Remington Copper Solid Sabot Slug 20/70 17,7 457 1957
- Rottweil Brenneke Classic 20/70 24,0 410 -
- Rottweil Exact Magnum 20/76 26,0 455 -
- Sellier & Bellot Special Slug 20/67.5 21,0 490 -
- Sellier & Bellot Special Slug Magnum 20/76 21,0 560 -
- Winchester Defender 20/70 21,2 487 -
20/70 Hubertus Spezial (Lapua GmbH Schönebeck/Elbe)

Lähdeluettelo

 • Aseiden rakenne ja toiminta, Tapio Suihko, 2009
 • Asevuosikirja, 1997
 • Metsästäjä 4/2011, Haulikot ja haulikon patruunat, Erkki Kauppi
 • Asetekno - Haulien muunnostaulukko, url: http://www.asetekno.fi, 21.1.2013
 • RWS, url: http://www.rws-munition.de, 16.7.2014
 • Sellier & Bellot, url: http://www.sellier-bellot.cz, 31.1.2015
 • Tunet, url: http://www.tunet.fr, 31.1.2015
 • FAM-Pionki, url: http://www.fam-pionki.pl, 31.1.2015
 • Fiocchi, url: http://www.fiocchigfl.it, 31.1.2015
 • Winchester, url: http://www.winchester.com, 31.1.2015
 • Remington, url: http://www.remington.com, 31.1.2015
 • Hornady, url: http://www.hornady.com, 31.1.2015
 • Clever, url: http://www.clevervr.com, 31.1.2015
 • Federal, url: http://www.federalpremium.com, 31.1.2015
 • Armusa, url: http://www.carmusa.com, 31.1.2015
 • B&P - Baschieri & Pellagri, url: http://www.baschieri-pellagri.com, 15.2.2015
 • Gualandi, url: http://www.gualandi.it, 15.6.2015

★ 16.7.2014 (✪ 25.1.2020)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.