×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

9x53R


Yleistä

Kaliiperin 9x53R (9x53R Russian) suunnitteli venäläinen M.N. Blum vuonna 1955. Kaliiperi on suunniteltu metsästyskäyttöön ja se otettiin tuotantoon vuonna 1962. Kaliiperille myös valmistettiin kivääreitä, kuten Medved-puoliautomaattikivääri, Baikal MP-94 -haulirihla (IZH-94 Express), TOZ-54 -haulirihla, Berkut-3 -metsästyskivääri ja Saiga-9 -karbiini.

9x53R SP

9x53R kaliiperin patruunoita on Neuvostoliitossa, myöhemmin Venäjällä valmistanut ainakin LVE - Novosibirsk Cartridge Plant, Novosibirskissä, tehdas koodilla 188. Käytännössä patruunaa on valmistettu vuosina 1962–1977 ja se otettiin uudelleen tuotantoon 1990-luvun alussa ja siitä eteenpäin valmistettu aina nykypäiviin asti. Patruunasta on olemassa ainakin kaksi mallia, Type A – 9x53R SP ja Type B – 9x53R FMJ.

Sinänsä on hieman erikoista, että kaliiperi on juurikin 9x53R eikä 9x54R. Sillä venäläisten Mosin-Nagant kivääreissä käyttämä kaliiperi on 7.62x54R ja kaliiperi 7.62x53R on puolestaan suomalainen.

9x53R ja 9.3x53R Finnish

Venäläistä 9x53R ei pidä sekoittaa suomalaiseen 9.3x53R kaliiperiin, joka on yksi 7.62x53R kaliiperin muunnoskaliipereista. Suomalaisen ja venäläisen kaliiperin mitoitukset ainakin luodin, kokonaispituuden ja maksimipaineen osalta ovat hieman erilaiset.

Tässä kohtaa asia muuttuukin hieman monimutkaisemmaksi, sillä vanhat tiedot venäläisestä patruunasta poikkeavat nykyisen kaliiperia koskevan C.I.P.-standardin tiedoista. Kaliiperi on siis määritelty C.I.P.-standardiin ja siellä sen maksimipaine onkin 340 MPa, eli sama kuin suomalaisen 9.3x53R. Aiemmin patruunan maksimipaineeksi oli ilmoitettu 254 MPa. Noin selkeä maksimipaineen muutos, asettaa kyllä aseen kestävyydelle omat haasteensa. Patruunan kokonaispituudessa on kuitenkin selkeä ero, 9x53R – 67,00 mm ja 9.3x53R – 76,00 mm.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty tiedot suomalaisesta 9.3x53R kaliiperista ja venäläisestä 9x53R kaliiperista. Taulukossa on eritelty kaliiperin 9x53R vanhat tiedot ja C.I.P.-standardiin viedyt tiedot toisistaan, selkeiden poikkeamien vuoksi. Voi olla, että venäläisen 9x53R kaliiperin tiedot poikkeavat 1962–1977 valmistettujen osalta, verrattuna 1990-luvulla aloitettuun tuotantoon.

  9.3x53R (C.I.P.) 9x53R 9x53R (C.I.P.)
- kokonaispituus 76,00 mm 67,80 mm 67,00 mm
- hylsyn pituus 53,30 mm 53,00 mm 53,00 mm
- luodin halkaisija 9,30 mm 9,22 mm 9,27 mm
- maksimipaine 340 MPa 254,8 MPa 340 MPa
- lähtönopeus 680–760 m/s 640 m/s -

Suomalainen 9x53R

Sakolta tilattiin jossakin vaiheessa 9,3 mm kaliiperin luoteja (9,3 mm tyyppi 102D) 9.3x53R kaliiperin patruunoita varten, mutta ilmeisesti tilauksessa tuli virhe ja tilattiinkin 9 mm luoteja. Sako valmisti yli 200 000 luotia, 9 mm halkaisijalla. Kun vahinko huomattiin, ladattiin luodit 9x57 mm patruunoiksi, mutta myös 7.62x53R kaliiperin hylsyihin. Näitä 7.62x53R kaliiperin hylsyihin ladattuja 9x53R patruunoita latasi Urheiluase niminen pieni yhtiö Helsingissä. Tästä johtuen on olemassa myös suomalaisia 9x53R leimattuja patruunoita. Näiden patruunoiden ballistiset ominaisuudet olivat hyvin lähellä 9,3x53R kaliiperin ominaisuuksia. Nykyisin Suomessa valmistetut 9x53R patruunat ovat harvinaisia.

VPT 9x53R

Patruunoiden lataaminen, ilman niille sopivaa asetta ei olisi ollut mielekästä, joten niitä varten porattiin tuntematon määrä tarkoitukseen sopivia 7.62x53R -kaliiperisia kivääreitä 9x53R patruunoille sopiviksi. Urheiluase oy teetätti 9x53R kaliiperille sopivia aseita Viitasen asepajalla Kauhajoella. Tiettävästi Tikkakoski oy valmisti suojeluskuntalaisille ja ainakin päämajan kenraaleille hirviaseeksi 9 mm kivääreitä.

Oy Sako AB 9,0 mm metsästysluoteja (M105D / 16 g)

Lähdeluettelo

  • Russian 9x53R, url: http://www.forum.cartridgecollectors.org, 18.4.2018
  • 9x53R SP, url: http://www.ecolog.all.biz, 18.4.2018
  • 9x53R, url: http://www.forums.nitroexpress.com, 18.4.2018
  • IZH-94 9x53R, url: http://www.predatormastersforum.com, 18.4.2018
  • 9x53R, LVE-Novosibirsk Cartridge Plant, url: http://www.lveplant.ru, 19.4.2018
  • 9x53R, url: http://www.cip-bobp.org, 20.4.2018
  • Childrens of 7.62x54R, Gun Digest 2000
  • 9x53R ja 9.3x53R Finnish, Arma Fennica 10, Harri Hyytinen, 2010
  • 9x53R, sähköposti Jukka Salonen 22.4.2018

★ 18.4.2018 (✪ 8.9.2018)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.