×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Kaliiperien riistaluokat


Yleistä

Suomen metsästyslain mukaan metsästyksessä käytettävän patruunan tehon on täytettävä tietyt tehovaatimukset. Tällä sivulla kaliiperit on sijoitettu luokkiin tehon mukaan. Virallisesti nollaluokkaa ei ole olemassakaan vaan puhutaan vähimmäistasosta. Myös 1-4 riistaluokat ovat metsästys asetuksessa 16 pykälän toisen momentin kohdat 1-4.

Luotiaseen yleiset vaatimukset (16 a § 1.9.2016/759)

0. luokka

 • Osumaenergia piipun suusta mitattuna vähintään, E 0 > 100 J
 • Kaliiperit .22 LR, .17 Rem ja 17 Mach 2
 • Sallitut riistaeläimet; kyyhky, pyy, fasaani, vesilinnut (pl. hanhi), villikani, piisami, näätä, minkki, hilleri ja kärppä

1. luokka

 • Luodin paino vähintään 2,5 grammaa
 • Osumaenergia 100 metrin päässä E 100 vähintään 200 J
 • Tai luodin painosta riippumatta E 0 vähintään 300 J
 • Kaliiperit .17 HMR, .22 Hornet, .22 WMR
 • Sallitut riistaeläimet; 0. luokan riistaeläimet sekä kettu, tarhattu naali, mäyrä, saukko, supikoira, pesukarhu, rämemajava, metsäjänis, rusakko, metso, teeri ja hanhi

2. luokka

 • Luodin paino vähintään 3,2 grammaa
 • Osumaenergia 100 metrin päässä E 100 vähintään 800 J
 • Kaliiperit; .222 Rem, .223 Rem, .22 PPC USA, 6 PPC USA, .22-250 Rem, 7x33 Sako ja 7.62x39
 • Sallitut riistaeläimet; luokkien 0 ja 1 riistaeläimet sekä metsäkauris, kirjohylje, itämerennorppa, halli, susi, ahma, ilves, majava ja mufloni

3. luokka

 • Luodin paino vähintään 6 grammaa
 • Osumaenergia 100 metrin päässä E 100 vähintään 2000 J tai (E 100 vähintään 1700 J, 8 grammaa)
 • Kaliiperit; .243 Win., .25-06 Rem ja .30-30 Win.
 • Sallitut riistaeläimet; luokkien 0-2 riistaeläimet sekä valkohäntä-, metsä-, kuusi- ja japaninpeura ja saksanhirvi.

4. luokka

 • Luodin paino vähintään 9 grammaa
 • Osumaenergia 100 metrin päässä E 100 > 2700 J tai (E 100 > 2000 J, 10 grammaa)
 • Kaliiperit; 6.5x55 SE, 270 WIn, 270 Wby Mag, 7mm-08 Rem, 7x57, 7x65R, 7x64, 280 Rem, 7mm Rem Mag, 7mm Wby Mag, 7mm STW, 308Win, 7.62x53R, 30-06, 300Win Mag, 300 WSM, 300 Wby Mag, 30-378Wby Mag, 8x2x53R, 8x57JS, 8x57JSR, 338Win Mag, 338 Lapua Mag, 340Wby Mag, 9.3x53R, 9.3x74R, 9.3x62, 9.3x66 Sako, 375 H&H Mag ja 416 Rem Mag.
 • Sallitut riistaeläimet; luokkien 0-3 riistaeläimet sekä hirvi, villisika, karhu

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenemaan suunniteltua luotia.

Haulikko

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän haulikon kaliiperin on oltava 10-20. Pienempi kaliiperista haulikkoa saa kuitenkin käyttää villikanin, piisamin, oravan, kärpän, riekon, kiirunan, pyyn, peltopyyn, lehtokurpan ja sepelkyyhkyn ampumiseen, ei kuitenkaan haulikkoa, jonka kaliiperi on pienempi kuin 36. (17 § 29.10.2009/823)

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia. (18 § 21.2.2000/1206)

Riistaluokituksen muutos syyskuussa 2016

Metsästysasetuksen § 16a (§16a/1.9.2016/759) muutettiin Valtioneuvoston päätöksellä 1.9.2016 (§16a/1.9.2016/759), jolloin nostettiin ns. minikaliiperi .17 HMR "nolla"-luokasta luokkaan 1, vaikkei .17 HMR kaliiperin patruunoissa olekaan 1.luokan vaatimuksen mukaisia 2,5 grammaa painavia luoteja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaliiperin .17 HMR saa nyt metsästää 0.luokan saaliseläinten lisäksi, 1.luokan saaliseläimiä (kettu, tarhattu naali, mäyrä, saukko, supikoira, pesukarhu, metsäjänis, rusakko, metso, teeri ja hanhi).

Huom!

Kun listassa esitetään kaliiperi kuuluvaksi johonkin luokkaan, on tieto suuntaa antava. Tällä tarkoitetaan sitä, että ko. kaliiperista löytyy tehdasladattuja patruunoita, joilla ko. luokan raja-arvot täyttyvät. Metsästäjän tulee kuitenkin itse varmistua patruunakohtaisesti, että määrätyt raja-arvot todella täyttyvät.

Puoliautomaatin patruunamäärät

Itselataavan aseen (puoliautomaatin) lippaan tai makasiinin patruuna kapasiteetti metsästyskäytössä on määritelty Metsästyslaissa. Metsästyslain 33§ määrittää asian niin, että patruunapesässä olevan patruunan lisäksi lippaaseen saa mahtua kolme (3) patruunaa. Tilanne mutkistaa EU:n lintu- ja luotodirektiivit. Tämä säädös siis koskee metsästyskäytössä sallittuja itselataavia kivääreitä ja haulikoita.

1+2 patruunaa

Kaikki linnut, myös rauhoittamattomat linnut sekä luontodirektiivin nisäkkäät. Direktiivin nisäkkäitä ovat; ahma, euroopanmajava, halli, hilleri, ilves, itämerennorppa, karhu, kirjohylje, metsäjänis, näätä, saukko ja susi.

1+3 patruunaa

Säädös 1+3 patruunaa koskee niitä nisäkäslajeja joita metsästyslain mukaan saa metsästää ja eivät kuulu edellisen kohdan nisäkäslajilistaan. Lintujen metsästyksessä 1+3 kapasiteetti on kielletty.


Lähdeluettelo

 • Finlex, Metsästysasetus, 12.7.1993/666, url: http://www.finlex.fi, 14.2.2015
 • Finlex, Metsästysasetus, 12.7.1993/666, url: http://www.finlex.fi, 23.1.2017
 • Metsästysasetuksen muuttaminen 9/2016, url: http://www.riista.fi, 23.1.2017
 • Metsästäjä 3/2018, Itselattavan eli puoliautomaatin patruunamäärä, Tero Kuitunen
 • Finlex, Metsästyslaki, 15.5.2018
 • Metsästys pienoiskiväärillä, url: https://fi.wikipedia.org, 16.11.2019

★ 12.2.2015 (✪ 15.12.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.