×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Kiikarikiväärin kohdistaminen


Yleistä

Kiikaritähtäin tulee aseeseen paikalleen asentamisen jälkeen ns. raaka kohdistaa. Tämä on suositeltavaa tehdä kollimaattorin tai laserkohdistuslaitteen avulla. Raakakohdistuksen voi toki tehdä katsomalla piipun läpi, tähdäten tiettyyn pisteeseen ja siirtämällä kiikarin ristikkoa niin, että se osoittaa samaan pisteeseen kuin piippu. Jos raakakohdistus on tehty oikein, pitäisi ensimmäisen laukauksen olla taulussa.

Kohdistuslaukaukset kannattaa ampua tukevalta ampumapöydältä, käyttäen ampumatukea, johon aseen voi kunnolla tukea. Ase tulee tukea ampumatukeen jokaisen laukauksen aikana täsmälleen samalla tavalla.

Myös maalitaulun tulee olla riittävän suuri ja selkeä tähtäyskuvioltaan. Paras vaihtoehto tähän on aseen kohdistamiseen tarkoitettu kohdistustaulu (taulumalleja on useita erilaisia). Kohdistuslaukaukset voi myös ampua laukauksittain eri tauluihin tai saman taulun tähtäyspisteisiin (kohdistustauluissa on yleensä useita tähtäyspisteitä), jolloin voidaan helposti varmistaa osumapisteen liikkuminen laukauksittain.

Kiikaritähtäimen kohdistus kannattaa tehdä ns. hyvällä säällä, vesisade ja kova tuuli vaikuttavat luodin lentorataan ja tekevät kohdistamisesta vaikeaa.


Ase Caldwell-ampumatuella ja oikealla kiväärin kohdistustaulu.

1. Tähtäinkiikarin säätäminen

Parallaksivirheen välttämiseksi tulee kiikari tarkentaa maalitaulun vaatimalle etäisyydelle (parallaksisäätö ko. etäisyydelle). Säädä suurennuskerroin maksimi asetukselle.

2. Ammutaan kolme kohdistuslaukausta

Ota tukeva ampuma-asento. Silmän tulee olla suorassa linjassa kiikarin kanssa, niin ettei linssin reunoille jää varjoja. Silmän etäisyyden tulee olla sopiva ja otteen aseesta riittävän tiukka, ettei kiikari iske ampujaa silmäkulmaan, aseen rekyylin voimasta. Kun valmistelut on tehty, ammutaan kolme, hyvin tähdättyä kohdistuslaukausta.

Aseen piipun lämpeneminen ammunnan kuluessa vaikuttaa jonkin verran osumapisteeseen, joten on hyvä antaa piipun hieman jäähtyä laukausten välillä. Lämpeneminen aiheuttaa osumapisteen muuttumista, varsinkin yhdistelmäaseissa, joissa luotipiippu on juotettu kiinni haulipiippuihin.

3. Iskemäkeskeispisteen tulkinta

Kolmen kohdistuslaukauksen jälkeen selvitetään osumien iskemäkeskeispiste. Kiikarin säätäminen suoritetaan juurikin iskemäkeskeispisteen mukaan, suhteessa taulun keskipisteeseen.


Vasemmassa taulussa on kolme kohdistuslaukauksen osumaa kello 11 suunnassa (kasan hajonta 11 mm). Punainen rasti kuvaa osumien iskemäkeskeispistettä.

Oikeanpuoleisessa taulussa on esitetty iskemäkeskeispisteen poikkeama taulun keskipisteestä. Iskemäkeskeispiste on 10 mm vasemmalla ja 40 mm ylhäällä taulun keskipisteestä.

4. Kiikaritähtäimen säätäminen

Jos ensimmäisten kohdistuslaukausten iskemäkeskeispiste ei ole keskellä taulua, joka on jopa todennäköistä, tulee tähtäinristikkoa siirtää säätönuppeja kääntämällä, osuman suuntaan osumapoikkeaman verran.

Kohdistusta suorittavan henkilön tulee tietää tähtäinkohtaisesti paljonko, yksi naksahdus on maalissa. Zeiss Victory -sarjan tähtäinkiikareissa 1 ”click” eli säätönaksaus on 1 cm, 100 metrin päässä.

Eli säätö tässä tapauksessa on seuraava:

  • sivu säätö 1 ”click”, R-kirjaimen nuolen suuntaisesti (myötäpäivään)
  • korkeus säätö 4 ”click”, H-kirjaimen nuolen vastapäiväiseen suuntaan

Jos seuraavat osumat ovat keskellä taulua, on asia kunnossa, mutta jos ei, toistetaan edellinen toimenpide niin kauan, että osumakeskeispiste on keskellä.

Esimerkki. Zeiss Victory V8 -kiikaritähtäimen säätäminen

  • osuma alhaalla -> käännä säätöä H-kirjaimen suuntaan, eli osumapisteen säätö ylöspäin
  • osuma ylhäällä -> käännä säätöä H-kirjaimen vastapäiväiseen suuntaan, eli osumapisteen säätö alaspäin
  • osuma vasemmalla -> käännä säätöä R-kirjaimen suuntaan, eli osumapisteen säätö oikealle
  • osuma oikealla -> käännä säätöä R-kirjaimen vastapäiväiseen suuntaan, eli osumapisteen säätö vasemmalle

Huom!

Jos kaikesta huolimatta kohdistaminen ei onnistu eli osumat eivät osu toivottuun kohtaan, voi vika olla seuraavissa asioissa.

Kiikaritähtäimen kiinnitys

Kannattaa varmistua, että kiikarin kiinnitys on oikeaoppinen. Kiikarijalkojen ruuvit tulee olla kiinni. Jos kiikarin runkoputken ympäri tulevien kiinnitysrenkaiden ruuvit on väännetty liian tiukalle, voi kiikari vahingoittua ja jopa tehdä sen toimintakyvyttömäksi. Kiinnityskiskolla varustetuissa kiikareissa ei tätä ongelmaa ole.

Halvat kiikarit

Joissakin halvoissa kiikaritähtäimissä säädöt eivät välttämättä toimi kuten pitäisi. Yksi naksaus oikealle ei olekaan sitä mitä pitäisi (esim. 1 cm), vaan jotain muuta. Myös säädöt voivat ns. liukua, eli ne eivät aseen rekyylistä johtuen pysy paikoillaan.

Tähtääminen (parallaksivirhe)

Ampujan silmän paikka suhteessa kiikarin linssiin tulisi olla jokaisen laukauksen aikana sama, muutoin syntyy parallaksivirhettä. Jos kiikarin linssin reunoilla näkyy varjoja, syntyy parallaksivirhettä ja voi olla varma ettei osu. Kiikarin koko linssin tulee näkyä kokonaisuudessaan kirkkaana. Useissa laadukkaissa kiikaritähtäimissä parallaksin säätö on mahdollinen kaikille etäisyyksille, etäisyysasteikolla varustetulla säätökiertimellä, joka on sijoitettu objektiiviin.

Esimerkki parallaksivirheestä. Kuvassa ampujan silmä ei ole keskellä tähtäimen okulaaria (hieman sivussa oikealla), joten oikealle reunalle muodostuu varjo. Muutos tähtäyskulmassa aiheuttaa parallaksivirheen, vaikka tähtäinristikko onkin keskellä taulua, on osuma hieman sivussa oikealla (punainen piste kuvaa osumaa).

Sääolosuhteet

Sääolosuhteet voivat vaikuttaa osumiin paljonkin. Esimerkiksi voimakas puuskittainen sivutuuli, silmiin paistava aurinko ja vesisade voivat tehdä aseen kohdistamisesta hyvin mielenkiintoisen projektin.

Sopiva ampumatarvike

Käytetyn ampumatarvikkeen tasalaatuisuus ja sopivuus kyseiselle aseyksilölle on myös merkittävä tekijä. Joku toinen ampumatarvike voi toimia paremmin kuin toinen. Vaikuttavia tekijöitä on todella paljon (esim. luodin lähtönopeus suhteessa aseen rihlannousuun, luodin paino ja ballistinen kerroin yms.).

Laukaisu

Laukaisun merkitystä ei voi koskaan vähätellä. Tasainen puristava laukaus, on se mitä haetaan, ei epämääräinen nykäisy, jolloin ase tärähtää laukaisuhetkellä, vaikuttaen voimakkaasti osumaan. Joissakin aseissa voi olla todella jäykkä laukaisu, mikä ei todellakaan helpota tasaisen ja puristavan laukauksen suorittamista.


★ 28.5.2014 (✪ 1.1.2015)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.