×

MENU

Panssarintorjunta Ilmatorjunta Kenttätykit Kranaatinheittimet Panssarivaunut Ampumatarvikkeet Miinat & käsikranaatit Menu1 - Käsiaseet
Sitemap Updates
Authors Contact Us Copyright FAQ Cookies
WAFFENLAGER.NET

Firearms Website

15cm schwere Feldhaubitze 18 (15 cm s.FH 18)


Yleistä

Saksalaiset asekonsernit Rheinmetall-Borsig AG ja Krupp kehittivät 1920-luvun lopulla uuden raskaan joustolavettisen haupitsin. Haupitsin kehittämisessä on käytetty ensimmäisen maailmansodan aikaisen 150 mm m/1916 haupitsin taistelukentillä hyväksi havaittuja perusratkaisuja. Haupitsin putken valmisti Rheinmetall-Borsig AG ja lavetin Krupp.

Sen nimeksi tuli 15 cm schwereFeldhaubitze 18 (15 cm raskaskenttähaupitsi 18), lempinimeltään ikivihreä ”Immergrün”. Sarjatuotantoon päästiin vuoden 1933 aikana ja se otettiin Saksan armeijan palveluskäyttöön 23.5.1935. Siitä muodostui pian Saksan armeijan raskaiden tykistöpatteristojen yleisin haupitsimalli.

Toisen maailmansodan alussa 1.9.1939 Saksan maavoimien (Wehrmachtin) kirjanpidossa oli kaikkiaan 1 353 15 cm s.FH 18 haupitsia. Haupitsin vetoajoneuvona käytettiin puolitela-ajoneuvoja; Zugkraftwagen 8t (Sd.Kfz.7) ja Zugkraftwagen 12t (Sd.Kfz.8). Tykkiä voitiin vetää myös kahdeksan hevosen valjakolla, mutta silloin haupitseissa käytettiin kevyempirakenteisia pyöriä.15 cm s.FH 18
15 cm schwere Feldhaubitze 18, kuva: Museo Militaria, Hämeenlinna 2013 © Tapio Heiskanen


M-versio

Venäjän sotaretken aikana saksalaiset havaitsivat, että puna-armeijan käyttämä 152 mm haupitsi omaa paremman kantaman kuin 15 cm s.FH 18. Tästä johtuen saksalaiset suurensivat ruutipanoksia. Suuremmasta latauksesta aiheutui tietenkin voimakkaampi rekyyli ja ennen kaikkea putkien elinikä pieneni huomattavasti. Rekyyliä vaimentamaan haupitsiin asennettiin suujarru ja näin syntyi uusi versio 15 cm s.FH 18 (M). Myöhemmin kehitettiin panssarihaupitsi Hummel, johon asennettiin 15 cm s.FH 18(M) tai vaihtoehtoisesti 15 cm s.FH 18/1.

Tuotanto

15 cm s.FH 18 haupitsia valmistettiin vuosina 1933–1945 kaikkiaan 5 403 kappaletta. Tuotannon huippu saavutettiin vuonna 1944, jolloin valmistui 2 295 haupitsia. Vuonna 1938 yhden haupitsin valmistuskustannuksiksi ilmoitettiin 44 000 RM. Vuoteen 1940 mennessä kustannuksia oli tavalla tai toisella karsittu ja hinnaksi muodostui siitä eteenpäin 39 500 RM.

Haupitsin valmistuksessa kului raaka-aineita seuraavasti; rauta (Fe) 11 482 kg, mangaani (Mn) 85,2 kg, kromi (Cr) 0,065 kg, volframi (W) 4,4 kg, kupari (Cu) 0,32 kg, alumiini (Al) 0,003 kg, sinkki (Zn) 0,83 kg, nikkeli (Ni) 27,0 kg ja raakakumia (kautsu) 138 kg.

Tehtaat paikkakunnittain

 • Rheinmetall-Borsig A.G., Düsseldorf
 • Krupp, Essen
 • Spreewerk, Berlin-Spandau
 • M.A.N., Augsburg
 • Dörris-Füllner, Bad Warmbrunn
 • Skodawerke, Dubnica

Tuotantomäärät vuosittain

15 cm s.FH 18 tuotantomäärät olivat vuosina 1940–1943 suhteellisen saman suuruisia noin 600–800 haupitsia vuodessa. Tuotantopiikki saavutettiin vuonna 1944, kun teollisuustuotantoa kasvatettiin kattamaan yhä kasvavia tappioita.

 • 1939, 190 kpl
 • 1940, 580 kpl
 • 1941, 516 kpl
 • 1942, 636 kpl
 • 1943, 785 kpl
 • 1944, 2 295 kpl
 • 1945, 401 kpl
 • yhteensä: 5 403 kpl

Tekniset tiedot


• tyyppi: raskas kenttähaupitsi
• kaliiperi: 149,1 mm (149x260R)
• putken pituus: 444 cm (L/30)
• putken rihlat: -
• putken elinikä: 15 000 - 25 000 laukausta
• tykin pituus: 4,44 m
• tykin leveys: 2,30 m
• tykin korkeus: 1,70 m
• tykin paino: (kuljetuksessa)6 304 kg
• tykin paino: (tuliasemassa)5 512 kg
• tähtäinlaite: -
• ampumasektori: +/-30° (koro -3° - +45°)
• maksimi kantama: 11 000 - 18 200 m
• ammustyypit: HE, HEAT
• ammuksen lähtönopeus: 440–505 m/s
• tulinopeus: 4 lk./min
• miehistö: 12 (1+ 11)

Ampumatarvikkeet

 • Gr. 39 HL/A (HEAT)
 • Spr.Gr. 42 TS (APDS)
 • 15cm FH Gr.19 (HE)
 • 15cm FH Gr.19 Stg
 • 15cm Gr.19 Be
 • 15cm R.Gr.19 FES
 • 15cm Gr.19 Nb.

Ampumatarvikkeiden läpäisykyky


Ammus/iskukulma Tyyppi: Paino: Nopeus: Etäisyys:
(RHA/FHA) (kg) (m/s) 100 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m
- Gr.39 HL/A / 30° HEAT 24,9 465 190 178 167 157 148
- Spr.Gr. 42 TS / 30° APDS 29,6 660 220 220 220 220 220

Ammustuotanto

10.5 cm le.FH 18 haupitsin ammustuotanto oli melko mittavaa, käsittäen yli 105 miljoonan laukauksen valmistamisen vuosina 1939–1945.

 • 1939, 540 900 kpl
 • 1940, 2 950 000 kpl
 • 1941, 2 656 300 kpl
 • 1942, 5 077 800 kpl
 • 1943, 8 226 100 kpl
 • 1944, 8 343 805 kpl
 • 1945, 819 000 kpl

7.5 cm Geb.G.36
SS-Nord divisioonan 15 cm s.FH 18 Kiestingin suunnalla. Kuva: SA-kuva


Rintamalla

15 cm s.FH 18 oli yksi Saksan kenttätykistörykmenttien, raskaiden pattereiden pääaseista. Sitä käytettiin kaikilla rintamilla Pohjois-Suomesta aina Afrikan rintamalle asti. Se oli tehokas, mutta kaliiperiin ja kantamaan nähden hieman painava.

Etenkin itärintaman rospuutto aikoina, tämän suhteellisen raskaan haupitsin liikuttelu tuotti tuntuvia ongelmia. Tilannetta ei yhtään helpottanut se tieto, että venäläisten vastaavan kaliiperiluokan tykit olivat keveämpiä ja siten myös helpompia ja nopeampia siirtää, mutta samalla omasivat pidemmän kantaman.

Suomessa

Suomi osti vuonna 1940 Saksasta 48 kpl 15 cm s.FH 18 haupitsia. Haupitsit toimitettiin Suomeen 9.10.1940. Suomen armeijassa ase sai viralliseksi nimekseen 150 H/40, tosin tykkimiehet kutsuivat sitä kansanomaisemmin ”Hitler haupitsiksi”. Uusilla haupitseilla aseistettiin neljä moottoroitua raskasta tykistöpatteristoa (2, 13, 14, ja 15.moot.psto). » lue lisää

AOK Norwegen

Pohjois-Suomessa vuosina 1941–1944 toimineella Saksan Lapin armeijalla oli käytössään muutamia kymmeniä 15 cm s.FH 18 haupitseja. 15 cm s.FH 18 oli yhtymien raskaiden pattereiden pääase. Saksalaisilla oli käytössään 15 cm s.FH 18 haupitseja Pohjois-Suomessa seuraavasti;

Divisioona Tykistörykmentti 22.6.1941 25.6.1942 1.8.1942 1.6.1943
SS-Division Nord SS-A.R. Nord 4 4 8 12
169.Infanterie-Division A.R. 230 12 12 12 12
6.Gebirgs-Division G.A.R. 118 - 8 8 8
7.Gebirgs-Division G.A.R. 82 - 8 8 8
yhteensä: 16 32 36 40

SS-Nord

Kiestingin suunnalla vuosina 1941–1944 taistelleella SS-divisioona Nordilla oli sotatoimien alettua kesäkuun 1941 lopulla käytössään neljä 15 cm s.FH 18 raskasta kenttähaupitsia. Haupitsien määrä nousi kesällä 1942 kahdeksaan ja vuoden loppuun mennessä jo 12:sta. Alla oleva luettelo kuvastaa divisioonan ampumatarviketilannetta loppu vuodesta 1941, jolloin divisioonalla oli vielä vain neljä haupitsia.

Ampumatarviketilanne


Pvm: Ammus Joukoilla Varastolla Kulutus (15pv aikana)
- 15.09.1941 15cm Gr.19 Az. 480 2 074 1 899
- 15.09.1941 15cm Gr.19 Dz. 36 19 480
- 15.09.1941 15cm Gr.19 Nb. 48 284 0
- 15.09.1941 15cm Gr.19 Be. 56 72 0
- 15.11.1941 15cm Gr.19 Az. 480 1 283 977
- 15.11.1941 15cm Gr.19 Dz. 36 94 0
- 15.11.1941 15cm Gr.19 Nb. 48 241 0
- 15.11.1941 15cm Gr. 19 Be. 36 99 0
- 30.11.1941 15cm Gr.19 Az. 480 1 224 736 ?
- 30.11.1941 15cm Gr.19 Dz. 36 34 0
- 30.11.1941 15cm Gr.19 Nb. 48 298 0
- 30.11.1941 15cm Gr.19 Be. 36 99 0
- 15.12.1941 15cm Gr.19 Az. 480 1 070 748
- 15.12.1941 15cm Gr.19 Dz. 36 32 0
- 15.12.1941 15cm Gr.19 Nb. 48 340 0
- 15.12.1941 15cm Gr.19 Be. 36 55 0

10.5 cm ammuskulutus (1.7.–31.12.1941)


1.7.- 16.7.- 1.8.- 16.8.- 1.9.- 16.9.- 1.10.- 16.10.- 1.11.- 16.11.- 1.12.- 16.12.- Yht:
15.7. 31.7. 15.8. 31.8. 15.9. 30.9. 15.10. 31.10. 15.11. 30.11. 15.12. 31.12.
0 2 190 866 2 298 2 379 2 070 633 367 977 756 748 158 -
Lähdeluettelo


 • Waffen Arsenal, Band 135, Deutsche Schwere Feldhaubitze 1934–1945, Joachim Engalmann, 1992
 • Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, volume 5, part 1
 • Suomen kenttätykistön historia, osa 2, Jyri Paulaharju, 1994
 • German Heavy Artillery 1934–1945, Joachim Engelmann
 • Ase lehti 5/2008, Saksalaisen 150 mm raskaan haupitsin mallia 18 eli ”Hitler haupitsin” tarina, Jyri Paulaharju
 • Kampf Unter Dem Nordlicht, Franz Schreiber
 • Weapons and Fighting Tactics of the Waffen-SS, Dr. S.Hart & Dr. R.Hart, 1999
 • Lexikon-der-Wehrmacht – Haubitzen und Mörser, http://www.lexikon-der-wehrmacht.de, 31.12.2012
 • 150 mm sFH 18 L/30, url: http://www.tarrif.net, 31.12.2012
 • SS-Division Nord Qu.Abt. Ib – Kriegstagebuch Nr.1, 1.4.1941–31.12.1941, II/1ü2, F21/139, T354/139
 • SS-Division Nord Qu.Abt. – Kriegstagebuch II/2 – 1.4.1941–31.12.1941, F21/139, T354/139
 • SS-Gebirgs-Division Nord Ib, 16.6.1942–31.12.1942, F21/142
 • 6.SS.Gebirgs-Division Nord, KriegstagebuchIb, 1.1.1943–30.8.1943
 • ★ 15.11.2012 (✪ 20.11.2015 12:15)

  Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.