×

MENU

Panssarintorjunta Ilmatorjunta Kenttätykit Kranaatinheittimet Panssarivaunut Ampumatarvikkeet Miinat & käsikranaatit Menu1 - Käsiaseet
Sitemap Updates
Authors Contact Us Copyright FAQ Cookies
WAFFENLAGER.NET

Firearms Website

5 cm Leichte Granatwerfer 36 (5 cm le.Gr.W. 36)


Yleistä

Kevyen 5 cm kranaatinheittimen (5 cm le.Gr.W.36) suunnittelu aloitettiin Saksassa, Rheimetall-Borsig AG:n tehtaalla vuonna 1934. Tarkoituksena oli kehittää uusi kevyt, yhden miehen siirreltävissä oleva ase, jolla pystyttäisiin ampumaa epäsuoraa tulta kauemmaksi kuin mitä taistelija voi käsikranaattia heittää. Uusi ase hyväksyttiin palveluskäyttöön vuonna 1936.

Rintamakäytössä asetta käytettiin lähinnä vuosina 1939–1943. Se todettiin vuonna 1941 liian monimutkaiseksi ja tehottomaksi. Sen ampuma kranaatti oli liian kevyt ja tehoton. Optisesta tähtäimestä huolimatta se oli myös epätarkka, osumahajonnan ollessa keskimäärin 35 metriä.

Vuonna 1942 aseen tuotanto päätettiin asteittain lakkauttaa. Tuotanto lopetettiin vuoden 1943 aikana. Vuonna 1943 rintamalta vapautuneita kranaatinheittimiä asetettiin varuskuntakäyttöön, toisen linjan aseiksi.

Toisaalta Waffen-SS käytti asetta vielä kesällä 1944, mm. Hollannissa, Arnhemin suunnan taisteluissa, brittien operaatio Market Gardenin aikana. Myös SS-joukot luopuivat aseesta syksyn 1944 aikana ja ne korvattiin raskaammilla 8 cm ja 12 cm kranaatinheittimillä.

5cm Le.GrW.36
5 cm Leichte Granatwerfer 36 (5 cm le.Gr.W.36)

Toiminta

Kranaatinheittimen toiminta on yksinkertainen. Heitin on suustaladattava, jolloin ammus pudotetaan heittimen suusta sen sileäpintaista putkea myöten alaspäin. Normaaleista kranaatinheittimistä poiketen, heittimen käyttäjä määrittää laukaisuhetken liipaisimen avulla. Taakse vedetty liipaisin vapauttaa iskurin ja se lyö kranaatin pohjassa olevaan nalliin. Nalli laukaisee aloitepanoksen, joka puolestaan sytyttää ajopanoksen. Ajopanoksen muodostaman voimakkaan palokaasujen purkautumisen ansioista kranaatti liikkuu kiihtyvällä vauhdilla ulos heittimen putkesta ja jatkaa matkaansa voimakkaasti kaarevalla, ballistisella lentoradalla kohti kohdetta. Kohteessa kranaatin kärjessä oleva iskusytytin reagoi ja sytyttää kranaatin räjähdyspanoksen (120 g TNT), mikä puolestaan aiheuttaa kranaatin kuoren sirpaloitumisen ja sitä kautta voimakaan sirpalevaikutuksen ympäristöönsä. Aseen rekyyli ohjautuu putken pohjasta vastinlevyyn ja siitä suoraan maahan.

Tavallisissa kranaatinheittimissä kranaatti pudotetaan putkea myöten alaspäin ja sen pohjassa oleva nalli osuu putken pohjalla olevaan iskuriin ja laukaisee välittömästi nallin.

Tekniset tiedot

• tyyppi: kevyt kranaatinheitin
• kaliiperi: 5cm L/9.3
• putken pituus: 46,5 cm (L9.3)
• putken rihlat: ei rihlausta
• putken elinikä: 20 000 - 25 000 lk.
• heittimen pituus: 46,5 cm
• heittimen leveys: -
• heittimen korkeus: -
• heittimen paino: (tuliasemassa)14,5 kg
• tähtäinlaite: -
• ampumasektori: koro: +42° - +90°
• tehokas kantama: 50 - 520 m
• maksimi kantama: 520 m
• ammukset: Sirpale- ja savukranaatit
• ammuksen lähtönopeus: 75 m/s
• tulinopeus: 15–20 lk./min
• miehistö: 2 (johtaja/suuntaaja ja lataaja/ammusmies)

Ampumatarvikkeet

 • 5 cm Wurfgranate 36 - 5 cm Wgr. 36
 • 5 cm Wurfgranate 36 (Üb) - 5 cm Wgr. 36 (Üb)
 • 5 cm Wurfgranate 38 - 5 cm Wgr. 38

5 cm Wurfgranate 38 oli kevyen kranaatinheittimen perusampumatarvike. Kranaatin pituus oli 220 mm, paino 900 g, Vo 75 m/s ja sisälsi 120 grammaa TNT:tä. Kranaattia valmistettiin kaikkiaan 22 112 000 kpl.

Tuotanto

Asetta valmisti Rheinmetall-Borsig AG vuosina 1939–1943, kaikkiaan 25 842 kpl. Kranaatinheittimen hinta oli 400 RM (ilman optista tähtäinlaitetta). Heittimen putki kesti keskimäärin noin 20 000 – 25 000 laukausta. Alla olevassa taulukossa on kranaatinheittimien valmistusmäärät vuosittain.

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 yhteensä
• 15cm Nb.W.41 1 630 kpl 6 622 kpl 5 816 kpl 8 755 kpl 3 000 kpl 0 0 25 842 kpl

Rintamalla

Kranaatinheittimillä ammutaan suhteellisen epätarkkaa kaaritulta, mutta niillä ammutaan yleensä taajassa ryhmityksessä olevaa vihollisen elävää voimaa vastaan. Kranaatinheittimet osoittivat toisen maailmansodan aikana tehokkuutensa, aiheuttamalla suurimmat asekohtaiset tappiot vihollisen jalkaväelle.

Sodan alkuvuosina 1939–1941, jokaiselle jalkaväkijoukkueelle jaettiin oma heitin. Vuoden 1942 aikana kevyestä heittimestä alettiin kuitenkin hiljalleen luopua ja tilalle tuli tehokkaampi 8cm keskiraskas kranaatinheitin (8 cm Gr.W.34).

Ranskan sotaretken aikana kesällä 1940, ammuttiin 5 cm Gr.W.36 kranaatinheittimillä kaikkiaan 555 959 laukausta. Määrä ei sinänsä ole kovin suuri, vain noin 60–80 laukausta per heitin.

5cm Le.GrW.36
5 cm Granatwerfer 36 tulitoiminnassa. Kuva © Tapio Heiskasen valokuvakokoelma

50 mm sotasaaliskranaatinheittimet

Saksalaiset käyttivät myös venäläisiltä sotasaaliiksi saatuja 50 mm kranaatinheittimiä. Ne olivat keveämpiä ja pienempi kokoisia kuin vastaava saksalainen. Saksalaiset käyttivät venäläisistä heittimistä omia nimikkeitään seuraavasti; 50-PM 3, Gr.W. 205/1(r), 50-PM 39, Gr.W. 205/2(r), 50-PM 40, Gr.W. 205/3(r) ja 50-PM 41, Gr.W. 200(r)

Suomessa

Suomen armeijalla ei ollut käytössään saksalaisia 5 cm kranaatinheittimiä. Suomeen saapuneilla saksalaisilla joukoilla näitä oli kuitenkin mukana runsaasti. Myös Kiestingin suunnalla taistelleella SS-divisioona Nordilla oli näitä aseita käytössään vuosina 1941–1942.

AOK Norwegen

Pohjois-Suomessa vuosina 1941–1944 toimineella Saksan Lapin armeijalla oli käytössään muutamia satoja 5 cm Gr.W.36 kranaatinheittimiä. Käytettävissä olevien lähteiden mukaan, ainakin osalla Pohjois-Suomessa toimineilla saksalaisilla yhtymillä oli keveitä kranaatinheittimiä käytössään vielä syksyllä 1943. Eivätkä ne vielä poistuneet kokonaan käytöstä, sillä saksalaisella tiedusteluprikaati Norwegenillä (Radf.Aufkl.Brig. Norwegen) oli vielä 1.8.1944 käytössään 30 kpl 5 cm Gr.W 34 kranaatinheittimiä. Nekin kuitenkin poistuivat käytöstä syyskuun 1944 alkuun mennessä.

5 cm Gr.W.36 Pohjois-Suomessa 1941–1942

Pvm: SS-Nord 2.GD 3.GD 6.GD 7.GD 163.D 169.D MGB 4 MGB 13 MGB 14 SS-IR 9 Yht.
- 22.06.1941 49 29 29 - - 84 84 9 9 9 - 302 kpl
- 03.12.1941 57 ? 27 - - 84 84 9 9 9 27 ?
- 03.01.1942 57 ? ? - - 84 84 9 9 9 ? ?
- 25.06.1942 0 65 24 57 60 84 102 9 9 9 - 419 kpl
- 01.08.1942 0 ? 24 ? 60 84 93 0 0 0 - ?
- 25.09.1943 0 ? 26 ? 66 ? ? 0 0 0 - ?

Huom! Pohjois-Suomessa Petsamon suunnalla taistellut 3. vuoristodivisioona (3.GD) siirrettiin pois Suomesta joulukuussa 1941. Sen tilalle oli lokakuussa 1941 siirretty 6. vuoristodivisioona (6.GD). 3. vuoristodivisioonan joukoista Vuoristojääkärirykmentti 139 (G.J.R.139) jäi Suomeen. 7. vuoristodivisioona (7.GD) siirrettiin Suomeen Kiestingin suunnalle kesäkuussa 1942. 163. jalkaväkidivisioona taisteli aluksi Laatokan Karjalassa, mutta siirrettiin myöhemmin Pohjois-Suomeen.

SS-Nord

Kiestingin suunnalla vuosina 1941–1944 taistelleella SS-divisioona Nordilla oli käytössään useita kymmeniä 5cm Gr.W.36 kranaatinheittimiä. Kevyet kranaatinheittimet poistuivat divisioonan käytöstä, ilmeisesti keväällä 1942, sillä ainakaan 25.6.1942 niitä ei enää ole divisioona kirjanpidossa.

Ampumatarviketilanne

Pvm: Ammus Joukoilla Varastolla Kulutus (15pv aikana)
- 15.09.1941 5 cm Wgr. 8 736 15 930 1 231
- 15.11.1941 5 cm Wgr. 17 316 34 290 2 843
- 30.11.1941 5 cm Wgr. 17 316 38 205 1 401
- 15.12.1941 5 cm Wgr. 13 104 25 360 1 745

5 cm Wgr ammuskulutus (1.7.- 31.12.1941)

1.7.- 16.7.- 1.8.- 16.8.- 1.9.- 16.9.- 1.10.- 16.10.- 1.11.- 16.11.- 1.12.- 16.12.- Yht:
15.7. 31.7. 15.8. 31.8. 15.9. 30.9. 15.10. 31.10. 15.11. 30.11. 15.12. 31.12.
2 265 5 885 1 700 1 231 2 980 357 1 865 2 843 1 401 1 745 942

Lähdeluettelo

 • Weapons and Fighting Tactics of the Waffen-SS, Dr. S.Hart & Dr. R.Hart,1999
 • Waffen-Arsenal, Band 150, Deutsche Minen und Granatwerfer 1914-1945, Wolfgang Fleischer, 1994
 • SS-Division Nord Qu.Abt. Ib - Kriegstagebuch Nr.1 - 1.4.1941–31.12.1941, II/1ü.2, F21/139, T-354/139
 • SS-Division Nord Qu.Abt. - Kriegstagebuch II/2 - 1-4-1941–31.12.1941, F21/139, T354/139
 • SS-Gebirgs-Division Nord ib, 16.6.1942 - 31.12.1942, F21/142
 • Kriegstagebuch Ib, 6.SS-Geb.Div. Nord 1.1.1943–30.6.1943
 • Weapons of Third Reich, Terry Gander & Peter Chamberlain
 • Lone-Sentry, 50mm light Mortar, url: http://wwwlonesentry.com, 7.10.2013
 • Pohjois-Kymenlaakson Asehistoriallinen Yhdistys ry, Kranaatinheittimet, url: http://www.pkymasehist.fi, 9.9.2013
 • Granatwerfer, url: http://www.oocities.org, 7.10.2013
 • WK2ammo.com, Wurfgranate 38, url: http://www.wk2ammo.com, 7.10.2013
 • KTB AOK 20, Tätigkeitsberichte September 1944, Abt. Ia, Ic, IIa, NSFO g.Kdos./Chefs, F8-2628

★ 21.8.2013 (✪ 10.11.2015)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.