×

MENU

Panssarintorjunta Ilmatorjunta Kenttätykit Kranaatinheittimet Panssarivaunut Ampumatarvikkeet Miinat & käsikranaatit Menu1 - Käsiaseet
Sitemap Updates
Authors Contact Us Copyright FAQ Cookies
WAFFENLAGER.NET

Firearms Website

8cm Granatwerfer 34 (8cm Gr.W.34)


Yleistä

Saksalainen asekonserni Rheinmetall-Borsig AG kehitti vuonna 1932 uuden keskiraskaan kranaatinheittimen, 8cm Granatwerfer 34:n. Kranaatinheitin osoittautui testeissä luotettavaksi ja se otettiin tuotantoon vuonna 1934. Siitä muodostuikin pian Saksan armeijan yleisin kranaatinheitin. Saksalaiset käyttivät aseesta myös nimitystä Schwerer Granatwerfer 34 (s.Gr.W.34). Tämä ase säilyi tuotannossa ja joukkojen käytössä kaikilla Saksan rintamilla koko toisen maailmansodan ajan.

8cm GrW.34
8cm Granatwerfer 34.

Toiminta

Kranaatinheitin on epäsuoraa tulta ampuva jalkaväen tukiase. Se on yksinkertainen, halpa ja suhteellisen tarkka ase. Kranaatinheittimessä on yleensä neljä osaa: vastin, tuki, putki ja suuntain.

Kranaatinheittimen toiminta on yksinkertainen. Heitin on suustaladattava, joten ammus pudotetaan heittimen suusta sen sileäpintaista putkea myöten alaspäin. Putken pohjalla se osuu iskuriin, joka puolestaan laukaisee ammuksen nallin. Nalli laukaisee ammuksen ajopanoksen ja ammus aloittaa matkan putkea myöten ylöspäin. Päästyään ulos putkesta ammus jatkaa matkaa ballistisella lentoradalla kohti maalia. Ammuksen nopeus on latauksesta riippuen noin 75 - 174 m/s. Aseen rekyyli ohjautuu putken pohjasta vastinlevyn ja siitä suoraan maahan.


8cm kranaatinheittimen asema

Tekniset tiedot


• tyyppi:keskiraskas kranaatinheitin
• kaliiperi:14 cm L/14.1
• putken pituus:114.3 cm
• putken rihlat:ei rihlausta
• putken elinikä:16 000 - 20 000 laukausta
• heittimen paino: (tuliasemassa)56.7 kg (putki 18.9 kg)
• tähtäinlaite:-
• ampumasektori:9° - +15°, koro 40° - +85°
• tehokas kantama:2 400 m
• maksimi kantama2 400 m
• ammukset:HE, Nb.
• ammuksen lähtönopeus:75 - 174 m/s
• tulinopeus:14 lk./min (teoriassa 15 - 25)
• miehistö:3 (johtaja, suuntaaja ja ammusmies)

Ampumatarvikkeet

8cm kranaatinheittimeen valmistettiin useita erilaisia ampumatarvikkeita. Pääasiassa kuitenkin valmistettiin sirpalekranaatteja. Savu- ja merkinantokranaattien valmistus ja käyttökin olivat vähäisempää.

 • Wurfgranate 34, (HE), sirpalekranaatti
 • Wurfgrranate 34 Kh
 • Wurfgranate 34 Üb
 • Wurfgranate 34 Nb., savukranaatti
 • Wurfgranate 38, (HE), sirpalekranaatti
 • Wurfgranate 38 Deut., merkinantokranaatti (savu)
 • Wurfgranate 39
 • Wurfgranate 40

Wurfgranate 34

Wurfgranate 34 (8cm W.Gr.34) painoi 3.5 kg, josta 550 grammaa oli räjähdysainetta (TNT). Sen pituus oli 329 mm ja halkaisija 81.4 mm. Kranaatin lähtönopeus oli 172 m/s, maksimi kantama 2.4 km ja hajonta 65 m. Kranaatin iskusytyttimenä/ajopanoksena käytettiin mallia Wgr.Z.34 (pituus 40mm, halkaisija 33mm ja paino 55g. Kranaattia valmistettiin sodan loppuun mennessä yhteensä noin 73 972 000 kappaletta.

Wurfgranate 34 Nb.

Savukranaatti tuotti sankan, läpinäkymättömän savun 15-20 x 15-20 m alueelle 20 sekunnin ajaksi.

Wurfgranate 38 ja 39

Kranaatin kärjessä oli erillinen panos joka heitti ammuksen takaisin ilmaan sen osuessa kohteeseen. Näin kranaatti räjähti useiden metrien korkeudessa, aiheuttaen tehokkaamman sirpale vaikutuksen.

Wurfgranate 38 Deut

Kranaatti tuotti merkkisavun noin 50 metriä halkaisijaltaan olevalle alueelle, noin kahden - kolmen minuutin ajaksi. Kranaattia käytettiin lähinnä annettaessa värillinen merkkisavu ilmavoimille.

Wurfgranate 40 (Lange Wurfgranate)

Wurfgranate 40 oli kooltaan muita kranaatteja suurempi. Sen pituus oli 564 mm, paino 7.5 kg, kantama 950 metriä. Se sisälsi räjähdysainetta 5 kg (TNT).

Tuotanto

8cm Gr.W.34 kranaatinheittimen valmistus aloitettiin vuonna 1934, Rheinmetall-Borsig AG asekonsernin toimesta. 1.9.1939 mennessä oli näitä aseita luovutettu Saksan armeijan käyttöön noin 3 600 kpl. Heittimien valmistuksessa tapahtui syyskuussa 1941 jotakin, sillä valmistusmäärät laskivat dramaattisesti. Tuotantomäärät lähtivät kuitenkin uudelleen nousuun helmikuussa 1942. Tuotantohuippu saavutettiin joulukuussa 1944, jolloin valmistui 3 950 kranaatinheitintä. Heittimen valmistus jatkui aina toisen maailmansodan loppuun asti ja kokonaistuotanto oli 71 630 kpl.

Aseen valmistamiseen kului raaka-aineita noin 117 kg ja sen hinnaksi muodostui 810 RM. Ase oli tehokkuuteensa nähden suhteellisen halpa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1939 - - - - - - - * 399 435 325 374
- 1940 468 372 345 265 440 330 305 319 368 387 398 384
- 1941 411 533 640 541 535 504 435 482 193 50 105 107
- 1942 100 349 446 496 725 625 920 835 1 030 1 120 1 470 1 660
- 1943 1 505 1 779 1 823 1 852 1 610 1 522 1 486 1 550 1 495 1 290 1 295 1 290
- 1944 1 320 1 420 1 420 1 650 1 916 1 980 2 225 2 340 2 250 2 190 2 380 3 950
- 1945 1 553 2 235 2 000 ? ?
*) elokuuhun 1939 mennessä oli valmistettu 3 625 kranaatinheitintä

Kurzer 8cm Granatwerfer 42 "Stummelwerfer"

Kz. 8cm Gr.W.42 oli parannettu versio vanhasta 8cm kranaatinheittimestä (8cm Gr.W. 34). Uusi kranaatinheitin käytti samoja ampumatarvikkeita, kuin aiempi versiokin. Suurimpana erona vanhaan, oli kuitenkin lähinnä lyhyempi putki ja sen ansiosta pienempi paino. Uuden version neliön muotoinen pohjalevy myös oli pienempi ja keveämpi. Tätä heitintä käyttivät pääasiassa saksalaiset laskuvarjojääkärit. Kokonaistuotanto oli 1 591 kpl.

Suomessa

Suomen armeijalla ei ollut käytössään saksalaisia 8cm kranaatinheittimiä, mutta Suomen rintamalla 1941–1944 toimineilla saksalaisilla joukoilla näitä oli mukana runsaasti.

AOK Norwegen

Pohjois-Suomessa vuosina 1941 – 1944 toimineella Saksan Lapin armeijalla oli käytössään muutamia satoja 8cm Gr.W.34 kranaatinheittimiä. 8cm kranaatinheitin oli saksalaisten yleisin kranaatinheitin ja se oli käytössä koko sodan ajan.

Pvm: SS-Nord 2.GD 3.GD 6.GD 7.GD 163.D 169.D MGB 4 MGB 13 MGB 14 SS-IR 9 Yht.
- 22.06.1941 24 18 18 - - 54 54 6 6 6 - -
- 03.12.1941 36 18 18 ? - 54 54 6 6 6 16 -
- 03.01.1942 42 18 18 ? - 54 54 6 6 6 18 -
- 25.06.1942 52 42 18 72 36 54 108 6 6 6 - -
- 01.08.1942 40 42 18 72 ? 54 110 ? ? ? - -
- 01.09.1943 72 ? 18 ? ? ? ? ? ? ? - -
- 01.10.1943 94 ? 18 ? ? ? ? ? ? ? - -
- 01.10.1943 96 ? 18 ? ? ? ? ? ? ? - -

Huom. Pohjois-Suomessa Petsamon suunnalla taistellut 3.Vuoristodivisioona (3.GD) siirrettiin pois Suomesta joulukuussa 1941. Sen tilalle oli lokakuussa 1941 siirretty 6.Vuoristodivisioona (6.GD). 3.Vuoristodivisioonan joukoista Vuoristojääkärirykmentti 139 (G.J.R.139) jäi Suomeen. 7.Vuoristodivisioona (7.GD) siirrettiin Suomeen Kiestingin suunnalle kesäkuussa 1942. 163.Jalkaväkidivisioona taisteli aluksi Laatokan Karjalassa, mutta siirrettiin myöhemmin Pohjois-Suomeen.

SS-Nord

Kiestingin suunnalla vuosina 1941 – 1944 taistelleella SS-divisioona Nordilla oli käytössään useita kymmeniä 8cm Gr.W.34 kranaatinheittimiä. Kevyet kranaatinheittimet (5cm Gr.W.36) poistuivat divisioonan käytöstä, ilmeisesti keväällä 1942. Nämä korvattiin osin raskaammilla 8cm Gr.W.34 kranaatinheittimillä.

Pvm: Ammus Joukoilla Varastolla Kulutus (15pv aikana)
- 15.09.1941 8cm W.Gr.34 4 248 6 158 4 857
  8cm W.Gr.34 Nb. 540 972 161
  8cm W.Gr.38 0 0 0
- 15.11.1941 8cm W.Gr.34 8 968 8 424 13 149
  8cm W.Gr.34 Nb. 1 140 1 738 54
  8cm W.Gr.38 0 0 0
- 30.11.1941 8cm W.Gr.34 8 960 ? 10 191 4 870
  8cm W.Gr.34 Nb. 1 140 2 038 106
  8cm W.Gr.38 0 0 0
- 15.12.1941 8cm W.Gr.34 7 080 8 346 5 861
  8cm W.Gr.34 Nb. 900 2 575 0
  8cm W.Gr.38 0 0 0

8cm W.Gr. ammuskulutus (1.7.- 31.12.1941)


1.7.- 16.7.- 1.8.- 16.8.- 1.9.- 16.9.- 1.10.- 16.10.- 1.11.- 16.11.- 1.12.- 16.12.- Yht:
15.7. 31.7. 15.8. 31.8. 15.9. 30.9. 15.10. 31.10. 15.11. 30.11. 15.12. 31.12.
971 5 1 069 6 584 4 837 3 624 5 860 4 030 13 205 4 976 5 861 2 433

Lähdeluettelo

 • Das Handbuch der deutschen Infanterie 1939 - 1945, Alex Buchner
 • Weapons and Fighting Tactics of the Waffen-SS, Dr. S. Hart & Dr. R. Hart, 1999
 • Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 5/1, Bernhard R. Kroener, Rolf-Dieter Müller, Hans Umbreit
 • Waffen-Arsenal, Band 150, Deutsche Minen und Granatwerfer 1914-1945, Wolfgang Fleischer, 1994
 • Lexikon der Wehrmacht, url:http://www.lexikon-der-wehrmacht.de, 22.7.2012
 • Schwerer Granatwerfer 34 (8 cm), url: http://www.militaertechnik-der-nva.de, 22.7.2012
 • N-2228-E Enemy Ordnance material (Germany)
 • Kranaatinheittimet - Pohjois-Kymenlaakson Asehistoriallinen yhdistys ry - url: http://www.pkymaasehist.fi, 22.7.2012
 • SS-Division Nord Qu.Abt. Ib – Kriegstagebuch Nr.1, 1.4.1941 – 31.12.1941, II/1ü2, F21/139, T354/139
 • SS-Division Nord Qu.Abt. – Kriegstagebuch II/2 – 1.4.1941 – 31.12.1941, F21/139, T354/139
 • SS-Gebirgs-Division Nord Ib, 16.6.1942 – 31.12.1942, F21/142
 • 6.SS.Gebirgs-Division Nord, KriegstagebuchIb, 1.1.1943 – 30.8.1943

★ 16.1.2013 (✪ 28.10.2013)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.