×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Blaser Infinity vs Zeiss Victory V8


Yleistä

Tässä tähtäinkiikari vertailussa ei välttämättä pyritä sanomaan kumpi testiin valituista tähtäinkiikareista Zeiss Victory V8 vai Blaser Infinity on parempi, koska testi perustuu pitkälle testaajien tuntemuksiin asiasta. Ihmissilmä on yksilöllinen, samoin sen hämäränäkökyky. Testissä esitellään kiikareiden ominaisuudet ja tuodaan esille testaajien tekemiä havaintoja.

Blaser Infinity 4-20x58 iC ja Zeiss Victory V8 2.8-20x56

Silmä ja sen ominaisuudet

Ihmisen silmä on monimutkainen optinen näköelin, jonka reseptorit reagoivat valosäteilyyn. Itse näköaistimus muodostuu aivoissa, näkörataa pitkin kulkevien hermoimpulssien avulla. Valon pääsyä silmään säätelee silmän iiris eli värikalvo, jonka aukko on pupilli eli mustuainen. Silmä on oikeastaan kolmen kalvon muodostama pallo, jonka taittavia osia ovat sarveiskalvo, lasiainen ja mykiö. Silmässä valoa aistivat soluja kutsutaan nimillä sauvat ja tapit. Tappisolut aktivoituvat herkimmin punaisesta, vihreästä ja sinisestä valosta. Sauvat puolestaan eivät niinkään erottele värejä, mutta toimivat paremmin hämärässä.

Jokaisen ihmisen näkökyky on yksilöllinen ja muuttuu iän myötä. Ihmisen silmän pupillin halkaisija on parhaimmillaan 7 mm. Yleensä pupillin halkaisija pienenee vanhenemisen myötä, eikä vanhemman ihmisen silmän pupilli avaudu noin suureksi. Toisaalta kun suurennoskerrointa kasvatetaan, saadaan kohde suuremmaksi ja helpommin hahmotettavaksi, jolloin ulostulopupillin koko ei välttämättä ole niin määräävässä asemassa. Lisäksi voidaan todeta, että toisilla ihmisillä on lähtökohtaisesti parempi näkökyky ja varsinkin hämäränäkökyky, kuin toisilla.

Käytettäessä yli 12x suurennosta, voi ulostulopupillin koko pienentyä merkittävästikin, eli alle 4 mm halkaisijan. Tällöin myös kuvan valoisuus laskee ja tarkkuuserottelukyky heikkenee, vaikka itse kohde linssillä suureneekin. Ulostulopupillin laskennallinen koko voidaan teoreettisesti laskea jakamalla objektiivilinssin halkaisija (mm) käytetyllä suurennoskertoimella. Saatu lukema on vain teoreettinen, sillä jokaisen tulee itse etsiä omalle silmälle optimaalisin suhde suurennoksen ja ulostulopupillin koon suhteen.

Itseasiassa suurempaa ulostulopupillin tarjoamaa valoa ei silmä pysty tehokkaasti hyödyntämään. Vaikka silmä pupilli suurella suurennoksella pyrkiikin pienenemään, auttaa laadukas optiikka ja valistu ristikko tähtäämisessä.

Tähtäinkiikari

Tähtäinkiikarissa objektiivilinssi on valoa keräävä linssi. Valovoimaan ja valonläpäisyyn vaikuttaa linssien-kaasupintojen määrä, linssien hionta, linssien pinnoitteen laatu, jolla pyritään mahdollisimman pieneen valon sirontaan ja heijastumiseen, sekä linssien ja täyteaineen absorptio.

Periaatteessa on sitä parempi, mitä suurempi objektiivilinssi, sillä suurempi linssi kerää enemmän valoa ja tietoa katseltavasta kohteesta. Yleensä suurten kiikareiden suurennoskerroin on suurempi, kuten myös näkökenttä leveämpi. Toisaalta objektiivilinssin halkaisija, vaikuttaa koko tähtäinkiikarin kokoon. Mitä suurempi sitä painavampi ja siten hankalampi kuljettaa mukana.

Absoluuttinen valonläpäisy ei pelkästään kerro, kumpi kiikari on parempi hämäräkäytössä, sillä tietyissä tapauksissa, tietyn valon aallonpituuden liian suuri määrä, voi jopa vaikeuttaa näkemistä. Ihminen näkee parhaiten kiikarilla, jonka läpi tulee sopiva määrä, oikeanlaista valoa.

Tämän vuoksi ei ole olemassa yleispätevää sääntöä, millä suurennoksella missäkin tilanteessa pitäisi kohdetta katsoa. Tulee vain yksinkertaisesti käyttää sitä maksimi suurennosta, millä maalin havaitsee ja näkee isoimpana, valoisimpana ja tarkimpana.

Kiikarin hämäräkyky

Metsästyskäytössä hyvä hämäräkiikari voi pidentää jahti aikaa merkittävästikin. Jahdista poistutaan yleensä viimeistään silloin kun ei enää nähdä kunnolla. Hyvä hämärä toiminta vaatii kiikarilta hyvää valonläpäisyä, sekä selkeää kontrastien hallintaa. Asian tekee vaikeaksi se, että hämärässä suurin osa värejä tuottavista valonaallonpituuksista on tuntuvasti vaimentunut tai jopa kadonnut kokonaan. Optiikan laadun lisäksi, tärkeässä asemassa on käyttäjän silmät ja tottumus hämärässä katseluun, mikä puolestaan vaikuttaa melkoisesti kykyyn hahmottaa kohde.

Tähtäinkiikarit

Testiin valittiin kaksi valovoimaista, pitkänmatkan tähtäinkiikaria, Zeiss Victory V8 ja Blaser Infinity. Zeiss V8 tiedettiin jo ennakkoon erinomaiseksi, mutta Blaser oli uusi tuttavuus, tullut Suomen markkinoille vasta syyskuussa 2018.

Zeiss Victory V8 (2.8-20x56)

Kiikarissa käytetään FL-linssejä (Fluoride Lenses), sekä SCHOTT High Transmission lasia. Linssit on päällystetty LotuTec suojapinnoitteella. Objektiivilinssin halkaisija on 56 mm. Linssit yhdessä pinnoitteiden kanssa, mahdollistaa jopa 92 % valonläpäisyn.

Zeiss Victory V8 2.8-20x56

Blaser Infinity 4-20x58 iC

Kiikarin linsseissä käytetään CCC-monikerrospinnoitusta (Color Corrective Coating), joka mahdollistaa mahdollisimman luonnollisen neutraalit värit. Lisäksi linssit on pinnoitettu SLP (Smart Lens Protection) suojapinnoitteella. Linssit yhdessä pinnoitteiden kanssa, mahdollistaa yli 90 % valoläpäisyn. Lisäksi tulee muistaa, että kiikarin 58 mm halkaisijaltaan oleva objektiivi linssi tarjoaa 7 % suuremman valovoiman, kuin 56 mm halkaisijan objektiivilinssi.

Blaser Infinity 4-20x58 iC

Tekniset tiedot

  Zeiss Victory V8 Blaser Infinity
- pituus 350 mm 365 mm
- paino 855 g 885 g
- objektiivilinssi Ø 56 mm Ø 58 mm
- runkoputki Ø 36 mm Ø 34 mm
- suurennos 2.8-20x 4-20x
- näkökenttä 100 m 2,1 - 15,5 m 1,9 - 9,2 m
- parallaksisäätö 50 m - ∞ 50 m - ∞
- säädettävä punapiste ON ON
- valaisturistikko Reticle #60 German 4
- matkaennakko ASV QDC
- linssien valonläpäisy 92 % > 90 %
- silmäeteäisyys 95 mm 90 mm

Testi

Testin molemmat tähtäinkiikarit ovat valovoimaisia, sopivat erinomaisesti pitkän matkan ammuntaan, myös aamu- ja iltahämärässä. Niitä on suhteellisen vaikea laittaa paremmuus järjestykseen ja siinä olisi kuitenkin määräävässä osassa se, mitä asioita kukin testaaja haluaisi painottaa.

Testissä ei suoritettu mitään optiikan laboratoriotestejä, vaan pelkästään käyttäjä testejä päivän valosta aina iltahämärään asti, sumuista säätä unohtamatta.

Testiin osallistui seitsemän henkilöä, joilla kaikilla on hieman erilainen tausta kiikareiden käyttäjinä. Yksi testaajista testasi käytön myös silmälasien käyttäjän kannalta ja yksi laserleikattujen silmien kannalta.

Tähtäinkiikarit säädettiin testaajan näkökyvyn mukaan, niin että ristikko ja kohde näkyivät terävänä, myös linssin reuna-alueilla. Testissä käytettiin suurennoksia 8–12x ja 20x. Okulaaripäähän sijoitettua diopterisäätöä ei tehty kaikkein kirkkaimmassa päivän valossa, koska silmän pupilli on silloin pienimmillään.

Testaajien huomioita

Valovoima

Molemmat testin tähtäinkiikarit ovat todella valovoimaisia ja niiden tarjoama kuva on selkeä. Kuitenkin Blaser Infinity kiikarin kuva on kaikkien testaajien silmälle aavistuksen parempi. Pienet yksityiskohdat erottuvat hieman selvemmin ja kuva on hieman kirkkaampi. Erot ovat pienet, mutta kuitenkin juuri ja juuri havaittavat. Tämän eron havaitsivat kaikki testaajat.

Kuvan tasapainoisuus

Molempien kiikareiden kuva oli selkeä, koko linssin alalla, reunat mukaan lukien. Kuva ei muuttunut suurennusta säädettäessä. Värien toisto oli myös reuna-alueilla luonnollinen ja terävä, kuitenkin Blaserissa hieman tarkempi. Lisäksi mainittakoon, että testaaja jolla on laserleikatut silmät, oli jostakin syystä ongelmia kuvan tarkennuksen kanssa Zeiss kiikarin kanssa.

Parallaksisäätö

Molemmissa tähtäimissä on parallaksi säätö 50 m ->. Zeiss V8:ssa säädin on sijoitettu kiikarin vasemmalle sivulle, jolloin säätimen käyttö on oikeakätisellä ampujalla helppoa. Blaser tähtäimessä säädin onkin sijoitettu oikealle sivulle, jolloin oikeakätinen ampuja joutuu irrottamaan oikean käden aseesta ja tukemaan asetta vasemmalla, kun säätää parallaksi säätöä. Lisäksi säädin oli Blaserissa selkeästi jäykempi kuin Zeiss V8:ssa. Kaikki testaajat kokivat tämän Blaser tähtäimen ominaisuuden hieman hankalaksi.

Toisaalta näillä kiikareilla parallaksia ei välttämättä tarvitse kovin paljon säädellä, mikäli säätö on suoritettu 100 metrille ja kohteet ovat kauempana kuin 50 metriä.

QDC VS ASV

Molemmissa tähtäinkiikareissa on matkaennakon säätöä varten säätötorninsa, Blaser Infinityssä se kulkee nimellä QDC ja Zeiss Victory V8:ssa nimellä ASV. Molempien kiikareiden matkaennakon säätö toimii toivotulla tavalla. Blaserissa on vain yksi asteikko ja se tuntui toimivan Lapua Scenar-L patruunalla loistavasti. Zeiss kiikarin mukana tulee matkarummulle vaihdettavat asteikot, joten ampuja valitsee itselleen sopivimman asteikon käytettävän ampumatarvikkeen mukaan.

Tähtäinristikko

Molemmissa tähtäinkiikareissa on saman tyyppinen tähtäinristikko Zeiss (Reticle #60) ja Blaser (German #4), jotka ovat käytännössä samanlaiset. Blaser tähtäimessä ristikko on sijoitettu ensimmäiselle kuvapinnalle, joten ristikko ”elää” suurennoksen muuttuessa, tähtäyspisteen kuitenkaan muuttumatta.

Reticle #60 / German #4

Punapiste

Molemmissa tähtäinkiikareissa on ristikon keskellä valaistava punapiste. Punapisteen saa käyttökytkimestä päälle ja pois, mutta myös sen kirkkautta voi portaattomasti säätää. Punapisteen muoto on Blaser Infinityssä selkeämmän muotoinen (pyöreä). Lisäksi Blaser tähtäimessä on iC-control systeemi, jonka avulla punapiste aktivoidaan Blaser R8 -kivääri viritettäessä.

Silmäetäisyys

Zeiss Victory V8 optinen silmäetäisyys okulaarilinssistä on 95 mm ja Blaser Infinity kiikarissa 90 mm. Zeiss on kuitenkin hieman tarkempi silmäetäisyydestä, kuin Blaser.

Kiikarin koko

Molemmat kiikarit ovat suurin piirtein saman kokoisia ja painoisia. Erot ovat niin pieniä, ettei niillä ole mitään käytännön merkitystä. Zeiss V8 on 15 mm lyhyempi ja 30 grammaa kevyempi.

Käyttölämpötila

Molemmat testin tähtäinkiikarit ovat vesitiiviitä, typpitäytteisiä ja valmistajat lupaa niille 10 vuoden takuun. Zeiss ilmoittaa Victory V8 tähtäinkiikarin käyttölämpötilaksi -25 – +50 astetta. Tämä kattaa melko hyvin suomalaisen metsästäjän käyttötarpeen. Jostain syystä Blaser ei tätä tietoa ilmoita. Tietoa ei löytynyt käyttöoppaasta, eikä valmistajan internetsivuilta.

Testaajien tekemiä huomioita osa-alueittain


Ominaisuus Zeiss Victory V8 Blaser Infinity
- valovoima (kirkkaus) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- kuvan terävyys ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- kuvan kontrasti ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- värientoisto ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- kuva reunoilla ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- tähtäinristikko ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- punapisteen muoto ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- säätimien toiminta ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- säätimien sijoittelu ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- matkaennakko ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- hämäräkyky ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Kyseessä on kunkin testaajan omakohtainen näkemys kohteena olevasta tähtäinkiikarista. Jokainen testaaja antoi 1-5 tähteä, jokaisen ominaisuuden mukaan. Annetuista tuloksista on sitten laskettu taulukkoon keskiarvo.


Lähdeluettelo

  • Zeiss Victory V8 käyttöohje
  • Blaser Infinity käyttöohje

★ 30.10.2018 (✪ 20.12.2018 12:20)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.