×

MENU

Panssarintorjunta Ilmatorjunta Kenttätykit Kranaatinheittimet Panssarivaunut Ampumatarvikkeet Miinat & käsikranaatit Menu1 - Käsiaseet
Sitemap Updates
Authors Contact Us Copyright FAQ Cookies
WAFFENLAGER.NET

Firearms Website

5cm Pak 38 (5cm Panzerabwehrkanone 38)


Yleistä

Saksalaiset havaitsivat jo Espanjan sisällissodan aikana 1936–1937, ettei 3.7 cm panssarintorjuntatykin läpäisykyky ole kaikissa tilanteissa riittävä. Saksalainen Rheinmetall-Borsig AG asekonserni saikin tehtäväkseen suunnitella uusi, suurempi kaliiperinen panssarintorjuntatykki jo vuonna 1938.

Tykissä on puoliautomaattinen lukko. Se tosin toimii puoliautomaattisesti vain panssarikranaateilla ja alikaliiperiammuksilla, sillä sirpalekranaatin aiheuttama pienempi rekyyli ei riittä mekanismin toiminnalle. Piippu on varustettu suujarrulla, joka pienentää rekyyliä. Tämä puolestaan mahdollistaa kaliiperiin nähden keveämmän rakenteen. Tykin miehistön suojana on asekilpi, joka koostuu kahdesta päällekkäisestä 4 mm vahvuisesta teräslevystä.

5 cm Pak 38
5 cm Pak 38 (50 K/38). Kuva: Panssarimuseo, Parola 2013. © Tomi Heiskanen

Rakenne

Tykissä on 50 mm kaliiperinen 2 975 mm pitkä rihlattu putki, jonka sisäpinnalle on ajettu 20 oikeakätistä, kiihtyvällä rihlannousulla varustettua rihlapalkkia. Putkeen on kiinnitetty peräkappale, johon puolestaan on kiinnitetty lukkopesä, sulku- ja iskukoneisto. Piipun etupäähän on asetettu suurikokoinen suujarru, vähentämään tykin rekyylin vaikutusta.

Tykin putki on asennettu kehtoon, joka puolestaan kiinnittää sen kuljetuslavettiinsa. Lavetti puolestaan voidaan jakaa alalavettiin ja ylälavettiin. Ylälavetti koostuu rungosta ja korkeussuuntauskoneiston osista. Alalavettiin puolestaan kuuluu lavettirunko, ajolaitteet ja lavettihaarat. Lavettihaarojen tarkoitus on tasapainottaa ja tukea tykkiä ammuttaessa. Kuljetuksessa ne toimivat vetoaisana. Ajolaitteisiin kuuluvissa kovakumipäällysteisissä renkaissa on pneumaattiset jarrut, sekä erillinen käsijarru. Miehistön suojaksi on tykkiin asennettu kulmikas kaksikerroksinen suojakilpi.

Toiminta

Lukko avataan vetämällä kääntövarresta taaksepäin ja kääntämällä myötäpäivään. Nyt lukko aukeaa ja sulkujousi virittyy. Lukko sulkeutuu automaattisesti sulkujousen toiminnan ansiosta, kun ammus työnnetään panoskammioon. Tykin iskuri viritetään käsivirittimellä.

Tykki laukaistaan painamalla laukaisunappia, joka puolestaan vapauttaa iskujousen, joka päästää iskurin lyömään ammuksen hylsyn pohjassa olevaan nalliin. Iskurin lyödessä nalliin, nalli syttyy ja laukaisee ammuksen ajopanoksen. Ajopanoksen räjähdysmäisen nopea palaminen tuottaa suuren räjähdyskaasupaineen. Tämä puolestaan työntää projektiilin eteenpäin tykin rihlatussa putkessa, saattaen sen ballistiselle lentoradalle kohti maalia.

Jos tykin puoliautomaattitoiminto on käytössä, avautuu tykin lukko automaattisesti uutta laukausta varten. Tykin lukko toimii puoliautomaattisesti vain panssarikranaateilla ja alikaliiperiammuksilla, sillä ne omaavat riittävän rekyylivoiman. Sirpalekranaattien heikompi lataus ei saa aikaan riittävää rekyyliä, joka mahdollistaisi puoliautomaatti toiminnan.

Tekniset tiedot


• tyyppi:panssarintorjuntatykki
• kaliiperi: 5 cm L/60 (50x419R)
• putken pituus: 2 975 mm (60 kaliiperia)
• putken rihlat: 20 kiihtyvällä nousulla varustettua rihlapalkkia
• putken elinikä: noin 4000–5000 laukausta
• tykin pituus: 4,75 m
• tykin leveys: 1,85 m
• tykin korkeus: 1,05 m (kilven korkeus)
• tykin paino: (kuljetuksessa)830 kg
• tykin paino: (tuliasemassa)886 kg
• tähtäinlaite: Z.F. 3x8
• ampumasektori: sivusuunta 65°, koro -8° - +27°
• tehokas kantama: 4 500 m (PzGr.39; 1 400 m)
• maksimi kantama: 9 400 m
• ammukset: AP,APHE-T, APCR ja HE
• ammuksen lähtönopeus: 170 – 1180 m/s
• tulinopeus: 12–14 lk./min
• miehistö: 5 (johtaja, ampuja, suuntaaja, lataaja ja lataaja)
5 cm Pak 38
5 cm Pak 38 -panssarintorjuntatykin optinen tähtäyslaite. Kuva: SA-kuva

Ampumatarvikkeet

 • 5 cm Panzergranate, (50 pspekrv 22/27-ps), APHE-T
 • 5 cm Panzergranate 39, (50 pspekrv 22/27-ps), APHE
 • 5 cm Panzergranate 40, (50 psl-Vj2), APCR
 • 5 cm Panzergranate 40/1, APCR
 • 5 cm Sprenggranate 38, (50 tkrv 28/33-39), HE
 • Stielgranate 42, (varsikranaatti 42), HEAT

Ampumatarvikkeiden läpäisykyky


Ammus/iskukulma Tyyppi: Paino: Nopeus: Etäisyys:
(kg) (m/s) 100 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m
- PzGr / 60° (PzGr 38) APHE-T 2,06 835 67 57 44 34 -
- PzGr / 90° APHE-T 2,06 835 65 60 (78) 51 (61) 47 -
- PzGr 39 / 60° APHE 2,06 835 69 59 47 37 -
- PzGr 39 / 90° APHE 2,06 835 - - - - -
- PzGr 40 / 60° APCR 0,925 1180 130 86 (72) 55 (38) - -
- PzGr 40 / 90° APCR 0,925 1180 - 120 84 - -
- PzGr 40/1 / 60° APCR 1,07 1130 116 76 51 - -
- Stiel-Gr. 42 / 60° HEAT 13,25 170 180 180 - - -

Tykin ammusten läpäisykykytiedoissa on lähteistä riippuen hieman eroavaisuuksia. Esimerkiksi suomalaisten omissa testeissä saadut tulokset ovat hieman parempia, kuin venäläisten ja saksalaisten suorittamissa läpäisykykytesteissä. Tämä johtuu ilmeisesti suomalaisten testissä käytetyn panssariteräslevyn heikkolaatuisuudesta.

Samalla on syytä muistaa, että venäläiset käyttivät panssarivaunuissaan heikompilaatuista panssariterästä kuin saksalaiset. Jotta testitulokset olisivat relevantteja ja vertailukelpoisia, tulisi tiedossa olla myös kohteena käytetyn panssariteräksen laatu. Eli testien tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia.

Tykin osumatarkkuus


Ammus: Ampuma etäisyys:
100 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m 3000 m
- PzGr 39/40 testi 100 % 100 % 100 % 98 % - % - -
taistelu 100 % 100 % 95 % 68 % - % - -

Tuotanto

Uusi tykki saatiin tuotantoon vuonna 1940 ja ensimmäiset tykit jaettiin joukoille huhtikuussa 1941. Kesäkuun 1.päivänä 1941 Saksan armeijalla oli käytössään vasta 107 tykkiä. Määrä kuitenkin kasvoi nopeasti, sillä operaatio Barbarossan alkaessa 22.6.1941, oli joukoille jaettu kaikkiaan 1 064 tykkiä.

Tykin tuotanto lakkautettiin vuonna 1943, kun siirryttiin valmistamaan järeämpiä 7.5 cm Pak 40 tykkejä. 5 cm Pak 38 tykkejä valmistettiin kaikkiaan yli 9 500 kpl. Yhden tykin valmistaminen maksoi 24 625 RM eli noin 486 000 mk. 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykkejä valmisti Saksassa Rheinmetall-Borsig AG, Ardel, Gustloffwerke ja Ostlandwerke.

Alla olevissa taulukoissa esitetään tykin valmistusmääriä kuukausittain ja vuosittain. Valmistusmäärissä tuntuu olevan joitain epätarkkuuksia lähteestä riippuen vuosien 1939 ja 1940 kohdalla. Vuosilta 1942 ja 1943 ei ole käytettävissä kuukausittaisia valmistusmäärätietoja.

Tuotanto vuosittain

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 yhteesä
• 5 cm Pak 38 2 388 2 072 4 480 2 626 - - 9 579 kpl

Tuotanto kuukausittain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1939 - - - - - - - 8 2 0 3 0
- 1940 2 0 4 16 3 12 17 32 86 74 84 70
- 1941 142 117 113 154 177 163 173 250 152 241 212 178
- 1942 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- 1943 - - - - - - - - - - - -

5 cm Pak 38 (Sf.) auf Zugkraftwagen 1t

Vuonna 1941 varustettiin useita Sd.Kfz. 10 puolitela-ajoneuvoja 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykeillä. Näin saatiin aikaan nopea (65 km/h) ja kevyt panssarintorjunta-ajoneuvo. Tykin asennustapa oli sinänsä poikkeuksellinen, sillä koko tykki (pl. renkaat) asennettiin ajoneuvoon. Kaikki valmistetut ajoneuvot asetettiin Waffen-SS joukkojen käyttöön itärintamalle.

Rintamalla

Operaatio Barbarossan alussa Saksan asevoimilla oli käytössään 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykkejä noin 1 000 kpl. Se oli suhteelisen tehokas myös puna-armeijan uusia panssarivaunumalleja, T-34 ja KV-1 vastaan. Tykkiä käytettiin vuosina 1941 - 1944 Saksan eri rintamilla Pohjois-Suomesta aina Pohjois-Afrikkaan asti. Tästä huolimatta oli jo aloitettu entistäkin tehokkaamman tykin suunnittelutyöt. Vuoden 1942 alkupuolella käyttöön otettu 7.5 cm Pak 40 syrjäytti pian 5 cm Pak 38:n.

SS-Sturmman Fritz Christen ja 5 cm Pak 38

SS-Totenkopf divisioona taisteli 24.9.1941 Venäjällä Pola-joella, Lushnon kylän alueella. SS-Sturmmann Fritz Christen (29.6.1921–23.9.1995) oli myös tällä alueella divisioonan toisessa panssarintorjuntakomppaniassa (2./Pz.Jäg.Abt). Venäläiset hyökkäsivät voimakkain joukoin T-34 - ja KV-1 -panssarivaunujen tukemana. Christen haavoittui ja hänen joukkueensa muut jäsenet kuolivat. Hän jatkoi kuitenkin taistelua haavoittuneena kolme päivää vihollisen panssarivaunuja vastaan. Hänen onnistui kahden päivän aikana tuhota 5 cm Pak 38 -panssarintorjuntatykillä 13 vihollisen panssarivaunua ja ampua noin 100 vihollisen sotilasta, ennen kuin Totenkopf-divisioonan apujoukot ehtivät paikalle.

SS-Totenkopf divisioonan komentaja SS-Obergruppenführer Theodor Eicke myönsi Christenille välittömästi ensimmäisen luokan rautaristin (Eisernes Kreuz I. Klasse) ja suositteli ritariristin myöntämistä. 20.10.1941 Kolmannen valtakunnan johtaja Adolf Hitler palkitsi Sudenpesässä (Wolfschanze) Christenin kautta-aikojen nuorimpana, Rautaristin ritariristillä (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes).

5 cm Pak 38
Saksalaisen 163. jalkaväkidivisioonan 5 cm Pak 38 Laatokan rannalla, Gunboritsassa 21.3.1942. Kuva: SA-kuva

Suomessa

Suomi osti Saksasta kaikkiaan 27 kpl 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykkiä ja niihin 24 134 laukausta. Tykkien mukana tuli myös varusteet ja varaosasarjat. Suomen armeijan kirjapidossa tykki sai nimekseen 50 K/38. Tykit tuotiin Suomeen Suomen Höyrylaiva Oy:n laivoilla Stettinistä. Ensimmäinen erä, 12 tykkiä saapui 26.7.1942. Toinen ja samalla viimeinen 15 tykin erä saapui 19.12.1942. Tykkien kappalehinta suomalaisille oli 24 625 RM. » lue lisää: 5 cm Pak 38 Suomessa

AOK Norwegen

Pohjois-Suomen rintamalla vuosina 1941–1944 toimineella saksalaisella Lapin Armeijan (AOK Lappland, myöh. AOK 20) joukoilla oli käytössään muutamia kymmeniä 5cm panssarintorjuntatykkejä (5 cm Pak 38). Tykit eivät läpäisseet venäläisten parannettujen T-34/85 -ja JS-1 -panssarivaunujen panssarointia. 5cm panssarintorjuntatykkejä alettiin korvaamaan tehokkaammilla 7.5 cm Pak 40 -tykeillä, jo vuoden 1943 lopulla. Sotapäiväkirjojen mukaan 3.7 cm ja 5 cm tykkejä oli kuitenkin rintamajoukkojen käytössä vielä keväällä 1944.

5 cm Pak 38 Pohjois-Suomessa 1942–1943

Pvm: SS-Nord 7.GD GJR 139 163.ID 169.ID 2.GD 6.GD - Yhteensä
- 29.06.1942 4 22 0 15 14 0 7 - 62
- 22.08.1942 25 22 - 14 14 ? ? - -
- 03.10.1942 25 ? - 14 14 ? ? - -
- 01.06.1943 27 ? ? ? ? ? ? - -

Huomioita taulukosta. 163. jalkaväkidivisioona (163.ID) irrotettiin Aunuksen Karjalasta toukokuussa 1942. Osa divisioonasta siirrettiin Kiestingin suunnalle. Divisioona oli saanut 5 cm Pak 38 -panssarintorjuntatykkejä jo maaliskuussa 1942.

SS-Nord

Kiestingin suunnalla vuosina 1941 -1944 toiminut saksalainen SS-vuoristodivisioona (6.SS-Gebirgs-Division Nord), sai ensimmäiset 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykkinsä vasta touko-kesäkuussa 1942. Syy tykkien hieman myöhäiseen toimitusaikatauluun lienee se, että tehokkaiden tykkien tarve oli pääsotanäyttämöllä suurempi, kuin Suomen hieman sivussa olevalla korpirintamalla. Tätä teoriaa tukee se, että myös muut AOK Lapplandin alaiset joukot, kuten esimerkiksi Alakurtin suunnalla taistellut 169. jalkaväkidivisioona (169.Infanterie-Division) sai 5 cm Pak 38 tykit suunnilleen samoihin aikoihin kuin SS-Nord divisioonakin. Toukokuussa 1942 oli uuden ja tehokkaamman 7.5 cm Pak 40 toimitukset olleet jo jonkin aikaa täydessä käynnissä, joten syrjäiselle korpirintamallekin riitti nyt parempia aseita kuin vanhat 3.7 cm Pak 36:t.

Sotapäiväkirjamerkintöjen mukaan SS-divisioona Nordilla oli 29.6.1942 käytössään 4 kpl 5 cm Pak 38 tykkejä. 22.8.1942 määrä oli noussut 25 tykkiin, ei kuitenkaan aivan uuden organisaation (KstN 1144) edellyttämään 27 tykin määrään (a 9 tykkiä / komppania). Näyttäisi siltä, että Wehrmachtin divisioonien panssarintorjunta sai hieman nopeammin uuden määrävahvuisen tykkikaluston, kuin Waffen-SS divisioona Nord. Määrävahvuus saavutettiin vasta joulukuussa 1942.

Vuoden 1942 lopulla 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykkien määrää oli tarkoitus vähentää, koska panssarintorjuntapataljoonan kolmas komppania piti aseistaa sotasaaliiksi saaduilla venäläisillä 76.2 mm panssarintorjuntatykeillä. Tämä hanke ei ilmeisesti koskaan toteutunut.

Divisioonan ampumatarviketilanne

Pvm: Ammus Joukoilla Varastolla Kulutus (15pv aikana)
- 26.10.1942 5cm PzGr 38 3 750 6 200 0
- 26.10.1942 5cm PzGr 40 1 000 1 880 0
- 26.10.1942 5cm Sprgr 38 750 2 396 0
- 15.11.1942 5 cm PzGr 38 3 600 7 244 150
- 15.11.1942 5cm PzGr 40 960 1 876 40
- 15.11.1942 5cm Sprgr 38 720 2 744 30

Lähdeluettelo

 • Waffen-Arsenal, Band 170, Die 5-cm Panzerjägerkanone 38, Wolfgang Fleischer
 • Marskin panssarintuhoojat, Erkki Käkelä
 • Sotahistoriallinen aikakauskirja 17, Suomen panssarintorjunnan tykkiaseistus, Markku Palokangas, 1998
 • Überbild über den stand der Entwidlungen beim Heer, teil II, 8/1942
 • Kriegstagebuch SS-Gebirgs-Division Nord, Anlagenband A, 15.6.1942–31.12.1942, T354/141
 • Kampf Unter dem Nordlicht, Deutsch-finnische Waffenbruderschaft am Polarkreis, Franz Schreiber
 • Panzer Divisions: The Eastern Front 1941–1943, Peir P. Battistelli, 2008
 • Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 5/1, Bernhard R.Kroener, D.Müller, H.Umbreit
 • Das Handbuch der deutschen Infanterie 1939–1945, Alex Buchner
 • Weapons and fighting tactics of the Waffen-SS, Dr. S Hart & Dr. R. Hart, 1999
 • Encyclopedia of German Tanks of World War Two, Peter Chamberlain and Hillary Doyle, 1999
 • Ase-lehti 3/2003, Legendaarinen 75 mm:n panssarintorjuntatykki malli 1940
 • Lone Sentry, 50-mm Antitank Gun, url: http://www.lonesentry,com, 24.11.2012
 • Panzerworld, Armour penetration table, url: htpp://www.panzerworld.net, 24.11.2012
 • Pohj.-Kymenlaakson Asehistoriallinen ry, Panzerabwehrkanone 38, www.pkyasehist.fi, 25.11.2012
 • WWII Vehicles.com, Germany's 5-cm Pak 38, url: http://www.wwiivehicles.com, 25.11.2012
 • Sturmvogel, German Weapon and Ammunition Production, url: http://www.sturmvogel.com, 25.11.2012
 • Guns vs Armour - German Gun Accuracy 47 mm to 50 mm calibre, url: http://amizaur.prv.pl, 29.11.2012
 • Enemy Ordnance Material (Germany) R-2228-E
 • Achtung Panzer, url: http://www.achtungpanzer.com, 30.11.2012

★ 25.11.2012 (✪ 21.10.2015)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.