×

MENU

Panssarintorjunta Ilmatorjunta Kenttätykit Kranaatinheittimet Panssarivaunut Ampumatarvikkeet Miinat & käsikranaatit Menu1 - Käsiaseet
Sitemap Updates
Authors Contact Us Copyright FAQ Cookies
WAFFENLAGER.NET

Firearms Website

5cm Pak 38 Suomessa


Yleistä

Suomen armeijan päämajan operatiivinen osasto esitti keväällä 1942 uusien ja samalla tehokkaiden 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykkien hankkimista Saksasta. Kauppaneuvottelut saksalaisten kanssa sujuivat myönteisissä merkeissä ja OKW (Oberkommando der Wehrmacht) päätti järjestää näytösammunnan Äänislinnassa, ennen tykkien toimittamista Suomeen.

Saksasta hankittiin kaikkiaan 27 kpl 5 cm Pak 38 panssarintorjuntatykkejä ja niihin 24 134 laukausta. Tykkien mukana tuli myös varusteet ja varaosasarjat. Suomen armeijan kirjapidossa tykki sai nimekseen 50 K/38. Tykit tuotiin Suomeen Suomen Höyrylaiva Oy:n laivoilla Stettinistä. Ensimmäinen erä, 12 tykkiä saapui 26.7.1942. Toinen ja samalla viimeinen 15 tykin erä saapui 19.12.1942. Tykkien kappalehinta suomalaisille oli 24 625 RM.

Ensimmäiset tykit jaettiin joukoille elokuussa 1942. Suomalaisten käytössä oli lähinnä panssarikranaatteja ja sirpalekranaatteja. Tehokkaita ja samalla kalliita volframi ytimellä varustettuja ammuksia ei saatu ollenkaan. Suomalaiset ampuivat ensimmäiset koelaukaukset (19 kpl) syyskuussa 1942.

1.5.1944 oli jäljellä 26 tykkiä, jotka oli jaettu panssaridivisioonalle, ratsuväkiprikaatille sekä 1.- ja 5.divisioonalle. Kaksi tykkiä oli koulutuskäytössä. Sodasta selvisi ehjänä kaikkiaan 15 tykkiä.

Sodan jälkeen tykit olivat vielä palveluskäytössä ja ne varastoitiin 1970-luvulla. Vuonna 1986 ne poistettiin kirjanpidosta, minkä jälkeen ne myytiin museoille ja keräilijöille. Nykypäivänä 5 cm Pak 38 tykkejä on esillä ainakin Panssarimuseossa Parolassa ja Karkialammen Panssarikummussa.

5 cm Pak 38
5 cm Pak 38 (50 K/38) Asevarikko 1, Helsinki 16.3.1943. Kuva: SA-kuva

Tykkien toimituserät Suomeen


Laiva Pvm Tykkejä Ammuksia Muuta
tuntematon 26.07.1942 12 kpl 1 339 kpl Stettinistä Suomeen
tuntematon 19.12.1942 15 kpl - Stettinistä Suomeen

Ampumatarvikkeet

Suomen armeijassa 50 mm panssarintorjuntatykin tuliannos oli 600 laukausta. Näistä 420 kpl (75 %) oli panssarikranaatteja (PzGr 39) ja 180 kpl (25 %) oli sirpalekranaatteja (Sprgr). Suomella ei tiettävästi ollut omaa ammustuotanto 5 cm Pak 38 tykeille.

Nimi Suomalainen nimike Koodi Tyyppi Selite
5 cm PzGr 50 pspekrv 22/27-ps - APHE-T panssarikranaatti
5 cm PzGr 39 50 pspekrv 22/27-ps - APHE panssarikranaatti
5 cm PzGr 40 50 psl-Vj2 - APCR sirpalekranaatti
5 cm Sprgr 38 50 tkrv 28/33-39 - HE sirpalekranaatti
Stiel-Gr.42 Varsikranaatti 42 - HEAT Ontelokranaatti

Ampumatarviketilanne vuosina 1942-1944


Pvm Joukoilla Varikoilla
PzGr 39 PzGr 40 Stiel-Gr.42 Sprgr 38 PzGr 39 PzGr 40 Stiel.Gr.42 Sprgr 38  
01.07.1942 -   0 - 1 339   0 1 295  
01.08.1942 -   0 660 1 339   0 1 295  
01.09.1942 480   0 720 859   0 575  
01.10.1942 462   0 707 859   0 575  
01.11.1942 424   0 698 859   0 575  
01.12.1942 424   0 698 859   0 575  
01.01.1943 1 142   0 1 175 139   0 95  
01.02.1943 1 123   0 1 174 6 242   0 1 420  
01.03.1943 1 153   0 1 154 6 202   0 1 420  
01.04.1943 1 135   0 1 130 6 202   0 1 420  
01.05.1943 1 849   0 1 420 5 652   0 1 120  
01.06.1943 1 776   0 1 397 5 452   0 1 120  
01.07.1943 1 550   0 1 194 5 402   0 1 095  
01.08.1943 1 792   0 1 210 5 202   0 995  
01.09.1943 1 953   0 1 215 4 892   0 905  
01.10.1943 1 957   0 1 200 4 502   0 10 385  
01.11.1943 2 484   0 1 755 4 302   0 10 285  
01.12.1943 2 548   0 2 201 4 292   0 9 775  
01.01.1944 2 946   0 2 798 3 692   0 8 783  
01.02.1944 3 306   0 3 375 3 452   0 8 543  
01.03.1944 3 606   0 3 572 3 151   0 8 343  
01.04.1944 3 847   0 3 999 2 871   0 7 891  
01.05.1944 3 839   0 3 984 2 871   0 7 891  
01.06.1944 3 834   0 3 969 2 861   0 7 891  
01.07.1944 3 292   0 3 695 1 281   0 3 191  
01.08.1944 3 136   0 3 658 1 281   0 3 591  
01.09.1944 3 199   0 3 706 5 684   0 3 891  

Lähdeluettelo

  • Marskin panssarintuhoajat, Erkki Käkelä, 2000
  • Tienhaarassa- Syksyn 1940 tapahtumat Barbarossa-suunnitelman taustaa vasten, Martti V. Terä, 1962
  • Kesäkuun kriisi 1944, Martti V. Terä, 1967
  • Päämajan Ampumatarvikehuoltotoimiston sotapäiväkirja (SPK 26219), Kansallisarkisto 2013
  • Sotahistoriallinen aikakauskirja 17 1998, Suomen panssarintorjunnan tykkiaseistus, Markku Palokangas
  • Sotahistoriallinen aikakauskirja 26 2007, Panssarintorjunnan kehittyminen 1944–1946, Jouni Laari

★ 14.9.2013 (✪ 26.10.2015)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.