×

MENU

Panssarintorjunta Ilmatorjunta Kenttätykit Kranaatinheittimet Panssarivaunut Ampumatarvikkeet Miinat & käsikranaatit Menu1 - Käsiaseet
Sitemap Updates
Authors Contact Us Copyright FAQ Cookies
WAFFENLAGER.NET

Firearms Website

7.5cm Pak 40 Suomessa


Yleistä

Keväällä 1943 suomalaiset tiedustelivat sotilasasiamiesten välityksellä Saksan yleisesikunnalta (OKH) mahdollisuutta ostaa uusia 7.5 cm Pak 40 panssarintorjuntatykkejä. Saksalaiset suostuivat pyyntöön ja näin allekirjoitettiin sopimus 50 tykin toimittamisesta varusteineen ja varaosasarjoineen.

Toimitetut tykit havaittiin tehokkaiksi ja marraskuussa 1943 kenraaliluutnantti Grandell neuvotteli saksalaisen kenraali Beckerin kanssa ja sopi 60 uuden tykin ostamisesta. Saksa toimitti Suomen armeijalle vuosina 1943 - 1944 kaikkiaan 210 kpl 7.5 cm Pak 40 panssarintorjuntatykkejä, kaikkiaan 290 tilatusta.

7.5 cm Pak 40
7.5 cm Pak 40 (75 K 40) Summan lohkolla 18.6.1944. Kuva: SA-kuva

Toimitukset Suomeen

Suomeen toimitettiin vuosina 1943–1944 muutaman kymmenen tykin erissä kaikkiaan 210 tykkiä. Toimituserät saapuivat maahan seuraavasti;

Laiva Pvm Tykkejä Ammuksia
tuntematon 23.05.1943 25 kpl -
tuntematon 16.06.1943 25 kpl -
s/s Capella 26.02.1944 40 kpl 8 000 kpl
s/s Baltic 07.03.1944 20 kpl 12 000 kpl
s/s Kollaa 18.03.1944 - 12 000 kpl
s/s Aune H 11.04.1944 - 24 000 kpl
s/s Kotka 26.03.1944 20 kpl -
tuntematon heinäkuu 1944 40 kpl -
tuntematon elokuu 1944 40 kpl -

Tykkien hinta oli suomalaisille suhteellisen kova, 35 000 RM/kpl eli 691 000 mk. Huomattakoon, että saksalaisten valmistuskustannukset olivat vuonna 1943 vain 12 000 RM/kpl. Hintaan toki kuului tykin varusteet, mutta kuuluiko hintaan vielä ampumatarvikkeetkin? Suomeen toimitettiin tykkien mukana 223 500 ammusta ja jokaiselle ammukselle oli oma pelillistä prässätty ammuskotelo.

Ampumatarvikkeet

Suomessa käytettiin kaikkia neljää tykille suunniteltua ampumatarviketta. Yleisin suomalaisten käyttämä ammustyyppi oli panssarikranaatti (7.5 cm PzGr 39). Panzergranate 40 (7.5 cm PzGr 40) panssariammuksia (volframisydän) saatiin Suomeen vuonna 1943 vain pieni määrä. Tämä johtui puhtaasti Saksan akuutista raaka-aine pulasta. Saksalaiset tarjosivat mahdollisuutta toimittaa ko. ammuksia, jos suomalaiset toimittaisivat niiden tarvitseman volframin. Ontelokranaattejakin (Gr. HL/B) saatiin vasta kesäkuussa 1944. Saksalaisilla oli ongelmia toimitusten kanssa materiaalipulan ja oman armeijan alati kasvavan tarpeen vuoksi.

Nimi Suomalainen nimike Koodi Lyhenne Selite
PzGr 39 75 pshekrv rj 22/27-ps L/40 psa ps 22/27-Vj2 A 2401 APCBC panssarikranaatti
PzGr 40 75 psav rj-Vj6 K/40 psa A 2406 APCR alikaliiperiammus
Gr. HL/B 75 hkr rj-Vj HL/B 18/24-38 K/40 hppsa is 38-18/24 A 2411 HEAT ontelokranaatti
Sprgr 34 75 akr rj 33/43-Np/23 K/40 psa is 23 Np A 2381 HE sirpalekranaatti

Ampumatarviketilanne vuosina 1943–1944


Pvm Jaettu joukoille Varikoilla Yhteensä
PzGr 39 PzGr 40 Gr.HL/B Sprgr 34 PzGr 39 PzGr 40 Gr.HL/B Sprgr 34
01.06.1943 0 **) 0 0 0 **) 0 0 0
01.07.1943 0 0 0 0 0 0 3 699
01.08.1943 0 0 0 0 0 0 12 409
01.09.1943 0 0 0 5 852 0 5 987 12 234
01.10.1943 0 0 0 5 852 0 5 987 12 149
01.11.1943 1 663 0 2 297 7 299 0 6 693 12 141
01.12.1943 1 663 0 2 297 7 298 0 6 643 12 074
01.01.1944 1 663 0 2 297 16 283 0 15 638 12 067
01.02.1944 1 638 0 2 292 14 803 0 15 638 12 050
01.03.1944 3 046 0 2 210 14 804 0 15 628 11 950
01.04.1944 3 019 0 2 060 14 668 0 15 627 17 354
01.05.1944 3 149 0 4 177 11 668 0 13 482 49 164
01.06.1944 6 149 *) 4 177 11 668 *) 13 482 49 140
01.07.1944 4 522 3 400 19 777 13 482 41 566
01.08.1944 3 937 3 369 20 269 19 812 45 590
01.09.1944 4 013 3 442 24 409 23 210 61 520
01.10.1944 3 970 5 670 24 406 20 804 86 498

  • *) PzGr.39 sarakkeessa mukana myös PzGr ja Gr.HL/B kesäkuusta 1944 alkaen
  • **) PzGr.40 saatiin Suomeen vuonna 1943 vain muutamia satoja kappaleita, tarkka määrä tuntematon

7.5 cm Pak 40 Suomen rintamalla

Suomen armeijan käyttämä nimitys tykistä oli 75 K/40 ja 75 PstK 40. Marsalkka Mannerheim käski vuoden 1944 alussa jakaa toimitetut tykit joukoille. 23.2.1944 Päämajan operatiivinen osasto antoikin käskyn Ase-esikunnalle tykkien jakamisen järjestämisestä. Panssarintorjuntatykkejä jaettiin aluksi panssaridivisioonan jääkäripataljoonien tykkikomppanioille. Myöhemmin, kun tykkejä saatiin lisää, niitä jaettiin lähinnä painopistesuunnan jalkaväkidivisioonien tykkikomppanioille. Divisioonan tykkikomppanian vahvuuteen kuului neljä 75 K/40 tykkiä ja Päämajan erillisiin tykkikomppanioihin kuusi kappaletta kuhunkin.

75 K/40 oli suuresta painosta johtuen hankala liikuteltava, varsinkin peitteisessä maastossa. Suomalaiset käyttivät vetäjinä sotasaaliiksi saatuja T-20 Komsomolets -tykinvetäjinä. T-20 pystyi siirtämään tykkiä lähinnä välttävästi. Paras tykinvetäjä kuitenkin oli vanhentunut venäläinen kevyt sotasaalispanssarivaunu T-26. Alkuun tykit sijoitettiin aivan etulinjaan, mutta juuri tykin hankalan liikuteltavuuden vuoksi ajatus epäonnistui. Syntyi tarpeettomia tappioita, kun tykkiä ei saatu ajoissa vedettyä suojaan.

Taktiikkaa oli muutettava ja nyt tykit päätettiin sijoittaa tukilinjan taakse ja helpommin siirrettävät kevyet panssarintorjuntatykit etulinjaan. Tämä taktiikka toimi ja vihollisen panssarivaunut saatiin pysäytettyä pienemmin omin tappioin. Nyt panssarintorjunta kykeni torjumaan tai ainakin hidastamaan vihollisen panssarivaunujen etenemistä niin paljon, etteivät ne päässeet ajamaan suoraan oman kenttätykistön asemiin, kuten esim. Valkeasaaressa oli päässyt käymään.

7.5 cm Pak 40 -panssarintorjuntatykillä oli merkittävä osuus kesän 1944 torjuntavoitossa. Se oli niitä harvoja aseita, joilla voitiin läpäistä vihollisen T-34 ja KV-1 panssarivaunujen etupanssari 500–600 metrin päästä.

7.5 cm Pak 40
7.5 cm Pak 40 (75 K 40) toiminnassa Summan lohkolla 18.6.1941. Kuva: SA-kuva

7.5 cm Pak 40 tykkikomppanioissa

75 K/40 kalustoa jaettiin jatkosodan aikana seuraaville joukoille; 3.Tyk.K (PM/IV AK), 6.Tyk.K (Ps.D/Ps.JP), 7.Tyk.K (Ps.D/Ps.JP), 8.Tyk.K (PM/IV AK/10.D), 10.Tyk.K (PM/V AK/10.D), 11.Tyk.K (PM/IV AK/6.D), 14.Tyk.K (PM/II AK/21.Pr), 17.Tyk.K (PM/IV AK/4.D), 19.Tyk.K (PM/V AK/20.Pr), 20.Tyk.K (PM/III AK/2.D), 26.Tyk.K (18.D), 27.Tyk.K (III AK/2.D), 34.Tyk.K (IV AK/4.D), 24.Tyk.K (IV AK/5.D), 29.Tyk.K (IV AK/8.D), 32.Tyk.K (V AK/20.Pr), 36.Tyk.K (15.D) ja 39.Tyk.K (17.D).

Parhaat panssarintuhoajat (palkittu Mannerheim ristin ritarimerkillä)

  • Panssarijääkäri Toivo Ilomäki (5.D / 24.Tyk.K) tuhosi 21 tankkia
  • Korpraali Jaakko Rytöniemi (10.D / 32.Tyk.K) tuhosi 13 tankkia
7.5 cm Pak 40
Panssarijääkäri Toivo Ilomäki (24.Tyk.K) tuhosi 21 vihollisen panssarivaunua, joista 17 yhden päivän aikana. Kuva: SA-kuva

Suomalaisille toimitetuista tykeistä 60 tuhoutui kesän 1944 torjuntataisteluissa. 1.7.1948 tykkejä oli jäljellä 144 kpl ja vielä vuonna 1985 141 kpl. Tykit koottiin vuonna 1987 Vammalaan, Asevarikko 3:een. Siellä hylättäväksi määrätyt huonokuntoiset tykit polttoleikattiin romuraudaksi. Hyväkuntoisia luovutettiin museoiden ja joukko-osastojen perinnekäyttöön. Osa tykeistä myytiin keräilijöille sekä ulkomaisille ostajille.


Lähdeluettelo

  • Marskin panssarintuhoajat, Erkki Käkelä, 2000
  • Laguksen Rynnäkkötykit, Erkki Käkelä, 1996
  • Kesäkuun kriisi 1944, Martti V. Terä, 1967
  • Päämajan Ampumatarvikehuoltotoimiston sotapäiväkirja (SPK 26219), Kansallisarkisto 2013
  • Sotahistoriallinen aikakauskirja 17 1998, Suomen panssarintorjunnan tykkiaseistus, Markku Palokangas
  • Sotahistoriallinen aikakauskirja 26 2007, Panssarintorjunnan kehittyminen 1944–1946, Jouni Laari

★ 9.7.2012 (✪ 26.10.2015)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.