×

MENU

Panssarintorjunta Ilmatorjunta Kenttätykit Kranaatinheittimet Panssarivaunut Ampumatarvikkeet Miinat & käsikranaatit Menu1 - Käsiaseet
Sitemap Updates
Authors Contact Us Copyright FAQ Cookies
WAFFENLAGER.NET

Firearms Website

Jagdpanzer 38(t) Hetzer (Sd.Kfz.138/2)


Yleistä

Sd.Kfz.138/2 Jagdpanzer 38 (t) Hetzerin suunnittelu sai alkunsa maaliskuussa 1943, kun panssarijoukkojen tarkastaja kenraalieversti Heinz Guderian vaati joukoille uutta kevyttä panssarintorjuntavaunua. Tarkoituksena oli korvata vanhat Marder panssarintorjuntavaunut. Uudessa vaunussa tuli olla kohtuullinen panssarointi, matala profiili ja riittävän tehokas tykki.

Suunnittelu perustui vanhentuneen tšekkiläisen LT vz 38 kevyen panssarivaunun eli Pz.Kpfw 38(t) rungon hyväksi käyttöön. Hetzer vaunun suunnittelu saatiin valmiiksi tammikuussa 1944 ja esiteltiin Waffenamtille, joka hyväksyi uuden mallin. Hetzerin loiva ja matala siluetti ja suhteellisen hyvä liikkumisnopeus tekivät siitä vaikeasti osuttavan maalin. Hetzeriä pidettiin vaarallisena vastustajana, jopa yhtenä Saksan parhaista panssarintorjuntavaunuista. Se oli myös suhteellisen halpa valmistaa.

Hetzer
Panzerjäger 38(t) Hetzer. Kuva: Kubinka Tank Museum, 2017

Variaatiot

Hetzerillä tehdyistä kokeiluista mainittakoon, että muutamaan kymmeneen Hetzeriin asennettiin 14 mm liekinheitin (Flammpanzer 38). Hetzeristä valmistettiin myös Bergepanzer 38(t) variaatio. Käytännössä se oli panssaroitu huoltoajoneuvo, jonka ainut aseistus oli 7,9mm MG34-konekivääri. Bergepanzerieta valmistettiin arviolta 60–120 kappaletta, joiden runkonumerot olivat välillä fgst 321001–323001. Johtovaunu, eli Befehlspanzer 38(t), poikkesi tavallisesta Hetzer vaunusta vai siinä, että siihen oli asennettu 30W FuG 8-radio ja sen tarvitsema piiska-antenni.

Vuoden 1945 alussa Hetzerissä kokeiltiin mm. Pantherin 7,5cm Kw.K 42 L/70 tykkiä, paremman teho saavuttamiseksi. Pantherin raskas tykki teki kuitenkin Hetzeristä pahasti etupainoisen ja vaunun hallintaominaisuudet kärsivät suuresti.

Tekniset tiedot


Mitat: Aseistus: 7.5cm Pak 39 L/38
- pituus (runko) 4,87 m - kaliiperi 7.5cm
- pituus (kok.pit)6,38 m - putken pituus L/48
- leveys 2,63 m - paino -
- korkeus 2,17 m - tulinopeus -
- paino (tst) 15 750 kg - kääntönopeus -
- maavara 38 cm - rekyyli -
- tähtäin -
Moottori: Praga AC/2 - ammukset 41 kpl (yli 35 % AP)
- teho 160 hv - 7.92 mm MG42 torni, (+/- °)
- nopeus 42 km/h (16 km/h) - ammukset 1 200 kpl (7.92 mm)
- polttoaine be (320 l)
- kulutus 178 l/100 km
- toimintasäde 177 km (130 km)
- kääntösäde -

Panssarointi

Hetzer vaunun kalteva ja 60 mm paksu, laadukkaasta (BHN 220–300) panssariteräksestä valmistettu etupanssarointi kesti rintamalta saatujen raporttien mukaan venäläisen 76,2 mm panssarintorjuntatykin osuman. Tämä oli merkittävä etu, verrattuna vanhojen Marder vaunujen kestokykyyn. Vaunun hinnassa oli tingitty valmistamalla sivu ja takaosan panssarilevyt huonompi laatuisesta teräksestä (BHN 195–220).

Vuonna 1945 valmistetuissa vaunuissa panssariteräksen laadusta oli raaka-ainepulan vuoksi tingittävä ja myös etupanssari valmistettiin huonommasta teräksestä. Panssariteräksessä laadultaan parhaan homogeenisen teräksen BHN-lukemat (Brinell Hardness Number) ovat välillä 255–280. Silloin teräs ei ole liian pehmeä, eikä liian kova.

Vahvuus: Kulma: BHN    
- runkoedessäyläosa 60 mm / 30° 220-300     
- runkoedessäalaosa 60 mm / °       
- runkosivutyläosa 20 mm / ° 195-220     
- runkosivutalaosa 20 mm / °       
- runkotakanayläosa 20 mm / °       
- runkotakanaalaosa 20 mm / °
- runkokatto 8 mm / 0°
- runkopohja 10 mm / 0°
- mantletti   60 mm / 360°

7,5cm Pak 39 L/48 ampumatarvikeet

Käytännössä Hetzer panssarintorjuntavaunun 7,5cm Pak 39 L/48 tykissä käytettiin rintamalla neljää eri ammustyyppiä. Näistä selkeästi yleisin on Panzergranate 39 (Pz.Gr.39).

Panssarikranaatti 39 (Panzergranate 39)

Panssarikranaatti (Panzergranate – Pz.Gr.) on panssarintorjunnan yleisammus. Jos panssarikaranaatilla ei saatu tulosta, käytettiin kalliimpaa ja samalla tehokkaampaa volframi sydämellä varustettua panssariammusta (Panzergranate 40).

Panssarikranaatti 39 runko sorvattiin erikoisteräksestä, jossa oli mm. kromia, nikkeliä ja piitä. Sorvausta seuranneen tarkastuksen jälkeen, runko kuuma karkaistiin. Erikseen valmistettu kärkikappale kiinnitettiin kranaatin runkoon hitsaamalla. Kärkikappaleeseen kiinnitetty ballistinen kärkiosa kiinnitettiin myös hitsaamalla. Kranaatin rungon peräosaan kiinnitettiin yksi kuparista valmistettu johtorengas.

Räjähdysaineelle tehtiin poraamalla rungon pohjaosaan tila. Porauksen suuaukkoon tehtiin kierre pohjasytyttimen kiinnitystä varten. Pohjasytyttimeen kiinnitettiin magnesiumpohjainen valojuovapanos. Räjähdysaine sijoitettiin porattuun tilaan. Yleisin räjähdysainelataus oli mineraaliperäisellä montaanivahalla flegmatoitu, puristettu heksogeeni.

Heksogeeni

Heksogeeni (CH2-N-NO2) on voimakas sotilasräjähdysaine, joka keksittiin 1890-luvulla. Heksogeeniä valmistetaan nitraamalla heksamiinia puhtaalla typpihapolla. Heksogeeni alkaa reagoida 170 °C lämpötilassa. Heksogeenia ei voi suoraan valaa muotoonsa, koska sen sulamispiste on 204 °C, eli korkeampi kuin hajaantumispiste. Tästä johtuen heksogeeniä muotoiltaessa on siihen sekoitettava montaanivahaa, joka estää (flegmatoi) räjähtämisen. Heksogeenin detonaatio nopeus on 8 754 m/s.

Panssarikranaatti 40 (Panzergranate 40)

Panssarikranaatti 40 oli alikaliiperiammus. Sen läpäisykyky perustuu kranaatin sisällä olevan erittäin kovan ja painavan volframi sydämen (halkaisija noin 35 mm) kykyyn läpäistä kovalla vauhdilla panssariterästä. Volframi on terästä selvästi painavampaa 13 g/cm3, kun teräs puolestaan painaa 7,85 g/cm3.

Kokonaisuutena alikaliiperinen ammus on kuitenkin panssarikranaattia selvästi kevyempi ja siksi saman suuruinen ruutilataus antoi sille suuremman lähtönopeuden. Ammus menetti kuitenkin nopeutensa ja sen myötä läpäisykykynsä yli 1 500 metrin ampumaetäisyydellä.

Saksa valmisti ammuksia kuitenkin hyvin rajallisesti, koska ammuksen tarvitsemasta volframista oli kova pula jo vuonna 1941. Strategisiin raaka-aineisiin kuuluvan volframin tarve vain kasvoi sodan jatkuessa ja näin alikaliiperiammusten tuotanto oli vaatimatonta.

Ontelokranaatti (7,5cm Granate 38 HL – Gr.38 HL)

Ontelokranaatti Gr. 38 HL (HL = Hohl Ladung = ontelopanos) on kehitetty erityisesti panssarivaunujen tuhoamista varten ja sen vaikutusteho perustuu suunnattuun räjähdysvaikutukseen. Suunnattu räjähdysvaikutus saadaan aikaan ammuksen sisällä olevasta kärkikartiosta, jota ympäröi räjähdysaine. Räjähdysaine on juotettu parafiinillä kiinni ammuskuoreen.

Räjähdyksen tapahtuessa, ammuksen kärjestä tulee ulos kartion avulla suunnattu suuren nopeuden (8 000 – 9 000 m/s) omaava hiukkassuihku. Hiukkassuihkun lämpötila jää alle metallin sulamispisteen ja tekee panssarilevyyn noin 0,5 – 1 cm kokoisen reiän. Ontelokranaatin tarkoituksena on läpäisyn jälkeen sytyttää vaunun sisällä oleva palava materiaali, kuten ammukset ja polttonesteet ja saada vaunu räjähtämään sisältä päin.

Kärkikartiometallina voidaan käyttää terästä, alumiinia, tantaalia, kultaa, kuparia, volframia tai köyhdytettyä uraania. Kärkikartiometallin tiheydellä on suuri merkitys läpäisykykyyn. Ontelokranaatin läpäisykyky ei pienentynyt yhtä paljon iskukulman pienentyessä, kuin iskutehoon perustuvalla panssarikranaatilla.

Ontelokranaatti on tarkoitettu panssarintorjuntaan lähinnä lähietäisyyksiltä, vaikka sen läpäisykyky ei olekaan kiinni etäisyydestä. Ontelokranaatti on hidas (Vo 460 m/s) ja siksi vaikea ammuttava pitkälle matkalle, tästä johtuen sitä käytettiin lähietäisyyksiltä. Jos maali on paikallaan, voidaan torjuntaetäisyyttä hieman kasvattaa, mutta kyse on pääasiassa kuitenkin lähimaalien torjunnasta. Saksalaiset käyttivät ontelokranaatteja suhteellisen vähän. Sen tuomat edut olivat haittoja suuremmat.

Ampumatarvikkeiden läpäisykyky


Ammus/iskukulma Tyyppi: Paino: Nopeus: Etäisyys:
  (kg) (m/s) 100 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m 3000 m
- PzGr 39 / 30° AP 6,80 750 106 96 85 74 64 56 49
- PzGr 39 / 90° AP 6,80 750 135 123 109 97 86 76 68
- PzGr 40 / 30° APCR 4,1 930 143 120 97 77 - - -
- PzGr 40 / 90° APCR 4,1 930 176 154 130 109 92 78 -
- Gr 38 HL/B / 30° HEAT - - 75 75 75 - - - -
- Gr 38 HL/B / 90° HEAT - - - - - - - - -
- Gr 38 HL/C / 30° HEAT 5,0 450 100 100 100 - - - -
- Gr 38 HL/C / 90° HEAT 5,0 450 - - - - - - -
                     
1.) Pz.Gr.39 / 30° testi on käyttäen 265 BHN RHA teräslevyä. (Aberdeen, USA)
2.) Pz.Gr.39 / 90° testi tehty käyttäen 240 BHN RHA teräslevyä

Tuotanto

Uuden vaunun prototyyppiä (E-10) testattiin joulukuussa 1943 ja se päätettiin hyväksyä Waffenamtin toimesta tammikuussa 1944. Hitler allekirjoitti 18.1.1944 sopimuksen 1 000 Hetzer vaunun (Gerät 555) valmistamisesta. Vaunu esiteltiin vasta 20.4.1944 Saksan valtakunnan johtajalle Adolf Hitlerille Itä-Preussissa. Tuotannon aloitti huhtikuussa 1944 Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik (BMM/Praha). Syyskuussa 1944 myös Skodan tehdas Pilsenissä ryhtyi valmistamaan Hetzer vaunuja.

Hetzerin tuotanto aloitettiin huhtikuussa 1944, päättyen toisen maailmansodan loppumiseen toukokuussa 1945. Vaunun tuotannosta vastasi kaksi tehdasta, BMM ja Skoda. Ne valmistivat kaikkiaan 2 827 Hetzer vaunua.

BMM valmisti vaunut runkonumeroilla Fgst 321001 – 323 000. Skodan valmistamien sarjojen runkonumerot alkoivat numeroista 323001 ja 325001. Skodan tehdas Pilsenissä joutui liittoutuneiden ilmavoimien pommitusten kohteeksi vuoden 1944 lokakuussa sekä joulukuussa.

Tuotanto kuukausittain

1944

Kuukausi BMM Skoda  
- maaliskuu 3 0  
- huhtikuu 20 0  
- toukokuu 50 0  
- kesäkuu 100 0  
- heinäkuu 100 10  
- elokuu 150 20  
- syyskuu 190 30  
- lokakuu 133 57  
- marraskuu 298 104  
- joulukuu 223 104  

1945

Kuukausi BMM Skoda  
- tammikuu 289 145  
- helmikuu 273 125  
- maaliskuu 148 153  
- huhtikuu 70 47  
- yhteensä 2 047 780  

Hetzereitä toimitetaan joukoille

Ensimmäiset Hetzer panssarintorjuntavaunut jaettiin kesällä 1944 panssarintorjuntapataljoonille 731 ja 743 (731.Pz.Jg.Abt / 15.Infanterie-Division ja 743.Pz.Jg.Abt 743 / 76.Infanterie-Division). 731.Pz.Jg.Abt lähetettiin 45 Hetzerillä varustettuna heinäkuun 1944 alussa itärintamalle Pohjoisen Armeijaryhmän lohkolle. 743.Pz.Jg.Abt lähetettiin heinäkuun 1944 lopulla myös itärintamalle, tosin Keskustan Armeijaryhmälle. Saksan maavoimat saivat myöhemmin vielä kolme suoraan Hetzereillä varustettua panssarintorjuntavaunu osastoa (Heeres Panzer-Jäger-Abteilung). Osastot perustettiin seuraavasti; 741.Pz.Jg.Abt syyskuussa 1944, 561.Pz.Jg.Abt helmikuussa 1945 ja 744.Pz.Jg.Abt maaliskuussa 1945.

Suurin osa valmistetuista Hetzer vaunuista jaettiin jalkaväki-, jääkäri-, krenatööri-, ratsuväki- ja kansankrenatööridivisioonien orgaanisille panssarintorjuntavaunu komppanioille (Panzer-Jäger Kompanie). Näiden komppanioiden määrävahvuuteen kuului 14 Hetzer vaunua. Helmikuusta 1945 vaunujen määrävahvuus pudotettiin kymmeneen vaunuun per komppania.

Hetzer vaunuja nähtiin miltei kaikilla Saksan rintamilla. Länsirintamalla, Ardennien operaatioon joulukuussa 1944 otti osaa 18 Hetzer vaunuilla varustettua komppaniaa (295 vaunua). Maaliskuussa 1945 itärintamalla oli käytössä vielä 359 Hetzer vaunua. Myös Italian rintamalla oli vuonna 1945 toiminnassa neljä Hetzer komppaniaa (57 vaunua).

Saksa toimitti 75 Hetzer vaunua Unkarin armeijan käyttöön (25 kpl 7.12.1944, 25 kpl 10.12.1944 ja 25 kpl 12.1.1945).

Käyttökokemuksia

Eräs saksalainen pataljoonan komentaja kirjoitti raportin Hetzer vaunun käyttökokemuksista, käydyn taistelun jälkeen. Vaunun etupanssarointi on riittävä, se kestää 76,2 mm panssarintorjuntatykin osuman (tosin ampumaetäisyydestä raportti ei puhu mitään). Sivuilla panssarointi on vaatimaton ja panssarilevyt valmistettu huonommasta teräksestä, eikä vaunun sivuja tulisi tästä syystä paljastaa vihollisen tulelle. Tätä ei helpottanut ollenkaan se asia, että vaunusta oli ulospäin suhteellisen huono näkyvyys, varsinkin sen oikealle sivulle.

Vaunu on matala ja sopivan pienikokoinen. Kokonsa puolesta vaunu on helppo kätkeä vihollisen tähystykseltä, lisäksi pieneen maaliin on vaikeampi osua. Vaunun tykki 7,5 cm Pak 39 L48, on riittävän tehokas vihollisen vaunuja vastaan. Vaunun katolle asennettua kauko-ohjattavaa MG34-konekivääriä pidettiin myös erinomaisena ratkaisuna.

Wa Prüf 1:n suorittamisessa testeissä havaittiin, että Hetzer pystyy tuhoamaan vihollisen Cromwell, Churchill ja M4 Sherman panssarivaunut, miltä tahansa suunnalta 1 700 – 1 800 metrin etäisyydeltä. M4 Shreman puolestaan kykeni tuhoamaan Hetzerin 800 metrin päästä, jos osuma tuli etupanssariin, sivuosumalla jopa 2 500 metrin päästä.

Taistelukentällä

Jalkaväkidivisioonalle alistettu itärintamalla toiminut panssarintorjuntakomppania oli 14 vaunun voimin tuhonnut yhdessä taistelussa 20 vihollisen panssarivaunua, ilman omia tappioita.

Eräs toinen panssarintorjuntakomppania ilmoitti itärintamalla tuhonneensa 57 vihollisen vaunua, ilman omia tappioita. Tuhottujen vaunujen joukossa oli kaksi raskasta JS-122 panssarivaunua, jotka ammuttiin tuleen 800 metrin etäisyydeltä.

Neljä Hetzer vaunua oli taistelussa vihollisen JS-122 raskaan panssarivaunun kanssa, 1 200 metrin etäisyydeltä. JS-122 ampui kymmenen kertaa saksalaisen komppanian päällikön Hetzer vaunusta ohi. Saksalaiset hyökkäsivät nyt sivulta ja kuudennella osumalla JS-122 tuhottiin. Saksalaiset totesivatkin, että usean Hetzer vaunun yhteistyöllä ja maaston taktisella käytöllä päästiin usein hyvään lopputulokseen. Yhden Hetzer vaunun ei kannattanut yksin antautua taisteluun.


Lähdeluettelo

 • Jagdpanzer 38 Hetzer 1944–1945, Osprey Military 36, Hilary Doyly, Tom Jentz, Mike Badrocke
 • Hetzer, World War 2 Armor & Gunnery, Robert Livingston & Lorrin Bird
 • Hetzer, ww2Aircraft.net, url: http://www.ww2aircraft.net, 5.2.2012
 • Hetzer, WWII Technical Database, url: http://www.tarrif.net, 5.2.2012
 • Hetzer, Achtung Panzer, url: http://www.achtungpanzer.com, 7.2.2012
 • Hetzer, Encyclopedia of German tanks of world war two, P. Chamberlain & H. Doyle, 2001
 • Jagdpanzer 38, url: https://www.panzerworld.com, 20.1.2019
 • The Hetzer Tank Destroyer, url: https://www.warfarehistorynetwork.com, 20.1.2019
 • Jagdpanzer 38(t) Hetzer, url: http://tanks-encyclopedia.com, 20.1.2019
 • Jagdpanzer 38(t), url: http://www.https.tankmuseum.org, 20.1.2019
 • Jagdpanzer 38(t), url: https://militaryfactory.com, 20.1.2019

★ 15.8.2013 (✪ 28.2.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.