×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Blaser R8 Silence testiammunta


Yleistä

Blaser R8 Silence (.308 Win) + Zeiss Victory V8 (2.8-20x56) testiammuntoja suoritettiin kolmena päivänä, kaikkiaan kuuden eri ampujan toimesta. Testiammunnat suoritettiin 100 metrin ulkoradalla, Caldwell-ampumatuelta ampuen. Aseen ja ampumatarvikkeet testiä varten toimitti Blaser-aseiden maahantuoja Nordic Distribution oy (Nordis).


Testipäivät

  • Testi 1, 29.12.2018, sää pilvinen -11 °C, tuuli 6m/s SW, heikko lumisade
  • Testi 2, 31.12.2018, sää pilvinen -9 °C, tuuli 6 m/s SW
  • Testi 3, 16.1.2019, sää pilvinen -9 °C, tuuli 1 m/s W, heikko lumisade
Blaser R8 Silence + Zeiss Victory V8 (2.8-20x56) Caldwell-ampumatuella

Testien aikana ase ja käytetyt ampumatarvikkeet toimivat moitteettomasti. Lipas syötti latausliikkeen yhteydessä patruunat oikein, hylsyt eivät tarttuneet patruunapesään, vaan ulosvetäjä veti hylsyn joka kerta ulos. Myöskään laukeamattomia patruunoita ei ollut.

Huomiota äänenvaimentimen toiminnasta

Blaser R8 Silence kiväärin integroitu äänenvaimennin vaimensi laukausmelun ja rekyylin yllättävän tehokkaasti. Testissä myös verrattiin keskenään R8 Silence integroitua äänenvaimenninta ja A-TEC Blaser vaimenninta. Testissä todettiin integroidun äänenvaimentimen vaimentavan laukausmelua ja rekyyliä, jopa hieman tehokkaammin kuin perinteisen mallinen A-TEC Blaser vaimennin.

Integroidun vaimentimen etuna voi myös pitää sitä, että sen kanssa ase on tasapainoisempi ja hieman lyhyempi, kuin perinteisen vaimentimen kanssa varustettu metsästyskivääri. Painoero perinteiseen konseptiin (pitkä piippu ja tavallinen vaimennin) verrattuna lyhyt piippu ja integroitu vaimennin, on pieni. Integroidulla vaimentimella varustettu kivääri painaa vain noin 200 grammaa enemmän.

Blaser R8 Silence on omimmillaan metsästyskäytössä. Rata-ammunnassa aseen ohut piippu, jonka päällä on koko matkalta äänenvaimennin, lämpenee voimakkaammin, kuin perinteisellä äänenvaimennin ratkaisulla varustettu tavallinen kivääripiippu. Tosin aseessa voi halutessaan käyttää jompaakumpaa vaimennin ratkaisua.

Käytettäessä Lapua Subsonic patruunoita, ei ampuja tarvitse edes kuulonsuojausta, sillä laukausmelu on niin mitätön. Subsonic patruunan luodin lähtönopeus on vaatimaton (noin 325 m/s), siis alle äänen nopeuden. Tästä ja raskaasta 13 gramman luodista johtuen, on sen lentorata todella kaareva. Verrattuna Lapua Scenar patruunan luodin iskemään 100 metrin päässä, on Subsonicin luodin iskemä noin 49–51 cm alempana.

Testiryhmä n:o 1 - 29.12.2018

  Patruuna Luoti Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (mm) (mm) (mm)
- Lapua Scenar 10,85 g OTM - 21,88 48,41 28,71
- SK 8,0 g FMJ - 32,99 55,21 41,22
- Lapua Naturalis 11,0 g - 10,20 34,02 22,05
           

Testiryhmä n:o 2 - 31.12.2018

  Patruuna Luoti Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (mm) (mm) (mm)
- Lapua Scenar 10,85 g OTM - 11,60 47,49 25,21
- SK 8,0 g FMJ - 14,72 54,11 36,82
           

Testiryhmä n:o 3 - 15.1.2019

  Patruuna Luoti Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (mm) (mm) (mm)
- Lapua Scenar 10,85 g OTM 757-760 7,63 19,27 13,45
- SK 8,0 g FMJ 799-802 19,42 32,92 26,16
- Lapua Naturalis 11,0 g 730-734 18,21 - 18,21
           


Paras kasa (7,63 mm): Lapua Scenar OTM (10,85 g)

Luodin lähtönopeudet

Luotien lähtönopeudet mitattiin Labradar luodinnopeustutkalla. Testissä ammuttiin Blaser R8 Silence 42 cm pitkällä piipulla vaimennettuna sekä vaimennin irrotettuna. Lisäksi samoilla ampumatarvikkeilla ammuttiin Blaser R8 kiväärillä, jossa on tavallinen 58 cm pitkä piippu.

Luodin lähtönopeus testin sääolosuhteet 31.1.2019 olivat seuraavat: lämpötila -10 °C, ilmankosteus 92%, ilmanpaine 1 008 hPa ja tuuli 1m/s NW.

Blaser R8 Silence + Zeiss Victory V8 ja Labradar luodinnopeustutka

Mitatut luodin lähtönopeudet (V0)

  Piippu / patruuna 66cm 42cm +V1 42cm 58cm +V2 58cm
- SK 895 m/s 794-801 791-797 852-859 856-861
- Lapua Scenar 820 m/s 759-762 757-761 799-802 798-800
- Lapua Naturalis 800 m/s 725-731 724-730 - 769-775
           
  *) V1 = Blaser Silence äänenvaimennin, V2 = A-TEC Blaser äänenvaimennin
  *) 66 cm = tehtaan testipiippu, 42 cm = Silence piippu, 58 cm = metsästysaseen piippu


Huomioita luodin lähtönopeuksista

Blaser R8 Silence kiväärillä ammuttaessa, ovat luodin lähtönopeudet selvästi matalammat, kuin normaalipiippuisella kiväärillä ammuttaessa. Aseen lyhyt piippu (pituus 42 cm) tiputtaa luodin lähtönopeutta melkoisesti. Mittaustulosten perusteella SK 8,0 g FMJ patruunalla, luodin lähtönopeus on jopa 60 m/s pienempi, kuin tavallisen 58 cm piipun kanssa. Näin suuri lähtönopeuden lasku vaikuttaa melkoisesti myös luodin lentorataan.

SK FMJ (8,0 g)

SK-patruunoilla tehtaan ilmoittama luodin lähtönopeus on 895 m/s. Nyt pakkasessa ja lyhyellä (42 cm) piipulla ammuttaessa, lähtönopeus oli keskimäärin noin 800 m/s, eli noin 95 m/s tehdas lukemaa alhaisempi. Samoissa olosuhteissa, 58 cm pitkällä piipulla ammuttaessa, ero on pienempi, noin 60 m/s.

Kun aseesta kierrettiin äänenvaimennin pois, tippui luodin lähtönopeus entisestään hieman lisää, ollen nyt 791-797 m/s. Eli äänenvaimentimen kanssa, luodin lähtönopeus oli hieman suurempi.

Lapua Scenar 10,85 g OTM (GB422)

Lapua Scenar patruunoilla tehtaan ilmoittama luodin lähtönopeus on 820 m/s. Ammuttaessa pakkasessa, lyhyellä piipulla, lähtönopeus oli noin 760 m/s. Tällöin lähtönopeus on noin 60 m/s, tehdaslukemaa alhaisempi. Verrattaessa samoissa olosuhteissa, 58 cm pitkän piipun tulokseen, ero on pienempi, noin 40 m/s.

Testissä saavutettiin paras käynti aseelle, Lapua Scenar patruunoilla. Suoritettujen luodin lähtönopeusmittausten perusteella havaittiin, lähtönopeuden hajonnan olevan todella pientä, 2-3 m/s.

Lapua Naturalis 11,0 g (N588)

Lapua Naturalis patruunoilla tehtaan ilmoittama luodin lähtönopeus on 800 m/s. Lyhyellä piipulla pakkasessa ammuttaessa, lähtönopeus oli 730 m/s. Tällöin lähtönopeus on noin 70 m/s, tehdaslukemaa alhaisempi. Kun verrataan samoissa olosuhteissa, 58 cm pitkän piipun tulokseen, ero on noin 40 m/s.

Huom!

Ammuttaessa äänenvaimenninta käyttäen, ovat iskemät alempana kuin ilman vaimenninta ammuttaessa. Tämä johtuu vaimentamattoman aseen suuremmasta rekyylistä, jolloin aseen piippu pyrkii nousemaan voimakkaammin ylöspäin, jo luodin piippuvaiheen aikana. Alempana olevat iskemät eivät siis johdu alhaisemmasta luodin lähtönopeudesta.

Oma vaikutuksensa luodin lähtönopeuteen on myös ulkolämpötilalla, joka vaikuttaa suoraan ruudin käyttäytymiseen. Mitä kylmempi ilma on, sitä alhaisemmat ovat lähtönopeudet. Siinä mielessä tehtaan ilmoittama lähtönopeus ei ole vertailukelpoinen, koska se on ammuttu +18-20 °C lämpötilassa, normaalia pidemmällä 66 cm pitkällä piipulla. Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi, ammuttiin samoissa olosuhteissa myös Blaser R8 kiväärillä, jossa on metsästyskäytössä normaalimittainen (58 cm) piippu.


★ 29.12.2018 (✪ 31.1.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.