×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Mauser K98k - Karabiner 98 Kurz


Berlin-Lübecker Maschinenfabrik, Lübeck

Berlin-Lübecker Maschinenfabrik (BLM) aloitti toimintansa Lübekissä kesällä 1935. Tehtaan ensimmäinen kivääri valmistui vuoden 1936 puolella. Tehdas valmisti käsiaseiden lisäksi myös ampumatarvikkeita. Tehtaan omisti Bernhard Berghaus. Tehtaalla työskenteli elokuussa 1944, jo 3809 työntekijää.

Berlin-Lübecker Maschinenfabrik sai valmistuskoodin ”S/237” valmistamiensa Mauser K98k-kiväärien leimaamista varten. Ensimmäiset kiväärit valmistuivat tehtaalta kuitenkin vasta seuraavana vuonna. Vuosina 1936–1938 valmistuneisiin kivääreihin lyötiin Waffenamt 26 (WaA 26) leimat.

Tehtaalla valmistettiin Mauser K98k -kivääreitä seitsemän vuoden ajan (vuosina 1936-1943) noin 900 000 kappaletta. Vuonna 1943 tehtaan tuotanto muutettiin kokonaisuudessaan Gewehr G.41 -kiväärin ja myöhemmin vuonna 1944 Gewehr G.43- ja K.43-puoliautomaattikiväärien valmistukseen.

Kun tehdas lopetti K98k-kiväärien kasaamisen, se jatkoi kuitenkin niiden osien valmistusta, kuten; makasiinin pohjalevyjä, liipaisin kaaria, siderenkaita ja lukon osia. Näihin osiin lyötiin Waffenamt 214 leimat ja osia käytettiin pääasiassa Waffenwerke Brünn A.G. tehtaan aseissa.

1936

Vuonna 1936 valmistetuissa kivääreissä oli kokopuutukit ja käsisuojat. Tukkeihin oli lyöty ulkopuolelle sarjanumerot ja aselajimerkit. Kaikkiin osiin lyötiin Weimarin ajan ja kolmannen valtakunnan kotkaleimat, sekä Waffenamt 26 koodi. Vuonna 1936 valmistettujen aseiden sarjanumerot olivat välillä 7560–1463a. Sarjanumeroiden perusteella aseita valmistui noin 15 000 kappaletta.

1937

Vuonna 1937 valmistetuissa aseissa oli samanlaiset puuosat kuin edellisenäkin vuonna. Aseisiin lyötiin edelleen S/237 valmistajanleima, sekä Waffenamt 26 tarkastusleima. Vuonna 1937 valmistettujen aseiden sarjanumerot olivat välillä 3683–5089b. Sarjanumeroiden perusteella aseita valmistui noin 30 000 kappaletta.

1938

Vuonna 1938 muuttui moni asia aseiden leimaamisen suhteen. Valmistajanleima ”S/237” muuttui ja tilalle tuli pelkistetympi ”237”. Waffenamt koodiksi puolestaan tuli ”214”, tosin koodi ”26” kulki vielä rinnalla. Kokopuisista tukeista ja käsisuojista luovuttiin ja tilalle tulivat laminoidut tukit. Tukit leimattiin edelleen aselajitunnuksella (H = Heer, eli maavoimat). Vuonna 1938 ehdittiin valmistaa noin 50 000 asetta vanhoilla leimoilla ja kokopuutukeilla (sarjanumerot 5474–6875d), ennen kuin uudet leimat ja tukit otettiin käyttöön. Leiman ”237” ehti saada noin 55 000 kivääriä, sarjanumerot 8037c–4700h.

1939

Vuonna 1939 tehdas valmisti kiväärejä myös ilmavoimien (Luftwaffe) käyttöön. Näiden aseiden tukkeihin lyötiin aselajileima ”L”. Aseen kaikkiin osiin lyötiin Waffenamt 214 tarkastusleima. Ilmavoimille toimitettuihin aseisiin lyötiin lisäksi Luftamt-tarkastusleimat. Vuonna 1939 valmistuneiden aseiden sarjanumerot olivat välillä 5671–6791l, jonka perusteella aseita valmistui noin 130 000 kappaletta.

1940

Vuoden 1940 aikana valmistajan leima ”237” muuttui jälleen. Nyt leimaksi tuli ”duv” ja aseet saivat Waffenamt 214 tarkastusleimat. Kiväärejä valmistettiin maavoimien ja ilmavoimien käyttöön. Aseiden tukkeihin lyötiin aselajileimat (H = Heer ja L = Luftwaffe). Aseita valmistui vuonna 1940 vanhalla ”237” leimalla kaikkiaan noin 200 000 kivääriä, sarjanumerot 2723–6553t. Uudella ”duv” leimalla varustettiin noin 130 000 asetta, sarjanumerot 135–4431l.

1941

Vuonna valmistuneet aseet leimattiin valmistajan koodilla ”duv”. Nelinumeroisesta valmistusvuosileimasta luovuttiin. Jatkossa patruunapesän päälle lyötiin vain valmistusvuoden kaksi viimeistä numeroa. Laminoituihin tukkeihin lyötiin aselajileima ”H”, sillä kaikki aseet menivät nyt maavoimille. Kaikkiin osiin lyötiin Waffenamt 214 tarkastusleimat. Valmistuneiden aseiden sarjanumerot olivat välillä 906–9396r, joten aseita valmistui noin 190 000 kappaletta.

1942

Vuosi 1942 muodostui K98k-kiväärien valmistuksessa tehtaan viimeiseksi. Kaikkiin osiin lyötiin Waffenamt 214 tarkastusleima ja laminoituihin tukkeihin aselajileimat. Aseiden sarjanumerot olivat välillä 4333–4149r, joten aseita valmistui noin 190 000 kpl. Erään tiedot mukaan, vielä vuonna 1943 valmistui 30 kpl ”duv” leimalla varustettua asetta.

Tarkka-ampujakiväärit

Saksan armeija hyväksyi ZF 41 -kiikaritähtäimen palveluskäyttöön 11.7.1941. Berlin-Lübeker oli yksi ensimmäisistä tehtaista, jotka varustivat tarkka-ampujakiväärinsä kyseisellä tähtäimellä. ZF 41 -kiikaritähtäimiä valmistettiin Berlin-Lübecker tehtailla ja ne leimattiin ”duv” valmistajan leimalla sekä Waffenamt 214 tarkastusleimalla.


Lähdeluettelo

  • The K98k Rifle, Propaganda series vol. I, G. de Vries & B. J. Martens, 2005
  • The Berlin-Lübecker K98k, Robert Jensen ja Peter Kuck, 11.7.2002

★ 1.9.2010 (✪ 4.10.2012)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.