×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Mauser K98k - Karabiner 98 Kurz


Gustloff-Werke, Weimar

Mauser K98k -kiväärien valmistus aloitettiin Gustloff-Werke tehtaalla, Weimarissa, Thüringenissä vuonna 1939. Gustloff oli ilmeisesti juuri ostanut Berlin-Suhler Waffen und Fahrzeugwerke (BSW) tehtaan K98k-kiväärin tuotantolaitteet ja aloitti toimintansa niillä. BSW käytti aiemmin K98k-kivääriä valmistaessaan Waffenamt merkintää ”WaA 337” ja ilmeisesti myös merkintää ”bcd”. Nyt Gustloff käytti samoja merkintöjä. BSW ehti valmistaa K98k-kiväärejä muutaman vuoden (1937–1939).

Aseissa oli laminoitu tukki ja valmistajan merkintä ”337” leimattiin aseen patruunapesän päälle. Merkinnän alapuolelle leimattiin vielä valmistus vuosi.

1940

Vuonna 1940 Weimarin tasavallan aikaiset kotkamerkit korvattiin Kolmannen valtakunnan tyyppisellä kotkamerkillä. Vuonna 1940 tehtaalta valmistui noin 145 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 9170–157n. Kaikki aseet menivät Saksan maavoimien (Werhmacht) käyttöön. Liipaisinkaaressa käytettiin Waffenamt koodeja ”221” ja ”749”.

1941

Vuonna 1941 Gustloff-Werken valmistajan vanha koodi ”337” vaihdettiin ja uudeksi koodiksi tuli ”bcd”. Vuosilukua ei enää ilmaistu nelinumeroisena, vaan siirryttiin ilmaisemaan valmistusvuosi kaksinumeroisena (valmistusvuoden kaksi viimeistä numeroa). Pienosissa käytettiin Waffenamt koodeja ”749” ja ”221”. Etutähtäimessä käytettiin Waffenamt koodia ”18”, pistimen kiinnikkeessä, etutähtäimen rampissa ja patruunasillassa Waffenamt koodia ”1”. Aseen rungossa, hylsyn ulostuloaukon sivulle lyötiin merkintä ”mod.98”. Tätä merkintää käytettiin kaikissa Gustloffin myöhemmin valmistamissa kivääreissä. Puhdistuspuikon mitta muutettiin 10.4.1939 (25cm -> 32cm). Vuonna 1941 valmistettiin noin 155 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 176–3685q.

1942

Vuonna 1942 Gustloff käytti edelleen ”bcd” valmistajan koodia ja pienosissa oli edelleen Waffenamt koodi "749". Osassa vuoden 1942 kivääreissä käytettiin Mauser AG:n Oberndorfin tehtaalla valmistamia liipaisinkaaria, takatähtäimen osia ja mahdollisesti muutamia muitakin pienosia. Näissä Mauser AG:n valmistamissa osissa oli Waffenamt koodi "134". Waffenamt "37" koodilla merkittyjä etutähtäimen runko-osia ja piipun pesiä käytettiin myös. Piipun päälle, patruunapesän etupuolelle lyötiin merkintä ”avk 33 41 bys Waf 13”.

Gustloff käytti alihankkijoiden valmistamia piippuja, joista löytyy seuraavia valmistajan koodeja; ”avk”, ”bys”, ”ch”, ”Geco” ja ”guo”. Vuonna 1942 valmistettiin noin 170 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 3999–8203p. Kaikki aseet toimitettiin Saksan maavoimien (Wehrmacht) käyttöön.

1943

Vuonna 1943 Gustloff valmisti noin 325 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 1187–5183ff. Nämäkin aseet toimitettiin entiseen malliin Wehrmachtin käyttöön. Piipun päälle lyötiin merkintä ”avk 71 43 bys Waf 13”.

Erikoista on, että nyt myös Mauser AG alkoi käyttää samaa valmistajan koodia ”bcd” kuin Gustloff. Tosin näiden aseiden Waffenamt koodi on ”135”. Nämä Mauserin valmistamat kiväärit leimattiin kaupallisella ”N” kotka merkillä. Aseet toimitettiin jollekin tuntemattomalle valtionhallinnon osastolle.

1944

Vuonna 1944 Gustloff jatkoi ”bcd” koodin käyttöä, mutta valmistusvuotta ilmaiseva kaksinumeroinen koodi muuttui yksinumeroiseksi (esim. ”4” = 1944). Näissä aseissa käytettiin edelleen Waffenamt 749 koodia. Vuoden 1944 kuluessa otettiin käyttöön halvempi ja kestävämpi fosfatointi tapa, joka syrjäytti vanhan sinistämisen. Gusloffin valmistamissa laminoiduissa tukeissa käytettiin valmistajan merkintänä suurta ”C” kirjainta (lyöty tukin peräpäähän). Vastetappiin Gustloff löi ”f” kirjaimen. Makasiinin patruunanohjain puolestaan merkittiin ”lxr” merkinnällä. Piipun päälle on lyöty merkintä ”avk 142 43 bys WaA 13” ja saman vuoden myöhemmässä versiossa (tarkoittaa ilmeisesti fosfatoituja aseita) on merkintä ”cxm44bys waf 26” tai ”avk Bh waf 13”. Muutamissa aseissa myös merkintä "avk Ah".

Gusfloff Werke valmisti vuonna 1944 kaikkiaan noin 360 000 kivääriä. Näistä sinistettyjen sarjanumerot ovat välillä 5228–8206y ja fosfatoitujen välillä 4242–99326.

1945

Vuonna 1945 valmistettujen kiväärien sarjanumerot ovat ilmeisesti välillä 13819–14117. Tarkkaa valmistusmäärää ei kuitenkaan tiedetä. Ilmeisesti osa aseista päästettiin tehtaalta jopa ilman sarjanumeroa. Osassa aseista on valmistajan merkintänä "bcd45". Muutamissa aseissa on käytetty Mauserin valmistamaa makasiinin pohjalevyä ja liipaisinkaarta, jotka on merkitty koodilla "qnw".

Alihankkijat

Gustloff-Werke käytti K98k-osien valmistuksessa runsaasti eri alihankkijoita ja piippujen valmistuksessa enemmän kuin mikään muu kiväärin päävalmistaja. Gustoliffille valmisti aseen osia; Elite Diamantwerke (Chemnitz), Astra Werke (Chemnitz), Luck und Wagner (Suhl), Nähmatag (Dresden), Elsterwerdaer Fahrradsfabrik (Elsterwerdaer).

Piippuja valmistivat; Ruhrstahl A.G. (Bielefeldin ja Wittenin tehtaat), FN (Belgia), Gustav Genschow & Co. A.G. (Berliini) ja N.V. Nederlandsche Machinefabrik (Hampuri). FN (Lüttich, Belgia), Brehmer (Leipzig), Hermann Köhler (Altenburg), Karl Heise (Leipzig) ja Manufacture d'Armes Chatellerault - MAC (Ranska).


Lähdeluettelo

  • The K98k Rifle, Propaganda series vol. I, G. de Vries & B. J. Martens, 2005
  • Arma Fennica 2 - Sotilasaseet, Timo Hyytinen, Jyväskylä 2002
  • The German Sniper 1914–1945, Peter R. Senich, 1982
  • The Mauser 98k rifle, url: http://www.mauser98k.internetdsl.pl, 18.8.2010

★ 26.8.2010 (✪ 27.7.2012)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.