×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Mauser K98k - Karabiner 98 Kurz


Mauser-Werke A.G. - Oberndorf

Mauser A.G. valmisti K98k-kivääreitä Oberndorf-Am-Neckarin tehtaalla vuodesta 1934 alkaen. Kaupalliseen tarkoitukseen valmistettuihin kivääreihin lyötiin Mauser logot. Sotilaskäyttöön tarkoitettuihin aseisiin lyötiin valmistajan leima 'S/42G', joissakin aseissa on mahdollisesti leima 'S/42K'. Aseissa oli täyspuiset puuosat. Aseen piippuun ja patruunapesään lyötiin tarkastusmerkintänä Weimarin tasavallan kotka. Valmistettujen aseiden sarjanumerot olivat välillä 1728–5408, joten tuotanto oli ensimmäisenä vuonna noin 10 000 kivääriä.

1935

Vuonna 1935 valmistuneet kiväärit toimitettiin maavoimien lisäksi myös merivoimille (Kriegsmarine) ja ilmavoimille (Luftwaffe). Leimat olivat Waffenamt leimaa (WaA 167 tai 211) lukuun ottamatta samat, kuin edellisenä vuonna.

1936

Vuonna 1936 tehtaan valmistajan koodiksi tuli 'S/42'. Samalla otettiin käyttöön nelinumeroinen valmistusvuoden ilmaisutapa. Weimarin tasavallan kotkamerkin tilalle tuli hakaristillä varustettu kotka. Vuoden aikana valmistuneiden aseiden sarjanumerot olivat välillä 1326–6392zz, joten aseita valmistui noin 270 000 kpl.

1937

Vuonna 1937 käytettiin samoja leimoja kuin edellisenäkin vuonna. Vuoden aikana valmistui noin 270 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 1064–6291z.

1938

Vuonna 1938 valmistajan leima muuttui jälleen. Vanhalla leimalla leimattiin aseet, joiden sarjanumerot olivat välillä 67–5968l, eli noin 100 000 kivääriä. Uuden leiman '42' saivat aseet, joiden sarjanumero oli välillä 5102g–1631z, eli noin 190 000 kivääriä.

1939

Vuonna 1939 käytettiin samoja leimoja kuin vuoden 1938 lopullakin. Vuoden aikana valmistuneiden aseiden sarjanumerot ovat välillä 199–8259bb, valmistusmäärä on noin 290 000 kpl.

1940

Vuonna 1940 Waffenamt leima vaihtui ja uudeksi leimaksi tuli WaA 655. Vuoden aikana valmistui noin 340 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 1660–5499gg. Osa pienosista oli valmistettu miehitetyssä Belgiassa, samoin 1 000 kiväärin piippua.

1941

Vuonna valmistajan leima vaihtui jälleen. Uusi leima oli 'byf'. Nelinumeroinen vuosilukumerkintä muutettiin kaksinumeroiseksi. Pienosiin lyötiin Waffenamt WaA 103 leimat. Vuoden aikana valmistui noin 350 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 4514–6474hh.

1942

Vuonna 1942 valmistuneet aseet saivat Waffenamt leiman WaA 135. Vuoden aikana valmistui noin 410 000 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 209–459nn. FN toimitti piiput 55 000 kivääriin.

1943

Vuoden aikana valmistettiin 1 142 336 kivääriä, joiden sarjanumerot olivat välillä 4298–29369l (viisi numeroinen sarjanumerointi). FN toimitti piiput 10 000 kivääriin.

1944–1945

Vuoden 1944 aikana valmistuneiden kiväärien sarjanumerot olivat välillä 3342–87559l. FN toimitti piiput 140 000 kivääriin. Vuoden 1945 aikana valmistuneiden kiväärien sarjanumerot olivat välillä 1377a–5593b.

Huom!

Kiväärien vuosittaisissa valmistusmäärissä on lähteestä riippuen suhteellisen suuriakin eroja. Luulisin tämän johtuvan pääasiassa siitä, että joissakin lähteissä on laskettu summittainen määrä käytettyjen sarjanumeroiden perusteella. Kuitenkaan ei ole täyttä varmuutta, että kaikkia sarjanumeroita olisi tunnollisesti käytetty.


Lähdeluettelo

  • The K98k Rifle, Propaganda series vol. I, G. de Vries & B. J. Martens, 2005
  • Arma Fennica 2 - Sotilasaseet, Timo Hyytinen, Jyväskylä 2002
  • The German Sniper 1914–1945, Peter R. Senich, 1982
  • The Mauser 98k rifle, url: http://www.mauser98k.internetdsl.pl, 18.8.2010
  • Mauser K98k production tables, Ralph Riccio, 1992

★ 24.8.2010 (✪ 20.12.2018)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.