×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website

Mauser M18 testiammunta


Yleistä

Mauser M18 -kiväärin 6.5 Creedmoor kaliiperisen luotipiipun testiammunta suoritettiin 22.8.2019 kolmen testiampujan toimesta ja toinen testi 24.8.2019, jälleen kolmen testiampujan toimesta. Aseeseen oli kiinnitetty Meopta Meostar R1r 3-12x56RD -tähtäinkiikari ja testin aikana äänenvaimentimena käytettiin RCC S45 Hunter -äänenvaimenninta. Testiammunnat suoritettiin 100 metrin ulkoradalla, Caldwell-ampumatuelta ampuen. Testiaseen, tähtäinkiikarin ja patruunat testiä varten toimitti Aseliike Remes.

Mauser M18 + Meopta Meostart R1r 3-12x56RD, Caldwell-ampumatuella

Testissä käytetyt ampumatarvikkeet

Testit ammuttiin käyttäen kahta erilaista Sellier&Bellot patruunatehtaan valmistamaa patruunatyyppiä.  Alle on taulukoitu valmistajan ilmoittamat tiedot käytetyistä ampumatarvikkeista.

  Patruuna Luoti V 0 V 100 V 200 V 300 BC G1 BC G7 LOT
  (g) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)      
                 
- Sellier&Bellot SP 9,1 810 735 659 595 0.391 0.197 37/8
- Sellier&Bellot FMJBT 9,1 810 753 694 642 0.548 0.275 25/37
 
  Lentorata/energia   0 m 100 m 200 m 300 m 10 m 100 m 200 m
    (mm) (mm) (mm) (mm) (J) (J) (J)
             
- Sellier&Bellot SP   0 X -134 -496 2 985 2 458 1 977
- Sellier&Bellot FMJBT   0 X -125 -454 2 985 2 580 2 191
 
*) S&B tehtaan testipiipun pituus 550mm

Testin kulku

Testien aikana ase ja kaikki käytetyt ampumatarvikkeet toimivat moitteettomasti. Myöskään laukeamattomia patruunoita ei ollut. Ase jäähdytettiin jokaisen ammutun sarjan jälkeen, tasalaatuisten tulosten saamiseksi.

Testiryhmä n:o 1 – 22.8.2019

Sää: +12°C, 1015 hPA, SW 4 m/s, 91%

  Patruuna Luoti Tehdas Vo Testi Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (m/s) (Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)
             
- S&B SP 9,1 810 784-788 15,62 26,90 17,11
- S&B FMJBT 9,1 810 788-791 17,40 25,79 18,90
 
  *) S&B tehdasaseen piipun pituus 550 mm
  *) Mauser M18 testiaseen piipun pituus 560 mm
 


Testi 1 - paras kasa: Sellier & Bellot SP, Ø 15,62 mm

Testiryhmä n:o 2 – 24.8.2019

Sää: +13°C, 1019 hPA, SW 1-3 m/s, 83%

Testiryhmä 2 ampui testin lauantaina 24.8.2019 klo 14.45-16.00, kolmen testiampujan toimesta. Testissä kukin ampuja ampui kaksi viiden laukauksen sarjaa, kullakin ampumatarvikkeella.

  Patruuna Luoti Tehdas Vo Testi Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (m/s) (Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)
             
- S&B SP 9,1 810 782-784 14,26 21,70 16,21
- S&B FMJBT 9,1 850 789-791 17,40 26,79 20,90
 
  *) S&B tehdasaseen piipun pituus 550 mm
  *) Mauser M18 testiaseen piipun pituus 560 mm
 


Testi 2 - paras kasa: Sellier&Bellot SP, Ø 14,26 mm

Huomioita testin tuloksista

Suoritettujen testien perusteella Mauser M18 -kiväärin 6.5 Creedmoor kaliiperiselle luotipiipulle sopii hyvin testissä käytetyt Sellier&Bellot SP ja FMJBT -patruunat. Molemmissa testeissä, paras kasa kuitenkin saatiin aikaan S&B SP -patruunoilla, joiden käynti oli aavistuksen FMJBT-patruunoita parempaa.

Jokaisella ammutulla kolmen laukauksen sarjalla, sekä viiden laukauksen sarjalla, päästiin alle 1 MOA kasa kokoon (29,1 mm / 100 m), aivan kuten aseen valmistaja Mauser Jagdwaffen mainoksissaan lupaakin. Testipäivien sää ei valitettavasti ollut täysin optimaalinen, vaihteleva sivutuuli varmasti hieman vaikutti tuloksiin ja voisi olettaa, että täysin tyynellä ilmalla tulokset olisivat voineet olla hieman paremmat.

Sellier&Bellot SP

Luodin lähtönopeudet

Testin aikana luotien lähtönopeudet mitattiin Labradar-luotitutkalla. Sellier&Bellot -patruunoiden luotien lähtönopeuden vaihtelut olivat erittäin pieniä 1-4 m/s, mikä kertoo patruunoiden latauksen tasalaatuisuudesta. Luotien lähtönopeuksissa havaitut pienet erot testiammunnassa ja tehdasmittauksessa saatujen arvojen välillä, johtunevat suurelta osin testilämpötilasta ja ilmanpaineesta.

Huom!

Asetestien tuloksista on aina muistettava, että saatu tulos on asekohtainen. Eri valmistajien patruunoiden sopivuudella juuri ko. aseelle on oma merkityksensä (esim. luodin paino ja muoto, sekä lähtönopeus). Myös inhimillisen vaikutuksen suuruus vaihtelee hieman sarjoittain. Tästä johtuen tuloksia tulee pitää lähinnä suuntaa antavina.


★ 15.8.2019 (✪ 1.9.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.