×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Gewehr G43(W) - Karabiner K43


Yleistä

Vuonna 1940 sotaa käyvä Saksa etsi tulivoimaisempaa vaihtoehtoa vanhalle Mauser K98k- kertalaukauskiväärille. Suunnittelutyö oli aloitettu Walther ja Mauser tehtailla jo vuoden 1940 aikana. Todellista vauhtia asiaan tuli, kun saksalaiset havaitsivat venäläisen SVT-40 -puoliautomaattikiväärin tehokkuuden taistelukentällä.

Vuonna 1941 testattiin Mauserin ja Waltherin valmistamia 7.92x57 kaliiperin prototyyppejä. Testien jälkeen epäluotettavaksi havaitusta Mauserin versiosta luovuttiin, vaikka sitä oli ehditty jo valmistaa Mauserin Oberndorf am Neckarin tehtaalla (byf, WaA 135) yli 12 000 kpl. Toiveet uudesta aseesta asetettiin Waltherin kehittämälle mallille. Waltherin suunnitteleman aseen nimeksi tuli Gewehr G41(W).

Gewehr G43(W)Gewehr G43(W) Zoom

Gewehr G43(W)

Vanha Gewehr G41(W) oli kyllä tehokas, mutta samalla se oli painava ja liian herkkä likaantumisen mukanaan tuomille toimintahäiriöille. Walther teki vuonna 1943 aseesta parannetun version Gewehr G43(W). Gewehr G43(W) oli edeltäjäänsä G41(W) kevyempi, luotettavampi ja helppokäyttöisempi. Aseen suurimmaksi ongelmaksi muodostui tuotannon tavattomasta kiireestä aiheutuva huono laatu. Aseen huono laatu vaikutti suoraan aseen osumatarkkuuteen. Laatu ongelmista huolimatta, piipun kestoikä oli noin 8 000 laukausta.

Vuoden 1943 lopulla aseeseen kiinnitettiin Gw ZF-4 kiikaritähtäin. Tähän ryhdyttiin Himmlerin vaatimuksesta, vaikka suurin osa tarkka-ampujista käytti mieluummin paremman osumatarkkuuden omaavaa Mauser K98k -kivääriä.

Gewehr G43 nimi muutettiin 25.4.1944 ja uusi nimitys oli Karabiner K43. Huomion arvoista on, että vain aseen nimi muuttui, ei mikään muu.

Tuotanto

Gewehr G43(W) kiväärin valmistus aloitettiin vuoden 1943 lopulla. Sitä valmisti kolme eri asetehdasta; Walther-Werke, Berlin-Lübecker Maschinenfabrik ja Gustloff-Werke.

 • Walther-Werke, (AC ja WaA 359)
 • Berlin-Lübecker Maschinenfabrik, (DUV, 1945 QVE ja WaA 214)
 • Gustloff-Werke, (BCD, WaA 749, WaA 134)

Aseen kokonaistuotannosta on lähteestä riippuen hieman erilaista tietoa. Tuotantomäärä lienee kuitenkin välillä 402 713 – 462 000 kpl. Erään tiedon mukaan vuonna 1943 valmistui 3 209 kpl, vuonna 1944 299 798 kpl ja vuonna 1945 99 706 kpl. Näistä 53 435 asetta sai kiikaritähtäin varustuksen. SS-Reichsführer Heinrich Himmler oli vaatinut 25 000 aseen kuukausi tuotantoa, mutta tähän päästiin vasta huhtikuussa 1944.

Ilmeisesti aseen osien valmistuksessa ei juurikaan käytetty alihankkijoita, mutta ainakin Merz Werke Frankfurt am Mainissa valmisti G43/K43 lukkokehyksiä. Näissä Merz Werken valmistamissa osissa on Waffenamt leima WaAA44.

Tuotanto kuukausittain vuonna 1944

 • 1/1944, 15 013 kpl
 • 2/1944, 19 623 kpl
 • 3/1944, 18 594 kpl
 • 4/1944, 24 500 kpl
 • 5/1944, 28 020 kpl
 • 6/1944, 30 600 kpl
 • 7/1944, 33 100 kpl
 • 8/1944, 29 271 kpl
 • 9/1944, 27 020 kpl
 • 10/1944, 29 700 kpl
 • 11/1944, 32 500 kpl (K43)
 • 12/1944, 36 415 kpl (k43)

K43 1945

 • 1/1945, 38 000 kpl
 • 2/1945, 36 415 kpl
 • 3/1945, ? kpl

Walther Werke

Gewehr G43(W)-kiväärin valmistus aloitettiin ensimmäisenä Waltherin tehtailla vuoden 1943 lopulla. Walther valmisti kivääreitä kahdella eri tehtaalla, Walther-Werke ja Werke II, Neuengamme K.Z. Joihinkin aseen osiin lyötiin N-kirjain osoittamaan valmistuspaikkaa. Tehtaat ehtivät valmistaa arviolta 3 200 kivääriä ennen vuoden loppua. Tuotanto loppui Walther tehtaalla Zella-Mehliksessä 4.4.1945, amerikkalaisten joukkojen vallattua tehtaan. Walther Werke II tuotanto Neuengammessa, lähellä Hampuria jatkui aina 2.5.1945 asti. » lue lisää

Gustloff-Werke

Gustloff-Werke asekonserni aloitti Gewehr G43(W)-kiväärin tuotannon vuoden 1944 alussa, Bushenwaldin K.Z.-tehtaalla. Gustloff-Werke oli ainut käsiasetehdas, joka oli suoraan Kansallissosialistisen puolueen hallinnassa.

Kesällä 1944 brittien ilmavoimat (RAF) pommittivat tehdasta, luullen pommittavansa V1-rakettitehdasta. Tehdashalli sai pahoja osumia ja tuotanto käytännössä loppui. Gustloff ehti valmistaa noin 50 000 kivääriä, ennen tuhoisaa pommitusta. » lue lisää

Berlin-Lübecker Maschinenfabrik

Gewehr G43(W) -kiväärin valmistus aloitettiin Berlin-Lübecker Maschinenfabrik (BLM) tehtaalla vuoden 1944 alussa, lopetettuaan Gewehr G41(W) tuotannon. Tehdas ehti valmistaa noin 20 000 kivääriä, ennen kuin aseen nimi muutettiin ja uudeksi nimeksi tuli Karabiner K43. » lue lisää

ZF-4 kiikaritähtäin

ZF-4 kiikaritähtäimen valmistus aloitettiin vuoden 1943 lopulla. Tähtäimiä tilattiin aluksi vain 50 000 kpl, vaikka suoranainen tarve olisi ollut n. 150 000 kpl. Lokakuussa 1943 valmistui ensimmäinen 500 kappaleen erä. Marras-joulukuussa tuotanto nousi jo 1 000 kpl/kk. Myös ZF-4 kiikaritähtäimen ongelmaksi muodostui huono laatu. Tuotannolla oli valtava kiire ja tämä näkyi ongelmissa laadun kanssa. Tästä johtuen oli maaliskuuhun 1944 mennessä toimitettu vain 9 000 laatutarkastuksen läpäissyttä kiikaritähtäintä. Ilmeisesti sodan loppuun mennessä, ehdittiin toimittaa noin 57 000 kpl, ZF-4 tähtäimellä varustettua kivääriä.


Lähdeluettelo

 • The German Sniper, Peter R. Senich
 • G43/K43 Collectors Homepage, url: http://www.gewehr43.com, 3.10.2012
 • Catalog of Enemy Ordnance, url: http://www.lonesentry.com, 3.10.2012
 • World Guns, url: http://world.guns.ru, 3.10.2012
 • A History of the Gewehr 41 and 43, url: http://www.germansoldier.co.uk, 3.10.2012
 • Anlage zu WaA Nr.2709/44 g Kdos des Heereswaffenamtes, 11/1944
 • Organizationabteilung III, Nr. 105 516/ 45 g.Kdos, 8.2.1945
 • Datenblätter für Heeres-Waffen, -Fahrzeuge und -Gerät, W127, Karl Pawlas
 • CE: G43-MP44 Collectors Service, url: https://www.claus.espeholt.dk, 26.4.2019

★ 3.10.2012 (✪ 27.4.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.