×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website

Blaser BD14 luotipiippujen suuntaaminen


Yleistä

Blaser BD14 -drillingissä on haulipiipun lisäksi, kaksi erikaliiperista luotipiippua (esimerkki tapaus .222 Rem ja 6.5x55 SE). Jotta aseella ampuminen olisi mielekästä tulee luotipiiput suunnata niin, että molemmilla piipuilla voidaan ampua tarkasti, ilman että tähtäinkiikarin säätöihin tarvitsee puuttua.

Piippujen suuntaamisesta on kuitenkin olemassa kahta ”koulukuntaa”. Toiset haluavat, että molemmat piiput kävisivät halutulta matkalta ja valituilla ampumatarvikkeilla, suurin piirtein samaan pisteeseen. Toiset taas haluavat, että piiput käyvät samoin, kuin piiput on aseessa kiinnitetty, eli tässä tapauksessa (Blaser BD14) pienempi kaliiperisen piipun, tulisi käydä 12,5 mm oikealle ylös (ks. kuva), alas sijoitetun suurempi kaliiperisen piipun osumapisteestä.

Blaser BD14 Kuva 1. Blaser BD14 drillingin piippusijoittelu ja luotipiippujen, .222 Rem ja 6.5x55 SE toivottu käynti

Jälkimmäisellä menetelmällä vältetään ensimmäisen menetelmän tilanne, missä piiput ampuvat eräällä tavalla ristiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että oikealle sijoitettu pienempi kaliiperinen piippu ampuu esimerkiksi 100 metrin matkalla samaan pisteeseen suurempi kaliiperisen piipun kanssa. Kuitenkin piippujen suuntaamisesta johtuen tilanne 200 metrin päässä onkin jo se, että oikealle puolelle sijoitetun piipun osumakeskeispiste onkin suurempi kaliiperisen piipun vasemmalla puolella. Tätä tilannetta ei kuitenkaan voitane pitää toivottavana.

Suositeltavaa on, että piiput suunnataan valitun ampumatarvikkeen, tehtaan määrittämälle suositellulle ampumaetäisyydelle (GEE / MRD = Most Recommended Distance).

Piippujen suuntaaminen

Ensin kohdistetaan suurempi kaliiperinen piippu, tähtäinkiikaria säätämällä, halutulle matkalle, esimerkiksi 100 tai 150 metriä. Jos kohdistaminen on epäselvä asia, lue ensin lisää kiikarikiväärin kohdistamisesta » Tähtäinkiikarin kohdistaminen

Kun suurempi kaliiperinen piippu ampuu maalitaulun keskelle, aloitetaan pienempi kaliiperisen piipun suuntaaminen niin, että se saadaan ampumaan jo aiemmin valitulla matkalla suurin piirtein samaan pisteeseen suurempi kaliiperisen kanssa, tai vaihtoehtoisesti noin 12,5 mm oikealle ylös, ilman että tähtäinkiikarin säätöihin tarvitsee puuttua.

BD14-drillingissä on pienempi kaliiperisen piipun säätöä varten kuusiokolosäätöruuvi (Torx T7) piippujen keskivaiheilla, sekä piippujen suun tuntumassa, etutähtäimen alapuolella, vasemmalla sivulla. Molemmilla säätöruuveilla on omat Ø 2,5 mm -kokoiset lukitusruuvinsa, jotka ovat itse säätöruuvien päällä. Lukitusruuvien keskellä on reiät, joiden läpi voi säätöruuvia kääntää myötä -tai vastapäivään, tarpeen mukaan. Tätä ennen on kuitenkin lukitusruuvia löysättävä noin kierroksen verran, jotta säätöruuvia voi kääntää.

Vaakasäätö

Vaaka suuntaisen säädön kuusiokolosäätöruuvin (Torx T7) avulla, säädetään piipun osumapistettä vaakasuunnassa, vasemmalle tai oikealle. Kun säätöruuvia käännetään myötä päivään, siirtyy osumapiste oikealle. Kun säätöruuvia käännetään vastapäivään, siirtyy piipun osumapiste vasemmalle. Huom! Lukitusruuvia ei tarvitse, eikä kannata poistaa kokonaan säädön ajaksi.

Blaser BD14 Vaaka suuntaisen säädön säätöruuvin päällä Ø 2,5 mm lukitusruuvi

Pystysäätö

Pysty suuntaisen säädön kuusiokolosäätöruuvin (Torx T7) avulla, säädetään piipun osumapistettä pystysuunnassa, ylös -tai alaspäin. Kun säätöruuvia käännetään myötä päivään, siirtyy osumapiste ylöspäin. Kun säätöruuvia käännetään vastapäivään, siirtyy piipun osumapiste alaspäin.

Blaser BD14 Pystysäädön säätöruuvi on kuvassa näkyvän lukitusruuvin alla


Blaser BD14 Lukitusruuvi poistettu ja kuusiokolosäätöruuvi (Torx T7) näkyvillä. Tällä säätöruuvilla säädetään pystysuuntaisesti piipun suuntausta

Luotipiipun suuntaaminen

  1. Ammu kaksi laukausta molemmilla eri kaliiperisilla luotipiipuilla.
  2. Totea molempien piippujen välinen osumakeskeispisteiden välinen erotus.
  3. Poista lukitusruuvien lukitus kääntämällä lukitusruuveja, yksi täysi kierros vastapäivään.
  4. Kun lukitus on poistettu, voit kääntää itse säätöruuvia haluamaasi suuntaan, niin että pieni kaliiperisempi piippu kääntyy suurempi kaliiperisen piipun osumakeskeispistettä kohti.
  5. Kun säätö on tehty, lukitse säätöruuvit lukitusruuvien avulla, kääntämällä lukitusruuvin myötä päivään, eli lukitusasentoon.
  6. Ammu kaksi laukausta pienikaliiperisella piipulla. Jos osumakeskeispisteet on nyt samat kuin kuvassa 2, ei enää tarvitse tehdä mitään. Jos osumakeskeispisteet eivät ole kuvan 2 kaltaiset, toista toimenpiteet kohdasta 2. alkaen niin kauan, että osumakeskeispisteet ovat suurin piirtein kuvan 2 kaltaiset. (ks. kuva 2).

Huom!

Tämän jälkeen on vielä syytä tarkastaa, että molemmat piiput ampuvat varmasti halutulla tavalla. Tarvittaessa voidaan vielä tehdä ns. hienosäätö tähtäinkiikarin säätimillä.

★ 16.2.2019 (✪ 27.4.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.