×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website

Blaser BD14 testiammunta n:o 1


Yleistä

Blaser BD14 + Zeiss Victory V8 (2.8-20x56) testiammuntoja suoritettiin kolmena päivänä, kaikkiaan viiden eri ampujan toimesta. Testit suoritettiin 100 metrin ulkoradalla, Caldwell-ampumatuelta ampuen. Lisäksi suoritettiin testi 35 metrin matkalta, avotähtäimillä ampuen, kaikilla piipuilla. Aseen ja ampumatarvikkeet testiä varten toimitti Blaser-aseiden maahantuoja Nordic Distribution Oy (Nordis).

Testipäivät

  • Testi 1: 16.2.2019, sää pilvinen -2 °C, tuuli 2–4 m/s SE
  • Testi 2: 18.2.2019, sää pilvinen -17 °C, tuuli 2–3 m/s SW
  • Testi 3: 19.2.2019, sää pilvinen -4 °C, tuuli 1 m/s SW

Testissä käytetyt ampumatarvikkeet

  • Patruuna 1: .222 Rem Lpaua FMJ 3,6 g FMJ S538 (4315020)
  • Patruuna 2: .222 Rem Lapua Naturalis 3,2 g N566 (N315025)
  • Patruuna 3: 6.5x55 SE Lapua Scenar OTM 8,0 g GB489 (4316032)
  • Patruuna 1: 6.5x55 SE Lapua Naturalis 9,1 g N563 (N316102)

Blaser BD14
Blaser BD14 + Zeiss Victory V8 (2.8-20x56) Caldwell-ampumatuella

Testin kulku

Testien aikana ase ja käytetyt ampumatarvikkeet toimivat moitteettomasti. Myöskään laukeamattomia patruunoita ei ollut. Testissä ammuttiin kolmen laukauksen sarjoja, molemmilla luotipiipuilla, .222 Rem ja 6.5x55 SE. Luodin lähtönopeudet mitattiin Labradar luodinnopeustutkalla.

Testiaseessa Blaser DB14 on 56 cm pitkät piiput, jotka poikkeavat pituutensa puolesta Lapuan testipiipun pituudesta. Myös testilämpötila poikkeaa Lapuan testin lämpötilasta merkittävästi, joka puolestaan vaikuttaa ruudin käyttäytymiseen, joten tehtaan ilmoittamat lähtönopeustiedot eivät tämän vuoksi ole suoraan vertailukelpoisia.

Testiryhmä n:o 1 – 16.2.2019

Sää: -2°C, 998 hPA, 2-4 m/s, 91%

  Patruuna / Kal Luoti Tehdas Vo Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (m/s) (mm) (mm) (mm)
  .222 Rem            
- Lapua FMJ 3,6 880 844-855 4,93 11,98 8,45
- Lapua Naturalis 3,2 965 951-954 26,91 54,21 40,45
             
  6.5x55 SE            
- Lapua Scenar 8,0 830 776-777 18,77 .44,11 26,09
- Lapua Naturalis 9,1 800 785-788 12,41 - 12,41
 
  *) kaliiperilla .222 Rem tehtaan testipiippu 600 mm
  *) kaliiperilla 6.5x55 SE (Scenar) tehtaan testipiippu 740 mm, Naturalis 600 mm piippu
  *) Blaser BD14 piipun pituus 560 mm


Blaser BD14
Testi 1 - paras kasa: .222 Rem Lapua FMJ (3,6 g)

Testiryhmä n:o 2 – 18.2.2019 (pakkastesti)

Sää: -17°C, 1013 hPA, 2-3 m/s, 84%

  Patruuna / Kal Luoti Tehdas Vo Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (m/s) (mm) (mm) (mm)
  .222 Rem            
- Lapua FMJ 3,6 880 827-833 18,71 44,12 31,41
- Lapua Naturalis 3,2 965 929-930 45,01 62,07 53,54
             
  6.5x55 SE            
- Lapua Scenar 8,0 830 759-765 20,28 46,16 33,22
- Lapua Naturalis 9,1 800 789-792 13,79 17,28 15,53
 
  *) kaliiperilla .222 Rem tehtaan testipiippu 600 mm
  *) kaliiperilla 6.5x55 SE (Scenar) tehtaan testipiippu 740 mm, Naturalis 600 mm piippu
  *) Blaser BD14 piipun pituus 560 mm


Blaser BD14
Testi 2 - paras kasa: 6.5x55 SE Lapua Naturalis (9,1 g)

Testiryhmä n:o 3 – 19.2.2019

Sää: -4°C, 989 hPA, 1 m/s, 93%

  Patruuna / Kal Luoti Tehdas Vo Vo Kasa min Kasa max Keskiarvo
  (g) (m/s) (m/s) (mm) (mm) (mm)
  .222 Rem            
- Lapua FMJ 3,6 880 827-830 15,89 - 15,89
- Lapua Naturalis 3,2 965 937-938 51,60 - 51,60
             
  6.5x55 SE            
- Lapua Scenar 8,0 830 772-777 17,58 - 17,58
- Lapua Naturalis 9,1 800 781-784 15,91 - 15,91
 
  *) kaliiperilla .222 Rem tehtaan testipiippu 600 mm
  *) kaliiperilla 6.5x55 SE (Scenar) tehtaan testipiippu 740 mm, Naturalis 600 mm piippu
  *) Blaser BD14 piipun pituus 560 mm


Blaser BD14
Testi 3 - paras kasa: 6.5x55 SE Lapua Naturalis (9,1 g)

Huomioita testin tuloksista

Blaser BD14 .222 Rem piipulle sopi paljon paremmin matalamman lähtönopeuden omaava Lapua FMJ, kuin Lapua Naturalis, jonka luoti ei tuntunut tässä aseessa vakautuvan kunnolla. 6.5x55 SE kaliiperisella piipulla puolestaan Lapua Naturalis-patruunalla saavutettiin jokaisessa testissä pienemmät kasat, kuin verrokkina olleella Lapua Scenar-patruunalla.

Luodin lähtönopeuksia eri lämpötiloissa

Testien aikana havaittiin, että lämpötila vaikuttaa luodin lähtönopeuteen melkoisesti. Erityisesti .222 Rem patruunan luodin lähtönopeus laski noin 20 m/s, kun sää kylmeni 15 °C (-2 °C → -17°C). Sama ilmiö oli havaittavissa myös kaliiperilla 6.5x55 SE, mutta ero lähtönopeuksissa lämpötilan muuttuessa oli vähäisempi. Ero Scenar-patruunalla oli noin -10 m/s ja Naturalis-patruunalla noin -3 m/s. Ilmeisesti lämpötilan vähäisempi vaikutus lähtönopeuteen Lapuan 6.5x55 SE kaliiperisilla patruunoilla on selitettävissä eri ruutilajilla, joka ei ole niin herkkä lämpötilan vaihteluille.

  Patruuna / Kal Luoti Tehdas Vo Vo, -2°C Vo, -17°C
  (g) (m/s) (m/s) (mm)
  .222 Rem        
- Lapua FMJ 3,6 880 844-855 827-833
- Lapua Naturalis 3,2 965 951-954 928-930
         
  6.5x55 SE        
- Lapua Scenar 8,0 830 776-777 759-765
- Lapua Naturalis 9,1 800 789-792 786-788
         

Hauli- ja luotipiippu testi

Drillingissä piiput on suunnattu niin, että tietyltä matkalla kaikkien kolmen piipun käynti tulisi osua suurin piirtein samaan pisteeseen tai ainakin hyvin lähelle toisiaan. Tämän pitäisi onnistua myös optista tähtäinlaitetta käytettäessä.

Blaser BD14 -drillingillä suoritettiin testi 35 metrin matkalta ampuen. Haulipiipussa käytettiin Rottweill Exact 20/76 täyteistä patruunaa. Exact-patruunassa on 26 grammaa painava Gualangi-tyyppinen lyijyluodin ja muovitulpan yhdistelmä, jonka lähtönopeus on Vo 455 m/s. Luotipiipuissa käytettiin Lapua Scenar ja Lapua FMJ -patruunoita.

Blaser BD14 piipputesti suoritettiin ampumaradalla 18.2.2019. Testissä ammuttiin tuelta avotähtäimiä käyttäen laukaus haulipiipulla, käyttäen Rottweil Exact täyteistä patruunaa. Tämän jälkeen ammuttiin luotipiipuilla, käyttäen .222 Rem Lapua FMJ ja 6.5x55 SE Lapua Scenar -patruunoita.

Täyteisen patruunan luodin osumapiste oli -17 °C pakkasella noin 18 cm tähtäyspistettä alempana. Testi uusittiin seuraavana päivänä, jolloin oli pakkasta vain -4 °C. Tällöin täyteisen luodin lähtönopeus Vo oli 443 m/s ja osumapiste oli enää vain noin 9,8 cm alempana tähtäyspistettä. Osumapisteen muuttuminen lämpötilan muuttuessa, johtunee ruudin ominaisuuksien muuttumisesta eri lämpötiloilla. Voisi olettaa, että +20 °C lämpötilassa, täyteisen luodin osumapiste olisi 50 mm haarukassa tähtäyspisteestä, kuten yhdistelmäaseissa yleensäkin.

Huom!

Asetestien tuloksista on aina muistettava, että saatu tulos on asekohtainen. Eri valmistajien patruunoiden sopivuudella juuri ko. aseelle on oma merkityksensä (esim. luodin paino ja muoto, sekä lähtönopeus). Myös inhimillisen vaikutuksen suuruus vaihtelee hieman sarjoittain. Tästä johtuen tuloksia tulee pitää lähinnä suuntaa antavina.


★ 15.2.2019 (✪ 28.2.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.