×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Coming soon Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN
Waffenlager.net - Test Shooting Team

Yleistä

Waffenlager.net Test Shooting Team eli testiryhmä testaa ampuma-aseita ja niiden oheislaitteita. Ampumatesteihin osallistuu yleensä 5-8 valikoitua, pitkään erilaisia ammuntalajeja harrastaneita ampujia. Testaajilla on hyvä tuntemus erilaisista ampuma-aseista, optisista tähtäinlaitteista ja ampumatarvikkeista.

Testien suorittaminen

Ampumatestit suoritetaan aseen kaliiperista riippuen joko 50 metrin tai 100 metrin ulkoradalla, ampuen Caldwell-ampumatuelta. Testeissä pyritään käyttämään useita erilaisia ampumatarvikkeita, parhaan käynnin selvittämiseksi. Testeissä huomioidaan erilaiset sääolosuhteet ja tarvittaessa testejä ammutaan usean eri päivän aikana, erilaisissa sääolosuhteissa.

Testissä kukin testaaja ampuu kullakin ampumatarvikkeella useita, kolmen-viiden laukauksen sarjoja, aseen kaliiperista riippuen. Merkitsevää testituloksissa on saavutetun kasan koko, ei tauluun ammutut pisteet. Kun selvitetään aseen käyntiä, on merkitsevää juurikin saatujen kasojen koot, jotka mitataan alla olevan kuvan mukaisesti. Luotien lähtönopeudet mitataan doppler-periaatteella toimivalla Labradar luotitutkalla.

Esimerkki kolmen laukauksen kasasta

Testien tuloksiin vaikuttavia tekijöitä

Testien tuloksiin vaikuttavia tekijöitä on suhteellisen paljon, mutta ne on pyritään pitämään samankaltaisina, testistä toiseen. Testien tuloksiin luonnollisesti vaikuttaa itse testattava ase ja sen käyntitarkkuus, ampumatarvikkeet, sääolosuhteet, sekä tietenkin itse testaajat.

Testissä käytetty ampuma-ase

Testissä käytetyn aseen piipun kuluneisuus vaikuttaa todella paljon testin tulokseen, joten testit on tästä johtuen pyritty ampumaan hyväkuntoisilla, tai jopa täysin uusilla aseilla. Testin ohessa on myös kerrottu käytetyn aseen piipun pituus, sillä eräisiin aseisiin on olemassa valikoima erimittaisia piippuja. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen ampuma-ase on yksilö ja niiden välillä voi olla jonkinlaisia eroja.

Patruunoiden tasalaatuisuus

Asiallisesti säilytettyjen tehdasvalmisteisten patruunoiden erot valmistussarjojen sisällä ovat yleensä pieniä, jopa olemattomia. On kuitenkin mahdollista, että jotkut valmistussarjat ovat toisia sarjoja selkeästi epätasaisempia. Eri valmistajien patruunoissa on eroja valmistussarjojen välillä. Tämän seikan tuomat erot on pyritty eliminoimaan käyttämällä kaliiperikohtaisesti saman valmistajan, samaa valmistuserää.

Inhimillinen vaikutus

Niin sanotun inhimillisen tekijän vaikutusta on pyritty minimoimaan, valitsemalla testeihin useita kokeneita ampujia. Kaikkien ampujien saamat tulokset lasketaan lopulta yhteen, jolloin yksittäisen ampujan mahdollinen lievä epäonnistumien, ei näyttele lopputuloksessa merkittävää osaa. Kiväärien testisarjat ammutaan tukevalta Caldwell-ampumatuelta, tukien ase jokaisen laukauksen aikana täsmälleen samalla tavalla.

Kolme laukausta, omaan rauhalliseen tahtiin...

Testien julkaiseminen

Lopuksi ampumatestien tulokset analysoidaan ja julkaistaan aina Waffenlager.net asesivustolla, sivuston päivityksien yhteydessä. Testissä kerrotaan mitä on testattu, millä ampumatarvikkeilla ja millaisissa olosuhteissa. Testissä kerrotaan myös saavutetut tulokset, minimi ja maksimi kasat, luotien lähtönopeudet ja aseen toiminta yleensäkin.


★ 1.1.2019 (✪ 27.4.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2020 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.