×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Englanti-Suomi sanasto


Kansainvälisiä lyhenteitä - luodit

ACC Remington Accelator -
AP Armor Piercing panssaria läpäisevä
BJHP Brass Jacketed Hollow Point messinki vaippa, reikäpää
BT Boat Tail kartioperä (veneperäluoti)
BtHP Boat tail Hollow Point veneperä, reikäkärki
CB Cast Bullet valuluoti
CTFB Closed Tip Flat Base -
DU Depleted Uranium köyhdytetty uraani
FMJ Full Metal Jacket kokometalli vaippaluoti
FMJBT Full Metal Jacket Boat-Tail kokometalli vaippaluoti, kartioperä
FP Flat Point tasakärkiluoti (tylppäpää)
HBWC Hollow Base Wadcutter wadcutter-luoti, jossa luodin takaosa hollow base eli kuppiperäinen, laajenee lähtökiihdytyksessä piipun mukaan
HP Hollow Point reikäkärki (reikäpää)
HPBT Hollow Point Boat Tail reikärki, kartioperä
JFP Jacketed Flat Point tasapää vaippaluoti
JHC Jacketed Hollow Cavity reikäpääluoti
JHP Jacketed Hollow Point reikäpää vaippaluoti
JSP Jacketed Soft Point pehmeäkärkinen vaippaluoti
LFN Lead Flat Nose tasapäinen lyijykärki
LRN Lead Round Nose pyöreä lyijykärki
LSWC Lead Semiwadcutter lyijyluoti, semiwadcutter, eli luoti on puoliksi näkyvissä hylsyn sisältä
PB Lead Bullet (Pb) lyijyluoti
RN Round Nose pyöreäkärkinen lyijyluoti
RNFP Round Nose Flat Point pyöreäkärkinen, tasapää
SJ Semi-Jacketed puolivaippaluoti (lyhyt vaippa)
SJHP Semi-Jacketed Hollow Point puolivaippaluoti, reikäkärki
SP Soft Point pehmeä kärkinen, osavaippaluoti
SpHP Spitzer Hollow Point kokovaippainen tarkkuus reikäpääluoti
SWC Semi-Wadcutter leikkuureunalla varustettu
ST Silver Tip kärkivaippaluoti, eli puolivaippa
STHP Silver Tip Hollow Point kärkivaippainen, reikäkärkiluoti
SX Super Explosive reikäpääluoti ?
THV Terminal High Velocity nopea reikäpääluoti (.22 LR) ?
TMJ Total Metal Jacket Täys metallivaippa
WC Wadcutter lyijyluoti, leikkuureuna, tarkoitettu tarkkuus ammuntaan, luoti hylsyn sisällä
     

★ 28.11.2010 (✪ 26.1.2013)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.