×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Kaliiperi 12 (Gauge 12)


Yleistä

Haulikon kaliiperi ilmoitetaan kaksiosaista numerosarjaa käyttämällä. Ensimmäinen numero tarkoittaa piipun sisähalkaisijaa ja toinen numero patruunapesän mittaa. Numeroarvojen määräytyminen kaliipereittain on aika erikoinen. Kaliiperi määräytyy sen mukaan kuinka monta piipun sisäpinnan halkaisijan kokoista pyöreää lyijypalloa saadaan paunasta (453,6 g) lyijyä.

Haulikon patruunoita ammutaan yleensä rihlaamattoman piipun läpi. Aseen osumakuvioon pyritään vaikuttamaan piipun supistuksilla. Useimpien haulikoiden piippuihin on olemassa vaihdettavia supistajia, jolla säädetään hauliparven tiheyttä sen jättäessä piipun.

Haulikon patruuna itsessään koostuu patruunan metallista valmistetusta kannasta, hylsystä (nykyään muovia, ennen pahvia), nallista, ruutipanoksesta, välitulpasta ja hauleista.

12/76 Magnum patruuna

Kaliiperi 12 (12 Gauge)

Esimerkiksi 12-kaliiperisen haulikon piipun sisämitta on 18,2 mm. Paunasta lyijyä siis saadaan 12 kappaletta 18,2 mm halkaisijalta olevaa lyijypalloa. Kaliiperimerkinnän toinen numero, jolla ilmoitetaan patruunapesän mitta, on patruunan avoimen hylsyn pituus millimetreinä.

Yleisin haulikko kaliiperi on 12/70 ja toiseksi yleisin 12/76. Muita käytettyjä kaliipereja ovat 20/70, 20/76, 16/70, 12/89, 10/75. Kaliiperi 12/76 = Magnum ja 12/89 = superMagnum. Yhdysvalloissa 12-kaliiperista käytetään nimitystä 12 gauge.

12/89 Tunet Super Magnum
Oy Kapselo AB Kauklahden (Helsinki) tehtaan valmistama pahvihylsy
Eri valmistajien muovisia haulikuppeja

Haulit

Haulipatruunoiden haulit ovat yleensä pyöreitä, läpimitaltaan 2–9 mm. Hauleja valmistetaan useista eri metalleista ja metalliseoksista. Haulien valmistusmateriaaleja ovat mm. lyijy (ominaispaino 11,34 g/cm3), rauta, teräs (7,86 g/cm3), sinkki (7,14 g/cm3), kupari (8,93 g/cm3) vismutti (9,78 g/cm3), molybdeeni (10,0 g/cm3), tina (7,26 g/cm3) ja volframi (19,25 g/cm3). Poliisin käyttöön on lisäksi suunniteltu erilaisia mellakkapatruunoita, joissa käytetään kumihauleja.

Lyijyhaulit ovat yleensä muodoltaan pyöreitä ja sileitä. Toisin lyijyhaulit ovat usein volframihauleja epäsäännöllisempiä, riippuen toki valmistajasta, joiden välillä on melkoisia laatueroja. UnA-haulit ovat yleensä todella säännöllisen pyöreitä ja Dispersante-patruunoiden haulit ovat yleensä kuutiomaisia.

Haulien lähtönopeus on yleensä latauksesta riippuen 300–480 m/s. Saatavissa on kuitenkin patruunoita, joiden haulien nopeus on luokkaa 500 m/s. Patruuna sisältää tyypillisesti 100–400 haulia, riippuen tietenkin haulikoosta ja patruunan kaliiperista.

Teräshaulipatruunan ja normaalin lyijyhaulipatruunan maksimipaine on 740 Bar ja lähtönopeus luokkaa 300–400 m/s. Suuremman Magnum teräshaulipatruunan maksimipaine on 1050 Bar ja lähtönopeus on usein luokkaa 370–430 m/s.

Antimoni pinnoitetut lyijyhaulit

Lyijyhaulin kovuuden määrää siinä olevan antimonin pitoisuus. Antimoni (Sb) on lyijyä muistuttava, hopeanhohtoinen kova ja samalla hauras puolimetalli. Mitä enemmän on antimonia, sitä kovempi hauli on. Minimi antimoni pitoisuus pitäisi olla haulikoosta riippuen noin 3–6 %. Normaalissa haulissa on noin 96,5 % lyijyä, 3 % antimonia ja 0,5 % arseenia. Arseeni puolestaan tekee lyijystä liukkaamman, estäen näin hauleja tarttumasta toisiinsa.

RWS lyijyhauleja

Kuparoidut lyijyhaulit (Copperplated Lead Shot)

Lyijyä kovempaa kuparia (ominaispaino 8,93 g/cm3) käytetään lyijyhaulien pinnoitemateriaalina. Kuparoidut lyijyhaulit säilyttävät paremmin muotonsa ja omaavat paremman läpäisykyvyn kuin tavalliset lyijyhaulit.

Winchester kuparipinnoitettuja hauleja

Yllä olevassa kuvassa on Winchester Double X Magnum (XX Magnum) pitkän kantaman patruunan (Extra Long Range) kuparoituja lyijyhauleja. Halkaisijaltaan 3,25 mm hauleja (koko 4) 149 on sekoitettu patruunan haulikupissa muovirouheeseen. Muovirouhe estää hauleja kolhiintumasta ja tarttumasta toisiinsa. Näin haulit säilyttävät paremmin muotonsa, mikä samalla parantaa osumakuviota. Muovirouhe myös pitää hauliparvea kasassa, joten patruunalla voi ampua kauemmas, suppeamman osumakuvion ansiosta.

Nikkelipinnoitetut lyijyhaulit

Lyijyä kovempaa, mutta keveämpää nikkeliä (ominaispaino 8,90 g/cm3) käytetään lyijyhaulien pinnoitemateriaalina. Nikkelisilatut lyijyhaulit säilyttävät paremmin muotonsa ja omaavat paremman läpäisykyvyn kuin tavalliset lyijyhaulit.

Winchester nikkelipinnoitettuja hauleja

Molybdeenihaulit

Molybdeeni on hopean valkoinen, hieman lyijyä keveämpi metalli. Sen ominaispaino on 10,28 g/cm3 ja sulamispiste 2623 °C. Myös molybdeenihaulit kehitettiin korvaamaan vesilinnustuksessa kielletyt lyijyhaulit.

Molybdeeni on ihmiselle välttämätön hivenaine, mutta suurina pitoisuuksina se on erittäin myrkyllinen ja voi aiheuttaa kuolettavia epämuodostumia. Se aiheuttaa vaurioita ennen kaikkea iholle, luustolle, maksalle ja munuaisille.

Kent Molyshot molybdeenihauleja

Teräshaulit

Teräshaulit kehitettiin korvaamaan vesilinnustuksessa kielletyt lyijyhaulit. Teräs on lyijyä halvempaa, mutta sen ominaispaino on pienempi (rauta 7,86 g/cm3, lyijy 11,34 g/cm3), joten se on lyijyä keveämpää. Teräksen kovuus aiheuttaa vaatimuksia haulikon piipun ja mahdollisten supistajien laadulle. Kaikki vanhat haulikot eivät kestä teräshaulipatruunoiden ampumista. Teräshaulit myös kimpoavat kovasta pinnasta lyijyhauleja helpommin.

Lapua teräshauleja (∅ 3,5 mm)

Tinahaulit

Myös tinahaulit kehitettiin korvaamaan vesilinnustuksessa kielletyt lyijyhaulit. Tinan tiheys on alhainen (7,26 g/cm3), joten se on melko pehmyttä ja kevyttä. Tina on lyijyyn verrattuna kallista, mutta pehmeämpää. Tinahaulien läpäisykyky on korvaavista hauleista heikoin. Toisaalta pehmeytensä vuoksi sitä voi ampua vanhoillakin haulikoilla.

Tinahauleja (∅ 4,0 mm)

Vismuttihaulit

Vismutti (engl. Bismuth) on lyijyä kalliimpaa ja pehmeämpää, ominaispaino 9,8 g/cm3. Vismutti tuli markkinoille pian lyijykiellon alettua vesilinnustuksessa, mutta suurta suosiota se ei saanut. Vismutti murenee helposti pirstaleiksi, esimerkiksi saaliseläimen luihin osuessaan.

Vihtavuori vismuttihauleja (∅ 3,25 mm)

Kuparihaulit

Kupari on lyijyä kalliimpaa ja kovempaa (ominaispaino 8,93 g/cm3). Kuparihauleilla saavutetaan parempi läpäisykyky ja pidempi kantama kuin esim. teräshauleilla. Kuparihaulit ovat yksi, ehkäpä hieman kallis vaihtoehto korvaamaan lyijyhaulit vesilinnustuksessa.

Rottweil Copper Unlimited Magnum Cu (∅ 3,0 mm)

UnA-haulit

UnA-haulit valmistetaan tungsteenista (volframiseos), jonka ominaispaino on 18,5 g/cm3. UnA 15 on 40% lyijyä raskaampaa, UnA 18 jopa 65–70% lyijyä raskaampaa, joten se on ominaispainonsa puolesta erinomainen hauli materiaali.

UnA-hauleilla tavoitellaan lyijyhauleja pidempää tehokasta kantamaa (noin 50–80 m), esimerkiksi hanhi-, kettu- ja jopa kauris-jahdissa. UnA-haulien huono puoli on niiden korkea hinta. UnA-haulit ovat myös erittäin kovia, joten ne rasittavat asetta enemmän kuin lyijyhaulit ja voivat naarmuttaa haulikonpiipun sisäpintaa.

Baschieri & Pellagri Saturn

Italialaisen Baschieri & Pellagrin vuonna 2015 markkinoille tuomassa uutuuspatruunassa B&P Saturn, on erikoisen muotoiset haulit. Hauleissa on keskellä ympäri menevä vyö. Patruuna tyyppejä on käyttötarkoituksen mukaan kaikkiaan kolme, Lepre (jänis), Fagiano (fasaani) ja Anatra (sorsa). Haulit on tyypistä riippuen pinnoitettu kuparilla tai nikkelillä, joilla haetaan perinteistä lyijyhaulia parempaa läpäisykykyä. Anatra-malli on siitä erikoinen, että siinä kahta eri haulityyppiä. Päällä on 20 grammaa pyöreitä, niklattuja lyijyhauleja ja alla 18 grammaa kuparoituja, yhtä koko luokkaa suurempia Saturn-hauleja.

Baschieri & Pellagri kuparoituja vyöllä varustettuja Saturn-hauleja

RWS Rottweil Copper Unlimited Magnum

Rottweil toi vuonna 2015 markkinoille uutuustuotteen, Copper Unlimited Magnum, jossa patruunan haulit ovat täyskuparia. Kuparihaulien läpäisykyky on parempi kuin perinteisten lyijyhaulien, lisäksi niillä on pidempi tehokas ampumamatka (jopa 40 m) ja noin 15 % suurempi iskuteho kohteessa. Myös haulien kimmoke vaara on pienempi kuin rautahauleilla. 12/70 -patruunassa on 34 gramman haulikuorma ja lähtönopeus 400 m/s. 12/76 -patruunassa on 40 gramman haulikuorma ja lähtönopeus vastaavasti hieman pienempi, noin 375 m/s.


Rottweil Premium Line Copper Unlimited Magnum Cu 12/76

Metsästyspatruunat

Haulien painolla on metsästyskäytössä suuri merkitys, sillä mitä painavampi samalla nopeudella lentävä hauli on, sitä parempi on sen iskuenergia. Keveitä hauleja käytettäessä on päästävä lähemmäksi riistaeläintä, sillä niiden tehokas kantama on pienempi. Kevyt hauli menettää nopeammin lentonopeuttansa ja iskuenergiaansa, jolla on tietenkin suuri merkitys haulien läpäisykykyyn.

Suomessa vuoden 1993 metsästyslaki kielsi lyijyhaulien käytön vesilinnustuksessa elokuusta 1996 alkaen, niiden myrkyllisyyden vuoksi. Tällöin käyttöön otettiin korvaavia materiaaleja kuten teräs, vismutti, sinkki, tina ja molybdeeni. Kielto koskee myös kuparoituja ja niklattuja lyijyhauleja.

Nammo Lapua (Nordis) Sorsa patruuna 12/76

Haulikokojen merkinnät

Haulikon patruunoiden haulikokoja osoittavat merkinnät vaihtelevat maittain ja maanosittain. Merkintä menetelmätkin ovat ajan kuluessa vaihdelleet. Vanha suomalainen haulikoko systeemi käsitti koot 5 = 2,75 mm aina kokoon 14 = 5,2 mm. Eroja on myös maiden välillä, esimerkiksi nykyisin Suomessa ja Yhdysvalloissa 4,75 mm haulikoko ilmoitetaan merkinnällä BBB, mutta Ranskassa sama asia kerrotaan merkinnällä 000.

- O 5,00 mm - 4 3,25 mm
- BBB4.75 mm- 53,00 mm
- BB 4,50 mm- 62,80 mm
- 1 4,00 mm- 72,50 mm
- 2 3,75 mm- 82,25 mm
- 3 3,50 mm- 92,00 mm

Valmistajat

Tunnetuin suomalainen haulikon patruunoiden valmistaja on jo vuosikymmenien ajan ollut Vihtavuori. Vihtavuori valmistaa laadukkaita haulikon patruunoita vielä tänäkin päivänä. Muita tunnettuja valmistajia ovat Azot, Baikal, Baschieri&Pellagri, Eley, Federal, Fiocchi, Gyttorp, Hull, Kent, Lapua, Pawam, Remington, RWS / Rottweill, Sellier&Bellot, Schönebeck, Trust ja Winchester.

Suomessa haulikon patruunoita tai niiden osia ovat valmistaneet; Vihtavuori (patruunoita), Oy Kapselo AB (patruunoita), Hj Jousi oy (hylsyjä) ja oy Pyrox AB (ilm. patruunoita).

Suomalainen perheyhtiö HJ Jousi oy valmisti Turussa aloitti sotienjälkeen 1940-luvulla haulikonpatruunoiden vahapintaisia vaalean ruskeita pahvihylsyjä, jotka oli varustettu Vihtavuoren kupari nallilla. Tuotanto jatkui tiettävästi 1950-luvulle asti. Hylsyn matalan messingistä valmistetun kantaosan kantaleimana oli teksti ”JOUSI 12 TURKU”. Hylsyt pakattiin 100 kpl ruskeisiin pahvilaatikoihin. Hylsyjä valmistettiin jälleen lataajien käyttöön, mutta ilmeisesti myös Vihtavuori latasi haulikon patruunoita ainakin 1950-luvulla Jousi oy:n valmistamiin hylsyihin.

12-kaliiperisen haulikon patruunan valmistajia ja patruunatyyppejä on maailmalla valtavasti, alla muutamia esimerkkejä.

Vanha Schönebeckin Olympus-patruunalaatikko

Vanhat 12-kaliiperiset pahvihylsyiset patruunat

Erilaisia pahvihylsyisiä haulipatruunoita on valmistettu vuosikymmenten aikana erittäin lukuisa määrä, eri valmistajien toimesta. Alla on muutamia vanhoja suomalaisen Vihtavuoren valmistamia pahvihylysyisiä patruunoita. » lisää kuvia12/70 Vihtavuori Royal (2)
12/70 Vihtavuori Royal (2)
12/70 Vihtavuori Olympia PC Special
12/70 Vihtavuori Skeet Special 65

12-kaliiperisia muovihylsyisiä patruunoita

Erilaisia muovihylsyisiä haulipatruunoita on valmistettu vuosikymmenten aikana erittäin lukuisa määrä ja joka vuosi valmistetaan uusia patruuna malleja eri valmistajien toimesta. Alla on muutamia suomalaisen Vihtavuoren ja Lapuan valmistamia muovihylysyisiä haulipatruunoita. » lisää kuvia

12/70 Lapua Black Spirit (5)
12/76 Lapua Green Hunter
12/70 Vihtavuori Vismut (4)
12/70 Vihtavuori Sorsa Super Speed

12/76 patruunat (Magnum-patruunat)

12/76 Armusa (4)
12/76 Lapua Blue Magnum
12/76 Rottweil Copper Unlimited Magnum Cu (5)
Nammo Lapua Sorsa 12/76 (3)

MerkinantopatruunatHaulikon merkinantopatruunoissa (ns. signaalipatruunoissa) ammutaan patruunan sisältä kapseli, joka tietyn matkan (yleensä noin 40–80 m) lennettyään, räjähtää tuottaen kirkkaan valopallon, joka palaa muutaman sekunnin ajan. Värivaihtoehtoja on monia, esim. punainen, vihreä, keltainen ja valkoinen. Punainen väri on tarkoitettu hätämerkinantoon.

Vihtavuori 12/65 Signal, merkinantopatruuna
Vihtavuori 12/65 Signal, merkinantopatruuna, kokomuovihylsy

KarkopatruunaHaulikon karkopatruunan sisällä on kapseli, joka on täytetty voimakkaan äänen tuottavalla räjähdysmateriaalilla. Kun patruuna ammutaan lentää kapseli noin 100–200 metriä ja paukahtaa voimakkaasti. Patruuna on tarkoitettu lähinnä lintujen karkottamiseen esimerkiksi lentokentiltä. Metsästyskäytössä patruunan käyttö, esimerkiksi riistan ajamiseksi haluttuun suuntaan on kielletty.

12/70 Nike double alarm karkopatruuna

Pitkän kantaman patruunaPitkän kantaman haulipatruunoissa toimintaperiaatteena on, että haulikuppi lentää alkumatkan väärinpäin, pitäen haulit kupin sisällä. Tietyn matkaa lennettyään kuppi kääntyy ns. oikein päin, eli auki lentosuuntaan ja levittää haulilatauksen. Käytännössä tämä ei toimi ollenkaan luotettavasti.

Cheddite 12/70, 100 Metri, pitkän kantaman patruuna

Pitkän kantaman patruuna (Shot-Lok)

Winchester Elite Long Beard XR on pitkän kantaman haulipatruuna. Valmistajan mukaan osumakuvion keskellä on tuplamäärä hauleja normaaliin verrattuna, lisäksi iskuenergia on suurempi kuin tavallisesti.

Patruunassa käytetään Shot-Lok-menetelmää, jossa haulikuppiin on annosteltu neste, joka kovettuu haulien ympärille. Kovettuessaan, neste muuttuu hartsimaiseksi aineeksi. Ammuttaessa patruuna, hartsimainen aine murenee, suojaten hauleja piippuvaiheen aikana, pitäen haulit mahdollisimman pyöreinä. Ilmalennon aikana hauliparvi pysyy hartsimaisen aineen ansiosta tavallista suppeampana, jolloin myös iskuenergia on kohteessa mahdollisimman suuri.

Bean BagBean Bag -tyyppisessä haulikon patruunassa on lyijyhauleja pakattu kangaspussiin, jolloin ne lyhyeltä ampumaetäisyydeltä antavat lujemman iskun, kuin esimerkiksi kumiluoti. Bean Bag -patruunoita käytetään Yhdysvalloissa viranomaiskäytössä mellakantorjuntapatruunana, sekä Alaskassa häirikkö karhujen häätämisessä pois ihmisasutuksen läheltä.

12/70 FR, Drag Stabilized Bean Bag, Defance Technology

ValojuovahaulipatruunaValojuovahaulipatruunassa on kiekkohaulien seassa valojuovakapseli. Ammuttaessa kapseli syttyy ja sen muodostaman "valojuovan" perusteella ampuja voi etsiskellä kadonnutta kiekkoennakkoaan. Käytännössä valojuova kapseli ei aina syty.

Kent 12/65, Tru-Tracker (28 gr)

KyynelkaasupatruunatKyynelkaasupatruuna on viranomaiskäyttöön tarkoitettu mellakantorjuntapatruuna. Ammuttaessa patruunan sisältä lentää muovinen kapseli, joka rikkoutuu osuessaan kohteeseen. Kapselista vapautuvalla kyynelkaasulla pyritään kohteena olevien henkilöiden tilapäiseen tainnuttamiseen, silmien ja hengityselimien voimakkaan ärsytyksen avulla.

12/76 Def-Tec #23CS, Barricade Projectile (2-klorobentsalmalononitrilli)
12/76 Def-Tec No 23CS, Irritant Agent, Barricade Projectile (2-klorobentsalmalononitrilli)
Remington 12/70, AAI Corp Ferret SGA-100 Liquid CS, vanha kyynelkaasupatruuna

Muita erikoispatruunoita12/70 Startti Patrona, Vanha unkarilainen merkinantopatruuna
12/67.5 Rottweil Express Susihaulipatruuna (12 kpl 7.6 mm haulia)
12/67 Cheddite Protection Slug (kumiluotipatruuna)

Täyteiset (slug)Täyteisissä haulikonpatruunoissa on haulien sijasta vain yksi iso luoti. Tällaisen luodin kantama on tyypillisesti noin 50–75, jopa 90 metriä, tosin sen osumatarkkuus ei ole kiväärin veroinen.

Täyteisiä haulikonpatruunoita ammutaan haulikon sylinteripiipulla, supistajien käyttö aiheuttaa vahinkoa aseelle ja vaaratilanteen käyttäjälleen. Täyteisiä käytetään yleisesti esimerkiksi villisikajahdissa. » lue lisää


Lähdeluettelo

  • Aseiden rakenne ja toiminta, Tapio Suihko, 2009
  • Asevuosikirja, 1997
  • Metsästäjä 4/2011, Haulikot ja haulikon patruunat, Erkki Kauppi
  • Metsästäjä 3/2013, Haulien historiaa, Erkki Kauppi
  • Asetekno - Haulien muunnostaulukko, url: http://www.asetekno.fi, 21.1.2013
  • Erä-lehti, Vesilinnustus kohta käsillä, 15.7.2011, Pekka Suuronen
  • Winchester, url: http://www.winchester.com, 15.6.2015
  • Riista-lehti 5/2015, Baschieri & Pellagri Saturn, Esa Höysniemi

★ 19.3.2011 (✪ 29.09.2017 14:00)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.