×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website

Patruunat


Yleistä

Patruuna on aseissa käytettävä ampumatarvikekokonaisuus. Siinä ammus on liitetty hylsyn avulla yhteen ruutipanoksen kanssa. Patruunat luokitellaan kahteen kategoriaan; keski- ja reunasytytteisiin.

Suomen ampuma-aselain mukaan patruunalla tarkoitetaan ampuma-aseessa käytettäväksi soveltuvaa käyttövalmista hylsyn, nallin, ruudin ja ammuksen sekä nallin, ruudin ja ammuksen yhdistelmää sekä vastaavaa tarviketta.

Haulikon patruunalla tarkoitetaan käyttövalmista reunakantaista patruunaa, joka koostuu hylsystä, hylsyn kannasta, luodista tai hauleista, välitulpista, ruudista ja patruunan kannan keskelle sijoitetusta nallista, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa.

Keskisytytteisellä patruunalla tarkoitetaan käyttövalmista patruunaa, joka koostuu hylsystä, luodista tai hauleista, ruudista ja patruunan kannan keskelle sijoitetusta nallista, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa.

Reunasytytteisellä patruunalla tarkoitetaan käyttövalmista reunakantaista patruunaa, joka koostuu hylsystä, luodista tai hauleista, ruudista ja ruudin syttymisen aiheuttavasta, kannan reunaan sijoitetusta nallimassasta, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa.

Kaasupatruunalla tarkoitettaan käyttövalmista, kyynelkaasua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa lamaannuttavaa ainetta levittävää patruunaa, joka koostuu hylsystä, ruudista, nallista ja ammuttaessa kaasuksi muodostuvasta osasta, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa.

Merkinantopatruunalla tarkoitetaan käyttövalmista, merkinantoon ja valaisuun valmistettua, reunakantaista tai keskisytytteistä patruunaa, joka koostuu hylsystä, ruudista, nallista ja ammuttaessa valoa, savua tai ääntä synnyttävästä osasta, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa.

Ammo

Ammuksella tarkoitetaan yleensä luotia tai esim. hauleja. Ammus on sijoitettu hylsyn etuosaan. Yleensä luodit ovat messinkivaippaisia ja lyijytäytteisiä. Sotilaskäytössä täytteenä voi olla teräs- tai kovametallisydän. » lue lisää

Hylsy on tavallisesti valmistettu messingistä, teräksestä, pahvista tai muovista. Sen tehtävä on koota patruunan eri osat yhdeksi kokonaisuudeksi. » lue lisää

Ruuti toimii patruunoiden ajoaineena ja se on sijoitettu hylsyn sisään. Käsiaseiden, kiväärien ja haulikoiden ruuti on rakenteeltaan jauhetta. Ruutijauheen kidekoko on pieni ja säännönmukainen. Ruudin palonopeus on niin suuri, että luoti saa tyypillisesti n. 300–1200 m/s vauhdin. Luodin nopeuteen vaikuttaa oleellisesti ruutipanoksen laatu ja suuruus suhteessa luodin painoon. » lue lisää

Nalli puolestaan on sijoitettu hylsyn takaosaan (pohjaan). Messinkikuorinen nalli sisältää isku herkkää räjähdysainetta ja se syttyy aseen nallipiikin iskun vaikutuksesta. Nallin suunnattu räjähtäminen sytyttää hylsyn sisällä olevan ruudin, joka syttyessään tuottaa luodin taakse riittävän suuren paineen. Syntynyt paine puolestaan saa luodin irtautumaan hylsystä ja etenemään kovalla vauhdilla aseen piippua myöten kohti maalia. Piipun sisällä olevat rihlat saavat luodin pyörimään akselinsa ympäri. Pyörimisliikkeen tarkoituksena on vakauttaa luodin lentorata. » lue lisää

ERVA patruunat

Voimassa olevan aselain mukaan, erittäin vaarallisia (ERVA) patruunoita ovat osumasta laajenevan tai reikäkärkisen luodin omaavat patruunat. Reikäkärkisissä patruunoissa kärkikuopan tulee olla syvempi kuin 3 mm. ERVA patruunoita ovat myös kaikki panssaria läpäisevät ja räjähtävän luodin omaavat patruunat. ERVA patruunoiden hankkimiseen tarvitaan erillinen ERVA patruunalupa.

Erityisen vaarallisilla patruunoilla tarkoitetaan:

  • panssarin lävistämiseen suunniteltuja ja valmistettuja patruunoita
  • räjähtävällä tai sytyttävällä ammuksella varustettuja patruunoita
  • pistoolissa tai revolverissa käytettäviksi suunniteltuja ja valmistettuja keskisytytteisiä patruunoita, joissa on reikäpäinen ammus tai kohteeseen osuessaan vaikutukseltaan laajenevuuteen perustuva ammus
  • sirpaloitumaan suunniteltuja ja valmistettuja patruunoita
  • patruunoita, joissa on nuoliammus
  • patruunoita, joissa on useampi kuin yksi luoti

Kaliiperien riistaluokitus

Suomen metsästyslain mukaan metsästyksessä käytettävien haulikon- ja kiväärin patruunoiden on täytettävä tietyt teho vaatimukset. Patruunan tehovaatimus määräytyy riistaeläimittäin seuraavasti. » lue lisää

Kaliiperit


Kaliiperilla ilmaistaan ampuma-aseen piipun tai putken sisähalkaisijan suuruutta. Isokaliiperi mitataan piipun rihlan pohjasta vastakkaisen rihlan pohjaan. Pienikaliiperi puolestaan mitataan rihlan harjasta.

Euroopassa kaliiperi ilmoitetaan metristä järjestelmää käyttäen, Yhdysvalloissa mittayksikkönä käytetään sadas - tai tuhannesosatuumaa, mikä ei kuitenkaan vastaa suoraan piipun väljyyttä, kuten metrisessä järjestelmässä.

Kiväärin patruunat

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Huom! Kaliipereja on useita satoja erilaisia, joten lista ei ole täydellinen. Lista sisältää muutamien yleisimpien kaliiperien lisäksi joitakin vanhoja ja samalla harvinaisia kaliipereja.


★ 24.12.2012 (✪ 27.4.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.