×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Ampumatestit


Yleistä

Tällä sivustolla esiteltyjen ampumatestien tuloksista on hyvä tietää, että erilaisten testien tuloksissa on aina jonkin verran tulkinnan varaa. Testien tuloksiin vaikuttaa todella paljon erilaisia tekijöitä. Testejä ei ole suoritettu laboratorio-olosuhteissa, joten testien tulokset ovat tästä johtuen lähinnä suuntaa antavia.

Sään vaikutus

Ammuttaessa ulkoradalla, sään vaikutus testiammunnan tuloksiin on moninainen. Lämpötila ja ilmankosteus vaikuttavat suoraan patruunan sisällä ampumatilanteessa reagoivan ruudin toimintaan. Vaikutus luodin nopeuteen voi olla jopa 10–20 m/s. Tuulen nopeuden ja suunnan vaikutus tulokseen on sitä merkittävämpi, mitä kovempi on tuuli. Kirkkaalla säällä myös auringon paiste vaikuttaa tähtäämiseen.

Inhimillinen vaikutus

Ns. inhimillisen tekijän vaikutus on pyritty minimoimaan ampumalla käsiaseilla tuelta. Kuitenkin inhimillinen tekijä on mukana tähtäämisessä ja puristavan liipaisun aikaan saamisessa. Lisäksi on hyvä muistaa, että aseen laukaisu voi vaihdella melkoisesti eri aseyksilöiden välillä.

Kiväärien testisarjat on ammuttu Hyscore tai vaihtoehtoisesti Caldwell-ampumapenkistä. Hyscore-ampumapenkistä ammuttaessa, jopa aseen laukaisu tapahtuu kauko-ohjauksella. Tällä tavalla suoritetussa testissä, inhimillinen tekijä voi vaikuttaa ainoastaan aseen kohdistamisessa maaliinsa.

Testit on ampunut sama henkilö, joten eri ampujien väliset taito yms. erot eivät ole vaikuttaneet tuloksiin.

Patruunoiden tasalaatuisuus

Asiallisesti säilytettyjen tehdasvalmisteisten patruunoiden erot valmistussarjojen sisällä ovat yleensä pieniä, jopa olemattomia. On kuitenkin mahdollista, että jotkut valmistussarjat ovat toisia sarjoja epätasaisempia.

Eri valmistajien patruunoissa on eroja valmistussarjojen välillä. Tämän seikan tuomat erot on pyritty eliminoimaan käyttämällä kaliiperikohtaisesti saman valmistajan, samaa valmistuserää.

Testissä käytetty ampuma-ase

Testissä käytetyn aseen piipun kuluneisuus vaikuttaa todella paljon testin tulokseen. Testit on tästä johtuen pyritty ampumaan hyväkuntoisilla aseilla. Testin ohessa on myös kerrottu käytetyn aseen piipun pituus, sillä eräisiin aseisiin on olemassa valikoima erimittaisia piippuja. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen ampuma-ase on yksilö ja niiden välillä voi olla jonkinlaisia eroja.

Ampuma etäisyys

Testit on ammuttu kaliiperikohtaisesti erilaisilta matkoilta. Testeissä on pyritty käyttämään ko. aseelle ja kaliiperille sopivinta ampumaetäisyyttä.

Pistoolit ja revolverit

  • 10 m - .22 Short, 6,35 mm
  • 15 m - 7,62 mm, 7,63mm, 7,65 mm
  • 25 m - 9 mm, .45ACP

Kiväärit

  • 50 m - .22 LR
  • 100 m - 6,5 mm, 7,62 mm, 7,92 mm, 11,7 mm

★ 17.10.2010 (✪ 31.1.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.