×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2020) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2020 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2020) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2020) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website

Maschinengewehr 34 (MG 34)


Yleistä

Jo ensimmäisen maailmansodan aikana heräsi ajatus keveästä, yksinkertaisesta ja tulivoimaisesta konekivääristä ”Einheitsmaschinengewehr”. Tuolloin käytössä ollut MG 08/15 oli painava ja hankala käsitellä. Vuonna 1932 Reichsministerium pyysi useita asetehtaita kehittämään uuden Einheitsmaschinenewehr konseptin mukaisen konekiväärin. Projektia ohjaamaan tarvittiin ammattimainen taho, joten Waffenamt käskettiin ohjaamaan projektin kehitystä.

MG 34 -konekivääri suunniteltiin vuosina 1930–1935. Suunnittelun perustana olivat aiemmat asekonstruktiot MG 1912 Dreyse, Solothurn MG 30 ja l.MG 32. Virallisesti MG 34 -konekiväärin suunnittelijaksi on nimetty Rheinmetall A.G.:n pääinsinööri Louis Stange, vaikka suurimman osan työstä teki Oberndorfissa Mauser-Werken Heinrich Vollmer.

MG 34Maschinengewehr 34 (MG 34) Zoom

Prototyyppi

Vuonna 1935 valmistui MG 34 –konekiväärin ensimmäinen variaatio, jota valmistettiin noin 300 kappaletta. Armeijan edustajat eivät sitä kuitenkaan hyväksyneet ja tästä johtuen kehitettiin parannettu ns. toinen variaatio. Sitä valmistettiin jo noin 2 000 kpl, mutta sekään ei vielä täysin miellyttänyt asevoimia. Wehrmact hyväksyi lopulta kehitetyn kolmannen variaation, 24.1.1939. Uuden MG 34 –konekiväärin tuli mahdollisimman pian korvata kaikki vanhat MG 08, MG 08/15 ja MG 13 –konekiväärit. Tämä ei tietenkään käynyt aivan hetkessä ja vanhat konekiväärit oli kokonaan korvattu MG 34 –konekivääreillä vasta vuonna 1941.

Ilmestyessään vuonna 1934 tämä ase loi uuden jalkaväen aseluokan; "yleiskonekiväärit". Suomessa ja Saksassa näitä aseita kutsuttiin keveiksi konekivääreiksi (Saksassa Leichte Maschinengewehr – l.MG).

MG 34 -konekivääri itärintamalla. Kuva: CC BY SA 4.0

Rakenne

MG 34 –konekivääri on rakenteellisilta ratkaisuiltaan suhteellisen monimutkainen ase. Tämän ilmajäähdytteisen konekiväärin toiminta perustuu ns. lyhyeen piippurekyyliin, johon on lisätty rekyylinvahvistin. Piipun suuhun kiinnitetty kartion muotoinen yhdistetty liekinsammutin ja rekyylinvahvistin, joka palauttaa osan ruutikaasuista takaisin antaen lisävauhtia perääntyvälle piipulle. Lyhyt piippurekyyli käsite tulee siitä, että piipun liike on lyhyt, juuri sen verran, että lukko pääsee pyörähtämään lukituksestaan. Palautinjousi on sijoitettu aseen perän sisään ja sen tehtävänä on nimensä mukaisesti palauttaa lukko takaisin eteen. Samalla eteenpäin työntyvä lukko työntää seuraavan patruunan patruunapesään.

Ase omaa todella suuren teoreettisen tulinopeuden, jopa 1 000 lk./min. Suuresta tulinopeudesta johtuen aseen 7.92x57 –kaliiperin piippu kuumenee nopeasti. Jottei piippua ammuttaisi pilalle, pitää se vaihtaa jo 250 laukauksen yhtäjaksoisen sarjan jälkeen. Piippu saattaa jatkuvan sarjatulen ansiosta lämmetä jopa 600 °C lämpötilaan, jolloin patruunapesän liiallinen lämpeneminen saattoi johtaa patruunoiden syttymiseen itsestään.

Piippu on helppo vaihtaa pikalukitusmekanismin avulla. Ensin aseen lukko vedettään taka-asentoon ja varmistettaan. Sitten aseen vasemmalla puolella piipun lukituspainiketta painetaan, jolloin runko-osa vapautuu ja sitä käännetään noin 180 astetta vastapäivään ja piippu vedettään ulos. Vaihtopiippu asetettaan paikoilleen, lukitussalpa suljetaan ja ase viritetään uudelleen.

MG 34 piippu ja vaihtopiippu

Kokenut konekiväärimiehistö vaihtoi piipun noin 10–15 sekunnissa. Kuuman piipun vaihdon yhteydessä tuli muistaa käyttää asbestihansikasta. Näin piipun elinikää voitiin parantaa kestämään noin 5 000 – 6 000 laukausta.

Patruunasyöttö tapahtuu joko 50 tai 250 patruunan vyöstä tai vaihtoehtoisesti 75 rumpulippaasta (Doppeltrommel, tai vaihtoehtoisesti Patronentrommel 34). Aseella voidaan ampua kerta – ja sarjatulta. Tulenvaihdin on sijoitettu aseen liipaisimeen. Liipaisimessa on merkinnät E = kertatuli (Einzelfeuer) ja D = sarjatuli (Dauerfeuer). Varmistin on sijoitettu liipaisimen yläpuolelle.

Tarvittaessa tämä ase voitiin asettaa kolmijalustalle (tripodi) pitkän matkan tulitukitoimintaa varten. Tripodeja oli kahta mallia; kevyt (6,75 kg) ja raskas (Lafette 34, 23,6 kg). Tällöin aseesta käytettiin nimitystä Schwere Maschinengewehr 34 (s.MG 34) eli raskaskonekivääri 34. Käytettäessä aseen omaa etutukea ja rumpulipasta ase toimi ryhmän kevyenä konekiväärinä (l.MG 34). Aseeseen oli myös valmistettu tähtäin ilmamaalien ammuntaa varten, jolloin ase soveltui hyvin matalalla lentävien ilmamaalien torjuntaan.

MG 34 -konekivääriä asetetaan toimintakuntoon. Kuva: CC BY SA 2.0

Ase oli erinomainen parannus ensimmäisen maalimansodan aikaisista konekivääreistä, jotka olivat kalliita ja hitaita valmistaa. Ainoana huonona puolena oli yksinkertaisesti liian hyvä työn laatu. Tiukasti sovitetut osat olivat herkkiä lian ja ruutikarstan aiheuttamille häiriöille. Kenttäoloissa ase jumittui valitettavan usein ja vaati jatkuvaa huolenpitoa. Myös talven kylmäilma aiheutti jäätymisongelmia.

MG 34 -konekiväärin kahden rumpulippaan kantoteline. Kuva: SA-kuva

MG 34 konekivääriä käytettiin laajasti myös panssaroitujen ajoneuvojen pääaseistuksen lisänä. Vaunuaseena MG 34 määritelmä oli MG 34 Panzerlauf. Koska MG 34 konekiväärin piipun vaihtaminen oli erilainen kuin MG 42 -konekiväärissä. MG 42 -konekiväärissä piippu vaihdetaan avaamalla piipunsuojus sivulle kun taas MG 34 -konekiväärissä käännetään aseen runko pois piipun edestä, jolloin piippu voidaan vetää suoraan taakse. MG 34 -konekiväärin vaunun runkotelineen asennus helpompaa ja yksinkertaisempaa. MG 34 Panzerlauf -konekiväärissä oli paksumpi piippu verrattuna normaali MG 34 -konekivääriin, joka sallii jatkuvamman ampumisen.

MG 34 -konekivääristä kehitettiin lentokoneisiin asennettava, MG 81 -konekivääri. Se oli tarkoitettu korvaamaan vanhat lentokoneissa käytetyt MG 15 ja MG 17 -konekiväärit. Suurin ero MG 81 ja MG 15/17 -konekiväärien välillä oli se, että MG 81 oli vyösyöttöinen kun taas MG 15/17 olivat rumpulippaallisia.

Tehokkuus

Suuren tulinopeutensa (600 – 1000 lk./min) ja liikuteltavuutensa ansiota aseesta tuli jalkaväen erittäin tärkeä tukiase. Suuren tulivoimansa ansiosta aseen vaikutus vihollisen elävään voimaan oli merkittävä ja toi mukanaan suuren tulivoiman lisäyksen. Varsinkin kun Saksan armeijan maavoimien (Wehrmacht) jalkaväki oli aseistettu pääosin kertalaukeavilla Mauser K98k -kivääreillä. MG 34 läpäisi panssariluodein (S.m.H.K.) varustettuna 100 metrin matkalla 13mm:n panssarilevyn ja 500 metrin matkalla 8mm:n vahvuisen levyn.

MG 34 -konekiväärin 50 patruunan vyö

Tuotanto

MG 34 on rakenteeltaan suhteellisen monimutkainen ase. Aseen valmistus kesti 150 tuntia ja siinä kului 49,1 kg raaka-aineita. Tästä johtuen ase oli hidas valmistaa ja kallis. Sen hinnaksi muodostui 327 RM kappaleelta. Sitä valmistettiin vuosina 1934–1945 kaikkiaan 354 020 kappaletta (toisen lähteen mukaan jopa 450 000 kpl). Aseessa oli mukana tukijalka (bipodi, paino 1 kg), jonka valmistus maksoi 15 RM. Raskas kolmijalka (tripodi) painoi 23,6 kg ja sen valmistaminen maksoi huikeat 727 RM.

MG 34 –konekiväärejä valmistettiin aluksi Simson & Co –asetehtaalla lähellä Erfurtia, koska se oli Saksan ainut asetehdas, jossa sai omistussuhteista johtuen valmistaa aseita. Todellisuudessa, kaikessa hiljaisuudessa Rheinmetall AG valmisti näitä aseita samaan aikaan Sömmerdan tehtaallaan. Simson & Co asetehdas lakkautettiin vuonna 1934 ja sen koneet jaettiin usean eri asetehtaan kesken. Ilmeisesti MG 34 tuotantolaitteet menivät Gustloff-Werkelle.

Valmistajat

Tehdas Paikkakunta Koodit
Mauser-Werke A.G. Berlin S/243, ar (WaA 26)
Großfuß Dobeln bpr (WaA 479)
Maget (ALKETT) Berlin-Tegel cra (WaA 11)
Steyr-Daimler-Puch A.G. Steyr bnz (WaA 623)
Gustloff-Werke Suhl dfd, 936 (WaA 4)
Rheinmetall A.G. Sömmerda A (WaA 11, 39)
       
       
  Alihankkijoita    
Hydrometer - atb
Erma Erfurt ayf (WaA 280)
Herder - clc
Eickhorn - cof
Waffenwerke Brünn Brünn dot
Berlin-Suhler Waffenwerke Suhl bsw, G (WaA 4)
Eugen jsing Bergneustadt dqc (WaA 195)
MG 34
MG 34 sotilaan olkapäällää, itärintamalla. Kuva: © TH-valokuvakokoelma

Lähdeluettelo

  • Weapons and Fighting Tactics of the Waffen-SS, Dr. S. Hart & Dr. R. Hart, 1999
  • Das Handbuch der deutschen Infanterie 1939–1945, Alex Buchner
  • Arma Fennica 2 - Sotilasaseet, Timo Hyytinen, 1987
  • MG 34, Pohjois-Kymenlaakson asehistoriallinen yhdistys, www.pkymasehist.fi, 7.8.2011
  • Milsurps.com, url: http://www.milsurps.com, 10.8.2011
  • Datenblätter für Heeres-Waffen, -Fahrzeuge und -Gerät, W127, Karl Pawlas

★ 7.8.2010 (✪ 27.4.2019)

Waffenlager.net - Copyright © 2021 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.